Hur åtgärdar jag fel 720 Windows 10?

Ett felmeddelande 720 säger att fjärrdatorn inte kan anslutas till VPN. Om du ansluter till Internet med ett offentligt nätverk kan du behöva ändra inställningarna. Den här artikeln beskriver de 7 säkraste lösningarna du kan använda för att lösa det här problemet på din Windows 10-dator.

Hur fixar jag fel 720?

 • Starta, välj Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Nätverk under Kontrollpanelens meny.
 • Du kan ta bort TCP/IP som är bunden till uppringd adapter genom att klicka på den.
 • På detta sätt tas TCP/IP-protokollet och klienten för Microsoft-nätverk (om den här funktionen är installerad) bort.
 • Din dator bör nu startas om.
 • Hur fixar jag att anslutningen till fjärrdatorn inte kunde upprättas?

 • De flesta användare har kunnat lösa felet En anslutning till fjärrdatorn kunde inte upprättas i Windows 10 genom att använda dessa lösningar.
 • Du kan göra detta genom att trycka på Windows-tangenten + R på ditt tangentbord.
 • Enhetshanteraren kan nås från kontrollpanelen genom att välja och högerklicka på den.
 • Klicka på Nätverkskort.
 • Vad är fel i Forticlient?

  En felaktig konfigurationsinställning i FortiClient-skrivbordsappen är orsaken till detta fel. Konfigurationen av en nätverksenhet (som en hemrouter eller ISP) är blockerad.

  Hur fixar jag anslutningen som misslyckades med fel 813?

 • För att komma åt kontrollpanelen, tryck på Windows-tangenten+X-tangenten.
 • Att välja system och säkerhet blir nästa steg.
 • Navigera till avsnittet Enhetshanteraren i systemfönstret.
 • Nätverksadaptrarna bör läggas till i listan över enheter genom att välja dem och utöka dem.
 • Du kan komma åt egenskaperna för den trådbundna nätverksadaptern genom att högerklicka på den.
 • Hur fixar jag fel 619?

 • VPN-applikationen måste installeras om.
 • Se till att din dator inte krockar med VPN.
 • Se till att brandvägg och antivirusprogram är inaktiverade.
 • Se till att en annan dator är ansluten för att kontrollera VPN.
 • Ställ in PPTP.
 • Hur fixar jag fel 628?

 • Din enhet måste vara ansluten till modemet.
 • För att komma åt Enhetshanteraren, tryck på Windows + X.
 • Du kan avinstallera modemenheten genom att välja den från högerklicksmenyn.
 • Modemdrivrutinerna bör nu installeras efter att enheten har startats om.
 • Vilken har misslyckats Felkoden som returnerades vid fel är 789?

  När en användare försöker ansluta till L2TP är det mest sannolikt att de stöter på ett fel som kallas VPN Error 789. En första förhandling med fjärrdatorn resulterade i ett bearbetningsfel som förhindrade att L2TP-anslutningen lyckades. NAT är en VPN-klient (eller VPN-server) baserad på L2TP.

  Hur fixar du en anslutning till fjärrdatorn som inte kunde upprättas?

 • Internet Explorers växellåda finns i det övre högra hörnet.
 • Alternativet Internetalternativ finns under knappen Verktyg.
 • LAN-inställningarna finns under fliken Anslutningar.
 • Se till att “Använd en proxyserver för ditt LAN” inte är valt.
 • Spara dina ändringar genom att klicka på Verkställ och OK.
 • Hur fixar du fel 720 En anslutning till fjärrdatorn kunde inte upprättas?

 • Se till att nätverksadaptern är öppen.
 • Alla WAN-miniportar och VPN-klientadaptrar bör avinstalleras.
 • Du kan nu skanna maskinvaruändringarna genom att klicka på det övre högra hörnet.
 • Kör programmet som administratör.
 • PPTP/L2TP/SSTP/Ikev2-protokollen kommer nu att kunna anslutas till RAS-nätverket.
 • Hur fixar jag mitt VPN-anslutningsproblem?

 • Se till att din internetanslutning fungerar som den ska…
 • Se till att du har dina inloggningsuppgifter.
 • Se till att VPN-serveranslutningen är korrekt inställd…
 • Du kan behöva starta om din VPN-programvara eller webbläsarplugin…
 • Se till att din VPN-programvara är uppdaterad.
 • Se till att din webbläsare är uppdaterad.
 • Se till att det senaste VPN-programpaketet är installerat.
 • Hur fixar jag Forticlient VPN-fel?

  Om du har problem med FortiGate-anslutningen, kontrollera versionskommentarerna för att se om FortiClient-versionen är kompatibel med FortiOS. För att använda FortiClient, välj Avancerat -> Säkerhet i IE Internet-alternativ -> Avancerat -> Säkerhet-menyn. TLS 1 används och TLS 1 används. Det finns två typer av enheter aktiverade.

  Varför ansluter inte Forticlient?

  Starta tjänsterna och testa ssl VPN-anslutningen om några av dem inte fungerar. Du kan också kontrollera och se till att “WAN Miniport (IP)” är aktiverat och körs genom att välja “Visa->Visa dolda enheter” i Enhetshanteraren.

  Hur återställer jag min Forticlient-Vpn?

 • Du kan ladda ner FortiClient genom att använda följande länkar:
 • Du kan komma åt inställningarna för FortiClient efter installationen genom att öppna den och klicka på Arkiv -> Inställningar.
 • Återställ-knappen finns på Återställ-sidan.
 • Ladda upp följande konfigurationsfil:
 • Efter godkännande kommer du att uppmanas med följande:
 • Du kan komma åt instrumentpanelen genom att gå till Visa -> Instrumentpanel.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button