Hur alla Excel-formler används i ett kalkylblad

Excel-formlerna är en mycket viktig aspekt i själva programmet, för även om de innehåller en stor dynamik i förhållande till dess funktioner, representerar de den funktionella delen av verktyget.

Microsoft-företaget förbättrar sin skapelse varje dag och utökar utbudet av beräkningar som kan utföras inom bladet .

På så sätt får personer som använder programmet större användarvänlighet och får i sin tur tillgång till olika beräkningssystem.

Lära sig att använda Excel är ganska enkelt så i den här artikeln kommer du att se hur du skapar en formel och vilka som är de viktigaste eller vanligaste att använda.

Excel-formler: steg för steg Hur man skapar en formel

Relaterat till det som nämndes i början är användningen av dessa funktioner de som gör det möjligt att uppfylla syftet för vilket programmet skapades.

Microsoft Excel själv har en knapp i verktygsfältet som heter ” Formler som låter dig välja vilken operation du ska utföra.

Om du däremot vill lära dig hur skapa Excel-formler manuellt det är verkligen väldigt enkelt och görs på följande sätt:

  • För att börja klicka på cellen där du vill infoga den skapade formeln, som verkligen är den som låter dig visualisera resultatet.
  • Väl där, börja skriva likhetstecknet » = “, som kommer att åtföljas av cellen eller cellområdet som kommer att ingå i operationen. Mellan var och en av dem måste det finnas en symbol, som är den som definierar vad värdena kommer att göra med varandra ur en matematisk synvinkel.
  • Efter det behöver du bara trycka på » Hall för att se hur beräkningsresultatet automatiskt visas inuti cellen.

Excel-formler: grundläggande matematiska operationer

Med basic hänvisar jag generellt till beräkningar som inte kräver användning av ytterligare funktioner eller hög komplexitet för att genomföra.

För att använda dem behöver du bara välja antalet celler som ska ta rollen som värde och bestämma vilken matematisk symbol som ska utföra operationen. Denna stil av grundläggande formler är direkt relaterad till additionsberäkningar subtraktion, multiplikation och av division .

Var och en av dessa Excel-formler har en karakteristisk symbol som tolkas av programmet. Så du vet vilken funktion den kommer att ha.

Dessa skiljer sig inte från de som är kända allmänt, eftersom plustecknet “+” används för att subtrahera minussymbolen “-“, för att multiplicera en asterisk “*” och för att dividera en diagonal “/”.

Följande exempel hjälper dig att förstå bättre, för genom att använda formeln “=A2+B3”, bestämmer du att värdena för dessa celler är de som kommer att läggas till.

Samma sak händer med de andra grundläggande operationerna, bara ändra symbolen så kan du. På samma sätt, öka antalet celler som utgör formeln.

Andra viktiga operationer i Excel

De excel-formler är mycket breda vad gäller innehåll och typ av beräkning tränad att prestera. Därför hittar vi bland dem följande typer av viktiga operationer:

Beräkna momsen för en produkt

För att tillämpa den behöver du bara veta priset på produkten och den procentsats som momsen baseras på i det land som ska beräknas. Formeln tillämpas enligt följande: = produktpris * (1 + moms) “.

Aritmetiskt medelvärde

Denna formel beräknar medelvärdet i intervallet av valda celler. I statistiken är det fastställt som det aritmetiska medelvärdet: ” = MEDEL (antal celler) “.

Lär dig att verka i blad av beräkning Microsoft excel är inte en svår uppgift för dem som provar det, eftersom det bara kräver engagemang och förståelse.

Räckvidden av matematiska operationer aktiverat i detta program är mycket brett. Detta verktyg kommer därför att fortsätta att vara mycket användbart närhelst du behöver definiera en funktion för ditt arbetsområde eller skoluppgift.

Relaterade Artiklar

Back to top button