Google Earth Time Lapse: Hur man går tillbaka i tiden

Med Google Earth Time Lapse kan vi se bilder av jorden från 1985 till idag.

Berättelsen som finns i bilderna

Googla igenom användningen av Jordmotorhar bearbetat över 15 miljoner satellitbilder från de senaste decennierna från fem olika satelliter.

Oftast är dessa bilder från Landsat satelliter.

De satellitobservationer de kom genomförts sedan 70-taletsom en del av det gemensamma jordobservationsprogrammet för USGS- och NASA-byråerna.

Landsat-bilder kombinerades sedan med andra från Sentinel-2-uppdraget, en del av jordobservationsprogrammet Copernicus av Europeiska unionen och Europeiska rymdorganisationen.

Time-lapse är en sorts video globalt, gjort med en rad bilder.

Det finns också möjlighet att zooma in, för att analysera förändringarna på vår planet med start 1984.

Genom den här Google Earth-funktionen är det nu möjligt att utforska bilder av jorden från ett helt annat perspektiv, med fokus på vår planets förvandlingar genom åren.

Så här aktiverar du fotohistoriken på Google Earth

Låt oss börja med att säga att denna funktion den är inte aktiv på Google Maps.

Det är därför nödvändigt att använda Google Earth.

Implementeringsmetoden har förändrats under åren.

Tidigare fanns det i förgrundsalternativen precis ovanför 3D-knappen.

Även nomenklaturen har genomgått en förändring eftersom tjänsten tidigare fick namnet “Fotohistorik” medan den nu heter “Time Lapse”‘.

Den kan användas från både smartphone och PC.

Det bör dock specificeras att under våra tester på PC:n var detaljerna bättre.

I Voyager delen av jorden det finns flera funktioner och just här vi hittar Time Lapse.

När platsen av intresse har valts på kartan klickar du bara på den för att aktivera funktionen.

Sedan startar en serie bilder från 1984 till idag.

Slutligen, i kontrollfältet har vi möjlighet att stanna för att bättre observera och manuellt välja åren för vilka vi vill se satellitobservationerna.

Relaterade Artiklar

Back to top button