Fixa Windows aktiveringsfelkod 0xC004E028

Av så många Windows-aktiveringsfelkoder har vi sett 0xC004E028 vad som händer när du inte har tillräckligt med tålamod eller aktivering Windows är fortfarande på gång.

Windows aktiveringsfelkod 0xC004E028(Windows aktiveringsfelkod 0xC004E028)

Så du har redan begärt aktivering, men om du försöker aktivera kommer du att se det här felet. Om den första aktiveringen inte misslyckades kommer den andra aktiveringen inte att slutföras. Anledningen till att jag pratar om den andra aktiveringen är att du av misstag kan använda fel nyckel och sedan försöka ändra den.

Under aktiveringsprocessen skickar Windows nyckeln till Microsofts servrar för att verifiera den. Om processen inte kommer tillbaka med ett resultat kommer du inte att kunna återaktivera fönster.

Men om du inte försöker aktivera Windows manuellt kan detta bero på en försening i svaret från Servrar(Server). Ibland(Ibland) tar verifieringen lång tid och om du försöker aktivera den igen får du denna felkod 0xC004E028. Jag föreslår att du väntar och bara aktiverar om aktiveringen misslyckas.

Om detta inte fungerar kan du prova Windows-telefonaktiveringsmetoden, Microsoft Chat-support eller ringsupport och så vidare. I slutändan fungerar de alla på samma sätt, det vill säga de kontrolleras Microsofts servrar(Microsoft-servrar) för noggrannhet.

Om detta händer på nivån företag(Enterprise), vissa datorer måste ansluta till företagets servrar för att kontrollera. De aktiveras med MAK-nycklar och kan kräva en ny nyckel när de installeras om.

Så det är klart att det inte finns något behov av felsökning här. Allt(Allt) vad du behöver är att vänta för att se antingen en lyckad aktivering eller något annat fel. De som har Företag , måste ansluta till din IT-administratör för rätt lösning. Dessa datorer måste vara anslutna till nätverket minst en gång var sjätte månad.

Av så manlig Windows Activation Error Code har vi sett, 0xC004E028vilket händer när du antingen är utan tålamod eller när Windows-aktiveringen fortfarande pågår.

Windows aktiveringsfelkod 0xC004E028

Windows aktiveringsfelkod 0xC004E028

Så du har redan begärt aktiveringen, men om du försöker aktivera kommer du att se det här felet. Om inte den första aktiveringen har misslyckats, kommer den andra aktiveringen inte att slutföras. Anledningen till att jag säger den andra aktiveringen är att du av misstag kan ha använt en felaktig nyckel och sedan försökt ändra den.

Under aktiveringsprocessen skickar Windows ut nyckeln till Microsofts servrar för att validera den. Om inte processen kommer tillbaka med ett resultat kan du inte aktivera Windows igen.

Som sagt, om du inte försöker aktivera Windows manuellt, kan det bero på ett försenat svar från servern. Ibland tar valideringen lång tid, och om du försöker aktivera den igen får du denna felkod 0xC004E028. Jag föreslår att du väntar och bara aktiverar om aktiveringen misslyckas.

Om detta inte fungerar kan du prova metoden för Windows-aktivering via telefonsamtal, Microsoft Chat-support eller samtalssupport och så vidare. De fungerar alla på samma sätt i slutet, dvs valideras av Microsoft-servrar för giltighet.

Om detta händer på Enterprise-nivå måste vissa datorer ansluta till företags servrar för en valideringskontroll. De aktiveras med MAK-nycklarna och kan kräva en ny nyckel när de genomgår ominstallation.

Så det är klart att det inte behövs någon felsökning här. Allt du behöver är att vänta för att se antingen framgångsrik aktivering eller ett annat fel. De med Enterprise bör ansluta till IT-administratören för korrekt upplösning. Dessa datorer bör ansluta till nätverket minst en gång var sjätte månad.

Relaterade Artiklar

Back to top button