Hur åtgärdar jag Brothers symaskins felkod E4?

När du trycker på bakåtknappen eller nålpositionsknappen visas meddelandet E4 om spolens axel har flyttats åt höger. Du kan söka hjälp från ett auktoriserat Brother-servicecenter om problemet kvarstår.

Vad betyder E4 på en Brother symaskin?

För att flytta spolmaskinens skaft åt höger trycktes back-/förstärkningsstygnsknappen eller nålpositionsknappen in. Efter att ha flyttat spolupprullningsaxeln åt vänster, fortsätt operationen.

Vad betyder F4 på en Brother symaskin?

En enhet med felkod F04 eller F4 indikerar att det finns ett problem med den och den bör servas. Sökare för auktoriserade Brother-servicecenter.

Hur fixar jag F4 på min Brother symaskin?

Om fotpedalens uttag är bortkopplat ansluter du det till det. Byt ut det skadade fotkontrolluttaget om det verkar vara skadat. Om fotpedalen är defekt, byt ut den mot en ny. Om fotkontrollen är ansluten och fungerar korrekt, byt ut huvudkretskortet.

Hur åtgärdar jag felkoden E3 på min Brother symaskin?

När knapphålsspaken höjs trycks fotpedalen ned (eller om fotpedalen inte är ansluten trycks start/stopp-knappen ned). Hur fixar jag ett e3-felmeddelande? Knapphålsspaken bör sänkas innan operationen kan fortsätta.

Vad är ett E1-fel på en Brother symaskin?

Om du trycker på fotpedalen (eller start/stopp-knappen om fotpedalen inte är ansluten) och trycker på knappen för backning/förstärkningssöm medan pressarfoten höjs kommer fotpedalen att stanna. Fortsättning av operationen bör göras efter att pressarfotsspaken har sänkts.

Varför säger min Brothers symaskin F4?

Det är möjligt att maskinen inte fungerar om ett felmeddelande “F4” visas på LCD-skärmen medan den används. Om du behöver hjälp med Brother-produkter, kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.

Hur fixar jag min Brother-symaskin som inte går att sy?

Symaskinen fungerar inte Några vanliga snabblösningar: Kontrollera att spolupprullarens skaft inte skjuts åt höger; om den är det, tryck den sedan åt vänster. Se till att trädlinjen på handhjulet är korrekt placerad så att nålen är i rätt läge för trädning.

Vad är E3-fel på Brothers symaskin?

Ett felmeddelande “E3” visas. Så snart knapphålsspaken höjdes, trycktes fotpedalen ned eller start/stopp-knappen trycktes in om fotpedalen inte var ansluten. För att fortsätta, sänk knapphålsspaken.

Hur åtgärdar jag felkoden F4 på min Brother symaskin?

Hur fixar jag ett F4-felmeddelande? Om fotpedalens uttag är bortkopplat ansluter du det till det. Byt ut det skadade fotkontrolluttaget om det verkar vara skadat. Det rekommenderas att du byter ut fotpedalen om den är defekt.

Hur fixar jag E6 på min Brother symaskin?

  • Du måste ta bort spolen och spolkapseln. – Rengör eventuellt ludd eller lösa trådar som kan ha bildats. Bilden kan skilja sig beroende på modell.
  • Koppla loss maskinen och kontrollera övertråden. – Se till att trådupptagningsspaken är ordentligt gängad.
  • Det är möjligt att nålen är böjd.
  • Relaterade Artiklar

    Back to top button