Hur åtgärdar jag felkod 403 förbjudet?

Ett förbjudet fel är en HTTP-statuskod som innebär att det är helt förbjudet att komma åt en sida eller resurs som du försökte nå.

Hur fixar jag 403 Forbidden Error?

 • Se till att du anger ett webbsidas filnamn och filtillägg, inte bara en katalog, när du letar efter URL-fel.
 • Du måste rensa webbläsarens cache…
 • Om möjligt och lämpligt, logga in på webbplatsen.
 • Hur blir jag av med 403 Forbidden på Chrome?

  I Google Chrome kan du prova att uppdatera sidan, kontrollera adressen, rensa cacheminnet och cookies, kontrollera om du har behörighet att komma åt sidan, kontakta webbplatsen direkt eller försöka besöka den igen om felet 403 visas.

  Hur åtgärdar du dessutom ett 403 förbjudet fel påträffades när du försökte använda ett feldokument för att hantera förfrågan?

 • Du måste skapa en undermapp i din webbrot (förutsatt att din rot är /www – /www/errordocs).
 • Du bör lägga in dina ErrorDocuments som 403 där.
 • Du kan också skapa en annan.htaccess där – /www/errordocs/.htaccess.
 • Lägg till /www/errordocs/.htaccess put allow from all i denna /www/errordocs/.htaccess.
 • Main.htaccess-filen i webroot ( /www/.htaccess ) används.
 • Hur blir jag av med 403 Forbidden Error?

 • Är ett förbjudet fel ett förbjudet fel?…
 • Sidan måste uppdateras.
 • Se till att du tittar på adressen två gånger.
 • Du bör rensa webbläsarens cookies och cache.
 • Se till att du har behörighet att komma åt webbadressen…
 • Vänligen försök igen senare…
 • Du kan kontakta hemsidan genom att klicka här…
 • Om du har en ISP, kontakta dem.
 • Vad är anledningen till 403 förbjudet fel?

  Ett förbjudet fel uppstår när din server vägrar ge dig åtkomst till en sida på din webbplats. Detta orsakas av ett felaktigt säkerhetsplugin. En felaktig filbehörighet på din server, eller en felaktig htaccess-fil.

  Hur fixar jag fel 403 på Chrome?

  Du kan återställa allt om det förbjudna 403-felet bara inträffar på en specifik internetanslutning. Stäng av routern eller modemet, vänta några sekunder och slå sedan på sakerna igen om felet uppstår igen. Förhoppningen är att omstart av din anslutning kommer att lösa problemet.

  Varför säger My Google 403 förbjudet?

  Chrome och Windows har ett anslutningsfel på 404. Ett identifieringsfel är vanligtvis ansvarigt för detta. Ett alternativ som kräver ett elektroniskt certifikat påverkas när webbläsaren inte kan upptäcka det eller om det inte har valts korrekt för att komma åt det.

  Hur fixar jag en 403 förbjuden begäran?

 • Det enklaste sättet att göra detta är att uppdatera sidan. Det verkar så enkelt, men det fungerar i de flesta fall.
 • Din cache måste rengöras…
 • Testa en annan webbläsare…
 • Din säkerhetskopia måste återställas.
 • Webbvärdar kan kontaktas.
 • Hur fixar du 403 Forbidden Du har inte behörighet att komma åt den här resursen?

 • Katalogen [directory] på den här servern är inte tillgänglig för dig.
 • HTTP-felkoden är 403.
 • Felet är förbjudet.
 • Begäran är förbjuden enligt administrativa regler enligt 403 §.
 • Den förbjudna zonen är på 404.
 • Åtkomst nekas eftersom du inte har behörighet.
 • Felnumret är 403.
 • HTTP 403.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button