Förklara Modern Setup Host i Windows 10. Är det säkert?

När du märker att din dator fryser eller överhettas (överhettning på din dator) är det första du kontrollerar Windows aktivitetshanterare(Windows Task Manager) för att se processen som saktar ner din dator eller får den att värmas upp. Om du öppnar Aktivitetshanteraren och ser en konstig process som körs måste du nu bestämma dig för om du vill behålla den eller bli av med den.

Du kanske läser det här inlägget för att du säger det Modern installationsvärd eller SetupHost.exe körs i bakgrunden av ditt system. Innan du ens överväger att ta bort den här filen eller processen från ditt system, läs den här artikeln. Här kommer jag att berätta vad denna process är och hur man avgör om det är ett virus eller inte.

Vad är modernt Konfigurera värd på din dator?

Modern installationsvärd eller fil SetupHost.exe är en operativsystemprocess (SetupHost.exe)Windows som förbereder din dator för uppdateringar och gör det enklare att konfigurera ditt system när du uppgraderar ditt operativsystem till ett nyare Windows 10 versioner(Windows 10). Det är en del av Windows 10 och körs i bakgrunden under installationen uppdateringar (Uppdateringar)Windows . Processen SetupHost.exe kan ibland visa hög CPU- eller minnesanvändning) .

Du kan hitta filen SetupHost.exe i mappen (SetupHost.exe)$Windows.~BT/Källor på din dator. Det stör inte din dator, förutom när du installerar en uppdatering fönster. Detta är den enda gången Modern installationsvärd ska dyka upp i Aktivitetshanteraren(Aktivitetshanteraren).

Om din dator inte har Modern installationsvärd kommer du inte att kunna springa uppdateringar (uppdateringar)Windows . Uppdateringar fungerar inte heller om den här filen är buggig eller skadad.

Är Modern Setup-värden säker?

Du kan se Modern installationsvärd arbetar i Aktivitetshanteraren(Task Manager) och undrar vad det är. Vanligtvis är den här filen inte ett virus; därför är det ofarligt. Men angripare maskerar ofta sin programvara som legitima filer eller processer. Alltså processen Modern installationsvärd , som du ser kan vara ett virus eller inte. Om du tar bort den här filen kan du få uppdateringsfel Windows som visas i skärmdumpen nedan.

Lyckligtvis har du sätt att avgöra äktheten av denna fil. För det första får du inte ladda upp en fil SetupHost.exe från en tredje parts webbplats eftersom Windows installerar det automatiskt när du kör uppdateringar. Filerna du får från dessa tredje parts webbplatser kan vara skadliga.

Skadliga filversioner SetupHost.exe kan leda till problem på din dator, varav det vanligaste är hög belastning CPU(CPU) . I nästa avsnitt ska jag visa dig några av de faktorer du kan kontrollera för att säkerställa att din kopia är det Modern installationsvärd säker.

Hur får man reda på om SetupHost.exe säkert eller viralt?

1]Kontrollera filens plats

rättsakt SetupHost.exe finns i mappen (SetupHost.exe)$Windows.~BT/Källor på din dator. Detta betyder att du måste gå till UtforskarenLokal disk (C:) > $WINDOWS.~BT > Källor för att hitta filen.

För att bestämma platsen för din kopia av en fil SetupHost.exe tryck på knappen Windows och hitta setuphost . Högerklicka Filen SetupHost.exe (SetupHost.exe ) i sökresultaten och välj ” Öppna filplats(Öppna filplats)” i snabbmenyn.

Kontrollera katalogen som öppnas som plats för filen. Om den här mappen skiljer sig från mappen $Windows.~BT/Sources, finns det en chans att filen inte är äkta.

2] Kolla upp(Kontrollera) upphovsrätt och filsignatur

Modern installationsvärd utvecklat och distribuerat Microsoft . Det är därför(Därför) Ett annat sätt att kontrollera legitimiteten för en fil på ditt system är att bekräfta att den innehåller en signatur Microsoft.

tryck tangent(Tryck på)Windows och(Windows) sök setuphost . Högerklicka i sökresultaten Filen SetupHost.exe(SetupHost.exe) och välj ” Öppna filplats(Öppna filplats) ” .

Högerklicka sedan på filen SetupHost.exe och välj ” Egenskaper(Egenskaper)” i snabbmenyn. Gå till ” Detaljer(Detaljer) ” högst upp i fönstret ” Egenskaper (Egenskaper)ställ in värd” och gå till ” upphovsrätt(Upphovsrätt) ” . Här måste upphovsrätten anges i den legitima filen Microsoft Corporation(Microsoft Corporation). Om du ser ett annat företag, ta bort filen eftersom det är ett virus.

Efter att ha bekräftat informationen om upphovsrätt, gå till ” (upphovsrätt)Digitala signaturer(Digitala signaturer)” ovan. I kolumn Namnet på undertecknaren (undertecknarens namn)lista Signatur(Signaturlista) måste anges Microsoft Windows för att se till att filen

3]Kontrollera när den startar

Modern installationsvärd handlar endast om uppdateringar fönster. Om uppdateringar inte är installerade bör processen aldrig köras. Detta i sig är ytterligare en pekare för att avgöra om en fil är skadlig eller inte.

Bekräfta ingen uppdatering först, tryck på kombination CTRL+SKIFT+ESC på tangentbordet för att öppna Aktivitetshanteraren(Aktivitetshanteraren). Om du ser att processen SetupHost.exe startas när du inte installerar en uppdatering Windows kanske är det ett virus och måste tas bort.

För att förhindra att virus infekterar och skadar din dator behöver du ett pålitligt antivirusprogram.

Relaterad läsning(Relaterad läsning): Modern Setup Host har slutat fungera) .

När du märker fördröjning eller överhettning på din dator är det första du kontrollerar Windows Task Manager för att se processen som saktar ner datorn eller orsakar uppvärmningen. Om du öppnar Aktivitetshanteraren och ser en konstig process köra, måste du nu bestämma dig för om du vill lämna den eller bli av med den.

Du kanske läser det här inlägget för att du säger det Modern installationsvärd eller SetupHost.exe körs i bakgrunden av ditt system. Innan du ens tänker på att ta bort den här filen eller processen från ditt system, läs den här artikeln. Här ska jag berätta vad den här processen är och hur du avgör om det är ett virus eller inte.

Vad är Modern Setup Host på din dator?

Modern Setup Host har slutat fungera

Modern Setup Host eller SetupHost.exe-filen är en Windows-operativsystemprocess som förbereder din maskin för uppdateringar och underlättar systeminstallationen när du uppgraderar ditt operativsystem till en nyare Windows 10-utgåva. Den levereras med Windows 10 och körs i bakgrunden på ditt system när du installerar Windows Updates. Denna SetupHost.exe-process kan ibland visa hög CPU- eller minnesanvändning.

Du kan hitta filen SetupHost.exe i $Windows.~BT/Källor mapp på din dator. Det stör inte driften av din maskin, förutom när du installerar en Windows-uppdatering. Detta är enda gången Modern Setup Host ska visas i Task Manager.

Med Modern Setup Host saknas på din maskin, skulle du inte kunna köra Windows-uppdateringar. Uppdateringar fungerar inte också om den här filen är buggig eller korrupt.

Är Modern Setup Host säker?

Du kanske ser Modern Setup Host köra i Task Manager och undrar vad det är. I allmänhet är den här filen inte ett virus; därför är det ofarligt. Men skadliga spelare döljer ofta sin programvara som legitima filer eller processer. Så den moderna installationsvärdprocessen du ser kan vara ett virus eller inte. Om du tar bort den här filen kan du få Windows-uppdateringsfel som i skärmdumpen nedan.

Tack och lov har du sätt att avgöra äktheten av den här filen. För det första ska du inte ladda ner den tredje SetupHost.exe-filen från en parts webbplats eftersom Windows installerar den automatiskt när uppdateringar körs. Filer som du hämtar från dessa tredjepartswebbplatser är sannolikt skadliga.

Skadliga versioner av filen SetupHost.exe kan leda till problem på din dator, av vilka det vanligaste är hög CPU-användning. I avsnittet som följer kommer jag att visa dig några faktorer som du kan kontrollera för att vara säker på att din kopia av Modern Setup Host är säker.

Hur vet jag om SetupHost.exe är säkert eller ett virus?

1]Kontrollera filens plats

Den legitima SetupHost.exe-filen finns i mappen på din dator. Det betyder att du måste navigera File Explorer till Lokal disk (C:) > $WINDOWS.~BT > Källor för att hitta filen.

För att fastställa platsen för din kopia av SetupHost.exe-filen, tryck på Windows-tangenten och sök efter setuphost. högerklicka på SetupHost.exe från sökresultaten och välj öppna filplats alternativ från snabbmenyn.

Kontrollera katalogen som öppnas som filens plats. Om den här mappen är något annat än mappen $Windows.~BT/Sources, finns det en chans att filen inte är äkta.

2]Kontrollera filens upphovsrätt och signatur

Modern Setup Host är utvecklad och distribuerad av Microsoft. Därför är ett annat sätt att verifiera legitimiteten för filen på ditt system att bekräfta att den har Microsoft-signaturen.

Tryck på Windows-tangenten och sök efter setuphost. Från sökresultaten, högerklicka på SetupHost.exe och välj öppna filplats.

Högerklicka sedan på filen SetupHost.exe och välj Egenskaper från snabbmenyn. Byt till Detaljer fliken högst upp i fönstret SetupHost Properties och gå ner till upphovsrätt. Här bör den legitima filen ange upphovsrätten till Microsoft Corporation. Om du ser ett annat företag, ta bort filen eftersom det är ett virus.

Efter att ha bekräftat upphovsrättsinformationen, byt till Digitala signaturer fliken överst. De Undertecknarens namn kolumnen i bör visas Microsoft Windows för att verifiera att filen är

3]Kontrollera när den körs

Modern Setup Host berör sig endast med Windows-uppdateringar. När du inte installerar uppdateringar bör processen aldrig köras. Detta i sig är ytterligare en pekare för att se om filen är skadlig eller inte.

Först, bekräfta att ingen uppdatering, tryck på CTRL+SKIFT+ESC tangentkombination på ditt tangentbord för att öppna Aktivitetshanteraren. Om du ser att SetupHost.exe-processen körs när du inte installerar en Windows-uppdatering, är det förmodligen ett virus och det måste försvinna.

För att förhindra att virus infekterar din dator och orsakar skada behöver du ett pålitligt antivirusprogram.

relaterad läsning: Modern Setup Host har slutat fungera.

Relaterade Artiklar

Back to top button