Galaxy, Saggitarius A, här är vad som är mitt i Vintergatan!

En fråga som har fascinerat forskare och forskare om mitten av vår galax och nu förstår vi äntligen vad det är

Saggitarius A: Ett supermassivt svart hål i mitten av galaxen

Mänsklighetens framsteg inom vetenskapen går framåt med stormsteg dag för dag. Om våra förfäder argumenterade om vem som kretsade kring vem mellan jorden och solen, idag har våra bästa forskare vidgat sina vyer till mitten av vår galax och bortom.

Forskare har alltså undersökt för att förstå vad som var i centrum av Vintergatan och svaret är Skytten A. Det är om ett supermassivt svart hål med en massa som är 4 miljoner gånger större än vår stjärna Solens.

Problemet med svarta hål är att de är svarta, mörka, omöjliga att observera direkt men det är genom direkta och indirekta effekter det är möjligt att identifiera dem, bestämma deras exakta position och deras massa.

Forskarna utförde observationer av “Kvasar”. Dessa är extremt ljusa kärnor i avlägsna galaxer, som visar hur de släpper ut nästan biljoner gånger energin från en typisk stjärna. Allt inom en volym som inte är större än solsystemet.

En liknande energifrisättning gick inte ens att förklara med supermassiva stjärnor, därför kommer vi till slutsatsen av närvaron av ett svart hål.

Ett annat viktigt element kommer från gravitationseffekterna av systemen i omedelbar närhet.

Deras extremt höga omloppshastigheter kan förklaras av bl.a matematiska modeller endast om det centrala föremålet är både mycket kompakt och extremt massivt.

Det verkar därför som att de hittills genomförda studierna bara leder i en riktning, nämligen att de svarta hålen i det galaktiska centrumet inte är ett unikt privilegium för Vintergatan, utan finns i lika många galaxer.

Relaterade Artiklar

Back to top button