Fixa SystemSettingsAdminFlows-fel i Windows 10

Fixa SystemSettingsAdminFlows-fel i Windows 10: (Åtgärda SystemSettingsAdminFlows-fel på Windows 10:) SystemSettingsAdminFlows.exe(SystemSettingsAdminFlows) handlar om administratörsrättigheter för olika filer, denna fil är en viktig del Windows . främsta orsaken misstag (fel)SystemSettingsAdminFlows är en malwareinfektion och bör tas bort omedelbart innan det skadar systemet på något sätt.

Det första tecknet på infektion är att filer som tidigare krävde administratörsrättigheter nu är lättillgängliga utan lösenord. Kort sagt, det administrativa popup-meddelandet finns inte längre eftersom det har skadats av ett virus. Låt oss se hur du åtgärdar felet SystemSettingsAdminFlows.exe (Fixa SystemSettingsAdminFlows.exe)Windows 10 utan att slösa tid.

Åtgärda SystemSettingsAdminFlows-fel(Fix SystemSettingsAdminFlows Errors) i Windows 10

Innan du gör några ändringar på din dator är det en bra idé att skapa en återställningspunkt om något går fel.

Metod 1: kör CCleaner(Kör CCleaner) och Malwarebytes

Komplett komplett(Fullständig) virussökning för att se till att din dator är säker. Utöver detta, spring CCleaner och Malwarebytes Anti-malware .

1. Ladda ner och installera CCleaner och Malwarebytes.

2. Kör Malwarebytes(Kör Malwarebytes) och låt den skanna ditt system efter skadliga filer.

3. Om skadlig programvara upptäcks kommer den automatiskt att tas bort.

4. Kör nu CCleaner och i avsnittet Renare på fliken Windows Vi föreslår att du kontrollerar följande parametrar för rengöring:

ccleaner rengöringsinställningar

5. När du har sett till att de önskade punkterna är markerade klickar du bara på ” Utför rengöring”(Kör Cleaner,) och låt CCleaner göra sitt jobb.

6. För att ytterligare rengöra systemet, välj ” Register(Registry)” och se till att följande objekt är kontrollerade:

Registry cleaner

7. Välj ” Skanna(Skanna) till Tillgänglighet(Problem) problem” och tillåt skanningen CCleaner Klicka sedan ” Fixa valda problem.”(Fixa valda problem.)

8. När CCleaner frågar: ” Vill du säkerhetskopiera dina registerändringar? (Vill du ha säkerhetskopieringsändringar i registret?)” välj Ja.

9. När säkerhetskopieringen är klar, välj ” Åtgärda alla valda problem(Åtgärda alla valda problem) » .

10. Starta om datorn.

Metod 2: Uppdatera Windows

1. Klicka Windows-tangent+ jag att öppna windows-inställningar(Windows-inställningar) och välj sedan “Uppdatering och säkerhet”.(Uppdatering och säkerhet.)

Uppdatering och säkerhet

2. Ytterligare i avsnittet “Status uppdateringar(Uppdatera) » klicka “Sök efter uppdateringar”. (‘Sök efter uppdateringar.)’

klicka på sök efter uppdateringar i Windows Update

3. Om uppdateringar hittas, se till att installera dem.

4. Starta slutligen om ditt system för att spara ändringarna.

Denna metod kan fixa SystemSettingsAdminFlows-fel i Windows 10(Fixa SystemSettingsAdminFlows-fel på Windows 10) eftersom när du uppdaterar Windows alla drivrutiner uppdateras också, vilket verkar lösa problemet i det här fallet.

Metod 3: Aktivera policyn Användarkontokontroll för (UAC)administratörsgodkännandeläge.(Admin godkännandeläge)

1. Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan ” secpol.msc ” (utan citattecken) och tryck på Enter för att öppna lokal säkerhetspolicy.(Lokal säkerhetspolicy.)

Secpol öppnar lokal säkerhetspolicy

2. På vänster sida av fönstret expandera “Lokala policyer” under “Säkerhetsalternativ”.( expandera Lokala policyer under Säkerhetsinställningar) “, och välj sedan ” Säkerhetsalternativ”.(Säkerhetsalternativ.)

3. Hitta nu på höger sida av fönstret ” Användarkontokontroll: Admin Approval Mode för inbyggt administratörskonto(Användarkontokontroll: Admin Approval Mode för det inbyggda administratörskontot)” och dubbelklicka på det.

Aktivera kontroll av användarkonto Admin godkännandeläge för inbyggt administratörskonto

4. Ställ in policyn på ” Ingår(Aktiverad)”, tryck sedan på ” Tillämpa(Ansök)” och sedan “OK”.

Ställ in policyn på Aktiverad

5. Starta om datorn för att spara ändringarna.

Det är allt, du är framgångsrik fixade SystemSettingsAdminFlows-fel i Windows 10(Fixa SystemSettingsAdminFlows-fel på Windows 10) , men om du fortfarande har några frågor angående det här inlägget, ställ dem gärna i kommentarsfältet.

Fix SystemSettingsAdminFlows-fel på Windows 10: SystemSettingsAdminFlows.exe handlar om administratörsbehörigheter för olika filer, den här filen är en avgörande del av Windows. Huvudorsaken till SystemSettingsAdminFlows-felen är infektioner med skadlig programvara och bör hanteras omedelbart innan det skadar systemet på något sätt.

Fixa SystemSettingsAdminFlows-fel i Windows 10

Det första tecknet på infektionen är när filer som tidigare krävde administrativa privilegier nu är lättillgängliga utan något lösenord. Kort sagt, det administrativa popup-meddelandet finns inte längre eftersom det är skadat av viruset. Låt oss se hur du åtgärdar SystemSettingsAdminFlows.exe-felet i Windows 10 utan att slösa någon tid.

Fixa SystemSettingsAdminFlows-fel i Windows 10

Innan du gör några ändringar på din PC rekommenderar vi att du skapar en återställningspunkt om något går fel.

Metod 1: Kör CCleaner och Malwarebytes

Utför en fullständig antivirusskanning för att se till att din dator är säker. Utöver detta kör CCleaner och Malwarebytes Anti-malware.

1. Ladda ner och installera CCleaner & Malwarebytes.

2.Kör Malwarebytes och låt den skanna ditt system efter skadliga filer.

3.Om skadlig programvara hittas kommer den automatiskt att ta bort dem.

4. Kör nu CCleaner och i avsnittet “Renare”, under Windows-fliken, föreslår vi att du kontrollerar följande val som ska rengöras:

ccleaner cleaner-inställningar

5. När du har kontrollerat att de rätta punkterna är kontrollerade klickar du bara Kör Cleaner, och låt CCleaner gå sin väg.

6. För att rengöra ditt system ytterligare, välj fliken Register och se till att följande är markerat:

registerrensare

7.Välj Sök efter problem och låt CCleaner skanna och klicka sedan

8. När CCleaner frågar “” välj Ja.

9. När säkerhetskopieringen är klar, välj Fix All Selected Issues.

10.Starta om din dator.

Metod 2: Uppgradera Windows

1.Tryck på Windows-tangent + I för att öppna Windows-inställningar och välj sedan Uppdatering och säkerhet.

Uppdatering och säkerhet

2. Klicka sedan på under Uppdatera status ‘Sök efter uppdateringar.

klicka på sök efter uppdateringar under Windows Update

3.Om uppdateringar hittas, se till att installera dem.

4. Slutligen, starta om systemet för att spara ändringarna.

Denna metod kanske kan när Windows uppdateras, alla drivrutiner uppdateras också, vilket verkar lösa problemet i det här fallet.

Metod 3: Aktivera UAC-policyn för Admin Approval Mode

1. Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan’secpol.msc‘ (utan citattecken) och tryck på enter för att öppna Lokal säkerhetspolicy.

Secpol för att öppna lokal säkerhetspolicy

2. Från den vänstra fönsterrutan och välj sedan säkerhetsalternativ.

3. Hitta nu i den högra fönsterrutanAnvändarkontokontroll: Admin Approval Mode för det inbyggda administratörskontot‘ och dubbelklicka på den.

Aktivera användarkontokontroll Admin godkännandeläge för det inbyggda administratörskontot

4.Ställ in policyn till Aktiverad och klicka sedan på Apply följt av Ok.

Ställ in policyn på Aktiverad

5. Starta om datorn för att spara ändringarna.

Det är det du har lyckats med Fixa SystemSettingsAdminFlows-fel i Windows 10 men om du fortfarande har några frågor angående det här inlägget får du gärna ställa dem i kommentarens avsnitt.