Förstå STEM: Orsaker & Konsekvenser

Teknik påverkar och upprätthåller alla aspekter av människors liv. Människors ständiga önskan att arbeta för en bättre värld och göra deras liv enklare ökar deras beslutsamhet att använda de bästa metoderna som finns inom vetenskapsområdet.

Människors nyfikna tendenser att veta mer om världen som finns runt dem ger dem hungern efter att använda teknik och utnyttja den på bästa sätt. Allt runt omkring oss har gjorts på det sättet. Du kan börja från koppen kaffe till den bekväma madrassen du ska sova på i slutet av dagen, ingenting hade varit möjligt om inte den mänskliga hjärnan användes mot logiskt och rationellt tänkande som i grund och botten kallas vetenskap.

Varför är teknik en välsignelse?

Vetenskapen har alltid hjälpt oss att överbrygga klyftan mellan vår lycka och lidande. Människor är till sin natur väldigt själviska varelser bundna av törsten att resonera i allt de gör, allt de skapar. Så närhelst de finner en uppgift svår att uppnå, letar de efter enklare alternativ och det var så kunskapen om vetenskapliga resonemang uppstod. Utan denna kunskap blir vi hjälplösa under naturens kraft. Vi kan läsa fel och begå fel som till och med kan kosta oss våra mycket dyrbara liv.

Vi kan ta en titt på alla pandemier vi har sett och bara en blick över dem kan få oss att förstå hur viktigt det är att ta fram lämpliga mediciner, vilket inte kan vara möjligt om vi inte kan vetenskap, för att rädda människor från att dödas under dödens klor. Svåra tider kräver olika lösningar och de kan inte vara möjliga utan lämpliga strategier för att mildra dem. Den senaste covid-19-pandemin hjälpte oss verkligen att inse vad katastrofer och brist på vaccin kan leda till. Om vi ​​sköljde över det ytterligare skulle vi veta att världen helt skulle ha stannat, vilket den än gjorde, men vi blev på något sätt räddade bara på grund av våra tekniska tänkesätt. Forskarna arbetade inte bara från dag till natt för att tillverka vacciner utan även civilsamhället gjorde sitt bästa för att ge utbildning när det inte var möjligt för barn att ens gå ut, än mindre gå i skolan. https://study.com/academy/lesson/examples-of-technology-in-our-everyday-world.html omvandlas till ett onlinebaserat utbildningsekosystem så att inlärningsprocessen inte hindras. Vi förblev starka, enade och uppkopplade inför det brutala viruset med våra mobila enheter, vilket är inget annat än ett av de bästa resultaten av vår strävan mot att ha en mer sammankopplad värld.

I dagens värld genomsyrar teknologin alla sfärer av våra liv och det är därför det blir allt viktigare att förstå inte bara vinsterna utan också skadorna med teknik. Världen har fortfarande inte glömt atombombsexplosionen som dödade miljontals människor i Hiroshima och Nagasaki och aldrig skulle göra det. Det är kanske det bästa exemplet för att illustrera nackdelarna med att betrakta teknik som den enda lösningen på våra problem. En sådan teknocentrisk strategi utan att ta hänsyn till dess negativa effekter kan orsaka mer katastrof än välbefinnande. Ren strävan efter teknik bara för nöjets och komfortens skull är högst oetiskt. Det är så för att vår planet jorden är hem för miljontals arter och om vi anser att människor är den högsta rasen på grund av deras tankeförmåga så kommer vi att drabbas av konsekvenserna.

Området STEM (vetenskap, teknik, teknik och matematik) är ett område med enorm potential om det används till allas fördel. Och eftersom vi människor är välsignade med talangen att utforska, uppfinna och upptäcka, bör vi erkänna det ansvar som är förknippat med det. Om vi ​​lovar att vi skulle överväga att alla existerar på vår planet som är sammankopplade på sitt naturliga sätt så skulle teknologin aldrig svika oss och inte vi heller.

Relaterade Artiklar

Back to top button