Free vill inte ha sammanslagningen TF1-M6 och ifrågasätter de franska myndigheternas behörighet att besluta om dess laglighet

TF1 Molotov

Sammanslagningen mellan TF1 och M6, som kan träda i kraft i slutet av 2022, möter starkt motstånd från Free. Xavier Niels operatör vädjar till EU-kommissionen.

Sammanslagningen mellan TF1 och M6, som inledde exklusiva förhandlingar den 17 maj, gör inte bara människor glada, långt ifrån. Om Canal+ inte ser positivt på denna sammanslagning som håller på att ta form så är det framför allt Free, eller snarare dess moderbolag Iliad, som agerar som den mest virulenta motståndaren. Teleoperatören vill inte ha detta förbund och menar att det nu är upp till Europa att lägga beslag på det.

Avsatt inför statsrådet vill Free att EU-kommissionen tar över övertagandet

Free ifrågasätter nu de franska administrativa myndigheternas kompetens att bedöma TF1:s förvärv av M6, och detta beror inte på slumpen. Huvudstad informerar oss om att Free den 27 oktober 2021 lämnade in ett interimistiskt överklagande till Council of State, den högsta franska förvaltningsdomstolen. Bolagets syfte: att driva Konkurrensverket att argumentera för att den har förklarat sig behörig att studera och granska den föreslagna fusionen.

Statsrådet hörde det inte på det sättet och avslog helt enkelt den 5 november Xavier Niels firmas överklagande. Den senare varnade alltså för att det inte skulle stanna där, och att det skulle inleda ett nytt förfarande, fortfarande med bedömningen att tävlingspolisen inte är behörig i frågan.

Free anser att det är upp till Europeiska kommissionen att granska detta övertagande, i synnerhet till konkurrensavdelningen vid institutionen i Bryssel. Bouygues, som idag äger 44 % av TF1, och snart 30 % av den framtida mediastorm, genererar mer än två tredjedelar av sin europeiska omsättning direkt i Frankrike, vilket motiverar, som det ser ut, en granskning av den potentiella fusionen i Paris.

Rädslan för ett reklammonopol som skulle krossa hela ekosystemet

Iliad-gruppen viker sig inte och bekräftar att det framtida företaget kommer att kontrolleras både av Bouygues och av den tyska koncernen Bertelsmann, som nu ägs av M6, som kommer att inneha cirka 16 % av den nya enheten vid slutet av sammanslagningen. , men också ordförandeskapet för det – Nicolas de Taversnot (chef för M6), efter att ha utsetts att ta ledningen. Free frammanar det faktum att en gemensam kontroll av kapitalet, samtidigt av en fransk aktör och en tysk aktör, förändrar allt, den senare inte realiserar mer än två tredjedelar av sin kontinentala omsättning i Frankrike. Så gratis är det i Bryssel som övertagandet ska granskas.

Maxime Lombardini, vicepresident för Iliaden, hade i början av sommaren fördömt ett ” virtuellt monopol för privat tv », med den mest lönsamma kanalen (M6) och den ledande kanalen i Europa (TF1), som tillsammans kommer att koncentrera nästan 60 % av den kommersiella marknadsandelen och 70 % av reklammarknaden.

Mer än publiken är det här pengarna som är krigets senor. Tillsammans skulle de två grupperna ha en annonsmarknadsandel på mellan 64 och 76 %, om vi håller oss till netto- och bruttosiffrorna för 2020. Den framtida enheten skulle alltså vara regn eller solsken mot sina annonsörer, och dra nytta av det för att höja insatserna, utan tvekan. Isabelle de Silva, som inte har fått sitt mandat som ordförande för Konkurrensverket förnyat, sa förra månaden att med en sådan marknadsandel kan en TF1-M6-fusion i teorin inte ens övervägas.

Och för att uppnå sina mål och klara av de behöriga myndigheternas granskning har de framtida partnerna bett Autorité de la concurrence att inte längre basera sig enbart på TV-reklammarknaden, utan att betrakta en marknad som är viktigare, bredare, för vilken vi skulle kunna bifoga reklam på Internet. Att utöka den studerade marknaden är ett vågat förslag, men för tillfället långt ifrån omöjligt. FNAC, som köpte Darty 2016, och Toys’R’US, som svalde PicWic 2019, kan intyga detta.

För att förföra myndigheterna driver TF1 och M6 på att ta med inkomster från internet i beräkningen av annonsandelar

Digital reklam är ett specialfall, eftersom den inte respekterar samma koder som tv-reklam. Internetannonser säljer bra till mycket lägre priser och är inte heller riktade mot samma mål. Enligt HuvudstadTF1 skulle vilja inkludera mer digital reklam i form av videospots, en marknad som vägde nästan en miljard euro 2020 – miljarder fördelat mellan sociala nätverk, catch-up TV-tjänster eller jätten YouTube .

Att inkludera dessa intäkter på den totala reklammarknaden som beaktas av Konkurrensverket skulle bidra till att minska den nya enhetens vikt. Men detta garanterar inte verksamhetens framgång, eftersom Konkurrensverket hittills aldrig har tagit med Internet på TV-reklammarknaden. I detta skede uppfyller de två marknaderna inte samma mål.

Om samma ämne:
Efter TF1 Max planerar M6 en 6Play utan annonser och betalning

Källa: Huvudstad
, Expressen

gratis mobil

Se erbjudandet

Läs meddelandet


7

gratis mobil

  • Det billigaste priset på marknaden för det första året
  • Ett stort kuvert av 4G-data utomlands
  • Fördelar för Freebox-prenumeranter

Vi rekommenderar Free Mobile för dess priser, dess generösa datakuvert, dess hedervärda och alltid förbättrande anslutning, dess internationella lösningar, dess seriösa tjänster och dess önskan att alltid vara i toppen av moderniteten. Vi kan verkligen vara säkra på att kunna räkna med att detta dotterbolag till Iliad, resolut vänt mot framtiden, kommer att fortsätta att överraska såväl sina kunder som sina konkurrenter och som en bonus inte agera statist vid lanseringen av 5G.

Vi rekommenderar Free Mobile för dess priser, dess generösa datakuvert, dess hedervärda och alltid förbättrande anslutning, dess internationella lösningar, dess seriösa tjänster och dess önskan att alltid vara i toppen av moderniteten. Vi kan verkligen vara säkra på att kunna räkna med att detta dotterbolag till Iliad, resolut vänt mot framtiden, kommer att fortsätta att överraska såväl sina kunder som sina konkurrenter och som en bonus inte agera statist vid lanseringen av 5G.

Relaterade Artiklar

Back to top button