Här är tre föreningar som spelar en roll i förstörelsen av ozonskiktet

När vi talar om ozonhålet syftar vi på en minskning av tjockleken på ozonskiktet i jordens atmosfär, bältet som skyddar oss från de mest skadliga solstrålarna. Förtunningen av ozonskiktet beror på utsläpp av vissa föroreningar från människan, både från produktions- och konsumtionsverksamhet. Idag berättar en studie om tre nya kemiska föreningar som spelar en viktig roll i ozonskiktet och som har upptäckts i jordens atmosfär.

Studien i fråga, publicerad i den auktoritativa vetenskapliga tidskriften PNASbär signaturen av ett team av forskare från Schweiziska federala laboratorier för materialvetenskap och teknik vid Dübenford. Specifikt analyserade forskarna olika luftprover som samlats in från olika delar av världen med hjälp av gudar sensorer används för att övervaka närvaron av gas i jordens atmosfär. Det var under dessa undersökningar som de schweiziska forskarna upptäckte tre klorfluorkolväteföreningar. Bland dem en namngiven HCFC-132b det är första gången det har upptäckts i den globala atmosfären.

Enligt forskarna verkar det dock som att HCFC 132-b redan har dykt upp i atmosfären 20 år sedan och det verkar också som att dess utsläpp har fortsatt att öka fram till 2019. Förutom denna förening har forskare upptäckt två andra namngivna föreningar i atmosfären HCFC-133a Och HCFC-31 vars nivåer, genom åren, har genomgått större fluktuationer jämfört med de för HCFC-132b. Det mest oroande är det just nu det finns inga kända industriella användningsområden kända för dessa ämnen.

Det är verkligen en upptäckt utöver det vanliga vilket samtidigt får oss att förstå hurgallring av ozonosfären är ett fenomen i ständig utveckling och ständigt ökat av ämnen som hittills inte tagits i beaktande.

Relaterade Artiklar

Back to top button