Gratis WiFi: 2021 kan bli året. Här pga.

Kallas Piazza Wifi Italien projektet där 45 miljoner euro anslogs för att sprida gratis internet i så många italienska kommuner som möjligt. Målet är att garantera en gratis och gratis anslutning för alla. Särskilt till förmån för de fattigare delarna av befolkningen.

WiFi Italia ett storhjärtat projekt med gratis internet för alla

Det som hela världen upplever som ett resultat av pandemin har lärt oss att många saker är nödvändiga, men inte alla är oumbärliga. Men det omvända är också sant. Att ha en bra internetuppkoppling även WiFi fram till för två år sedan kanske inte var så viktigt. Annars har det idag blivit inte bara nödvändigt, utan också oumbärligt.

Det är därför Utvecklingsministeriet har främjat och genomför projektet Piazza WiFi Italia som syftar till att garantera anslutningen av så många kommuner som möjligt för en gratis och gratis internetuppkoppling.

Spridningen och installationen av hotspots kunde endast anförtros det italienska telekommunikationsföretaget Tim. Medan byggandet av den infrastruktur som krävs för att genomföra projektet anförtroddes Infratel Italien.

Mer än 3 000 italienska kommuner har redan anslutit sig till gratis WiFi, men förhoppningen är att antalet ska öka under de kommande månaderna.

En dedikerad app som främjar medlemskapet i alla kommuner

I projektet finns också en dedikerad och gratis applikation. WiFi Italien du kan ladda ner den till antingen Play Butik från Android än på Apple butik från iOS. Det intressanta och unika är att med denna applikation är det inte bara möjligt att få tillgång till gratis WiFi-tjänsten. Faktum är att genom att ladda ner det ökar användaren antalet förfrågningar, vilket tvingar sin bostadskommun att gå med i projektet.

Detta ambitiösa projekt döljer också en del kritik. Det måste faktiskt tjänsten kunna garantera adekvat prestanda för begäran om användning. Tyvärr finns det i dagsläget fortfarande kommuner som inte helt omfattas av 4G. Ändå pågår redan arbete direkt på nätverket 6G som borde övervinna alla svårigheter som är inneboende i gratis WiFi.

Relaterade Artiklar

Back to top button