Fixa nätverks- och internetanslutningsproblem i Windows 11/10

Om du upptäcker att din internetanslutning är Windows 11 , Windows 10 Windows 8 eller Windows 7 plötsligt slutat fungera eller du har vissa problem med nätverk(Nätverk) och ansluta till Internet(Internet), här är några felsökningssteg du kan prova.

(Fix Network) Åtgärda problem med nätverk och anslutning till Internet(Internet)

Du kan använda följande metoder eller verktyg för att felsöka problem med nätverk(Nätverk) och ansluta till Internet in (Internet)Windows 11/10 :

 1. Uppdatera IP-adress
 2. Spola DNS-cache
 3. Använd verktyget (Använd nätverk)diagnostik(Internet Diagnostic) och återhämtning(Repair Tool) nätverk och Internet
 4. Aktivera eller inaktivera IPv6
 5. Återställ Winsock
 6. Återställ TCP/IP,
 7. Återställ hosts-filen,
 8. Återställa(Återställ Windows-brandväggen) standardinställningar för Windows-brandväggen,
 9. Starta om din webbläsare
 10. Kör en nätverksåterställning.

Dessa förslag följs av andra korrigeringar. Ta en titt på dem!

ett] IPConfig är ett verktyg inbyggt i Windows som visar alla aktuella nätverkskonfigurationsvärden TCP/IP och uppdateringar Inställningar för Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).(Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) och DNS-domännamnssystem(Domännamnssystem DNS). Du kan komma åt det här verktyget via kommandoraden. Om du har en dålig IP-adress kan en uppdatering av din IP-adress på detta sätt hjälpa dig att lösa dina internetproblem.(Om du har en dålig IP-adress kan det hjälpa att lösa dina internetproblem om du förnyar din IP-adress på detta sätt.)

Stiga på cmd i början av sökningen och klicka Ctrl-Skift-Enter . Om du vill, bara av nyfikenhet, kan du skriva ipconfig och tryck Stiga på för att se status internet protokoll(Internet Protocol) eller datorns IP-adress.

Stiga på ipconfig /release för att avbryta den aktuella IP-adressen.

Skriv sedan ipconfig /förnya för att få en ny IP-adress.

Om du får ett felmeddelande när du kör kommandot “Ipconfig /Renew”, se Artikel KB810606(KB810606) .

Om du stöter på det här problemet med jämna mellanrum kan du uppdatera det varje gång du kör det genom att skapa följande fil .fladdermus och placera den i startmappen.

Öppna Anteckningar och skriv:

ipconfig /release
ipconfig /renew

Spara det, säg, som en fil iprenew.bat .

Läsa(Läs) : Hur man tar reda på, uppdaterar, ändrar IP-adressen.

2]Ofta kan problem med internetanslutningen också bero på en skadad cache DNS. Att återställa eller rensa denna cache är en enkel lösning på många av dessa problem. Det är så man kan spola Windows DNS-cache (spola Windows DNS-cache)(spola Windows DNS-cache) till Windows 11/10 Windows 8/7 eller Windows Vista .

Start > Alla program > Tillbehör > Kommandotolk . Högerklicka(Högerklicka) på den och ” lansera(Kör som administratör”. Skriv följande och tryck på Enter:

ipconfig /flushdns

Du bör se en bekräftelsedialogruta:

Windows IP-konfiguration. DNS-resolvercachen har rensats.(Windows IP-konfiguration. DNS Resolver Cache har tömts.)

Skriv sedan ipconfig /registerdns och tryck på Enter.

Detta loggar alla poster DNS som du eller vissa program kan ha skrivit till Hosts-filen.

Om du är intresserad, för att se hela syntaxen för det här kommandot, skriv ipconfig /hjälp och tryck på Enter!

3]Åtgärd nätverks- och internetdiagnostik och återställning(Network & Internet Diagnostic & Repair Tool) på Windows 11/10/8/7/Vista hjälper dig att identifiera potentiella problem med nätverksanslutning och vidtar automatiskt lämpliga åtgärder för att åtgärda dem. Om en dator i nätverket tappar anslutningen till Internet(Internet) , kan du grafiskt se vilken anslutning som är nere och sedan använda diagnostik (Diagnostik)nätverk(Nätverk) för att fastställa orsaken till problemet och hitta möjliga lösningar.

Öppna den för att komma åt Kontrollpanelen > NätverkCentrum(Delningscenter) Nätverks- och delningshantering . Längst ner klickar du på ” Felsökning(Felsök problem) ” . I fönstret som öppnas kan du välja “Anslutningar till Internet(Internet-anslutningar)” eller något annat problem som du vill felsöka och lösa.

Ange följande kommandon i ” Springa(Kör)” och tryck Stiga på för att direkt öppna nödvändiga felsökare:

För att öppna felsökaren med anslutning till (Anslutningar)Internet(Internet):

msdt.exe -id NetworkDiagnosticsWeb

Att öppna felsökare för inkommande anslutning(Felsökare för inkommande anslutningar)

msdt.exe -id NetworkDiagnosticsInbound

För att öppna felsökaren nätverksadapter(Nätverksadapter) :

msdt.exe -id NetworkDiagnosticsNetworkAdapter

Gå hit om felsökaren säger att Windows inte automatiskt kan binda IP-protokollstacken till ett nätverkskortmeddelande.

4]Aktivera eller inaktivera IPv6 för att lösa problem med internetanslutningen

5]Återställ Winsock

6]Återställ TCP/IP .

7]Återställ Hosts-fil,

8]Återställ inställningarna för Windows-brandväggen till standardinställningarna.

9] Återställ dina inställningar(Återställ) webbläsaren. Dessa inlägg visar dig hur du återställer Edge(Reset Edge), Chrome, Firefox eller Internet Explorer.

10]Nätverksåterställningsfunktionen i Windows 10 hjälper dig att installera om nätverk(Nätverks)adaptrar och återställ nätverk (Nätverk) Komponenter(Komponenter) till originalinställningarna.

11]Prova NetChecker, NetAdapter Repair eller Complete Internet Repair Tool.

12]Se det här inlägget om du inte kan ansluta till internet efter att ha uppgraderat till Windows 10.

13]Gå hit om du ser meddelandet Begränsad nätverksanslutning.

14]Se det här inlägget om du får ett Wi-Fi-konfigurationsfel som inte har en giltig IP-adress.

15]Gå hit om du får meddelandet “En annan dator i detta nätverk har samma IP-adress”.

16]Det här inlägget kan hjälpa dig om du får meddelandet “Ett fel inträffade när du aktiverade Internetanslutningsdelning”.

17]Kontrollera det här inlägget om du får felmeddelandet “Fjärranslutning misslyckades”.

18]Det här inlägget visar dig hur du fixar Unidentified Network i Windows.

19]Se det här inlägget om du har problem med att ansluta Windows till Wi-Fi-hotspots och adaptrar.

20]Det här inlägget hjälper dig att lösa felet Windows kan inte få nätverksinställningar på grund av (Windows kan inte hämta nätverksinställningarna från routern) routerfel.

21]Se det här inlägget om Ethernet-anslutningen inte fungerar.

22]Det här inlägget visar dig hur du återställer Internetinställningarna till standard i Windows 11.

Hoppas något hjälper!

Om du upptäcker att din internetanslutning, i Windows 11, Windows 10, Windows 8 eller Windows 7, plötsligt har slutat fungera eller att du står inför vissa nätverks- och internetanslutningsproblem, här är några felsökningssteg som du kanske vill prova.

Åtgärda problem med nätverks- och internetanslutningen

Du kan använda följande metoder r verktyg för att fixa nätverks- och internetanslutningsproblem i Windows 11/10:

 1. Förnya IP-adress
 2. Spola DNS-cache
 3. Använd diagnostik- och reparationsverktyg för nätverk och internet
 4. Aktivera eller inaktivera IPv6
 5. Återställ Winsock
 6. Återställ TCP/IP,
 7. Återställ hosts-fil,
 8. Återställ inställningarna för Windows-brandväggen till standard,
 9. Återställ din webbläsare
 10. Kör nätverksåterställning.

Dessa förslag följs också av andra korrigeringar. Ta en titt på dem!

ett] IPConfig är ett verktyg inbyggt i Windows, som visar alla aktuella TCP/IP-nätverkskonfigurationsvärden och uppdaterar Dynamic Host Configuration Protocol DHCP och Domain Name System DNS-inställningar. Du kan komma åt det här verktyget via kommandoraden.

typ cmd i starta sökningen och tryck på . Om du vill, bara av nyfikenhet, kan du skriva och trycka på Enter för att se statusen för datorns Internetprotokoll eller IP-adress.

typ ipconfig /release för att släppa den aktuella IP-adressen.

Skriv sedan ipconfig /förnya för att få en ny IP-adress.

Om du får ett felmeddelande när du kör kommandot “Ipconfig /Renew” se KB810606.

Om du återkommande stöter på detta problem kan du få det förnyat vid varje start genom att skapa följande .fladdermus filen och placera den i din startmapp.

Öppna Anteckningar och skriv:

ipconfig /release
ipconfig /renew

Spara det som, säg, fil.

läsa: Hur man tar reda på, förnyar, ändrar IP-adress.

2]Ofta kan problem med internetanslutningen också spåras till en skadad DNS-cache. Att återställa eller tömma denna cache är en enkel lösning på många av dessa problem. Så här kan du spola Windows DNS-cache i Windows 11/10, Windows 8/7 eller Windows Vista.

Start > Alla program > Tillbehör > Kommandotolk. Högerklicka på den och “Kör som administratör”. Skriv följande och tryck enter:

ipconfig /flushdns

Du bör kunna se ett bekräftelsefönster:

Skriv sedan ipconfig /registerdns och tryck på Enter.

Detta registrerar alla DNS-poster som du eller vissa program kan ha registrerat i din Hosts-fil.

Bara om du är intresserad, för att se den fullständiga syntaxen för denna kommandotyp ipconfig /hjälp och tryck på Enter!

3]Den Verktyg för diagnostik och reparation av nätverk och internet i Windows 11/10/8/7/Vista hjälper dig att identifiera potentiella problem som förhindrar nätverksanslutning, och den vidtar automatiskt lämpliga åtgärder för att korrigera dem. Om en dator i nätverket förlorar internetanslutningen kan du grafiskt se vilken anslutning som är nere och sedan använda Nätverksdiagnostik för att fastställa orsaken till problemet och hitta möjliga lösningar.

problem med internetanslutningen

För att komma åt det, öppna Kontrollpanelen > Nätverks- och delningscenter. I den nedre delen klickar du på Felsök problem. I fönstret som öppnas kan du välja Internetanslutningar eller något annat problem som du vill felsöka och reparera.

Skriv följande kommandon i rutan Kör och tryck på Enter för att öppna de nödvändiga felsökarna direkt:

Så här öppnar du felsökaren för Internetanslutningar:

msdt.exe -id NetworkDiagnosticsWeb

För att öppna felsökaren för inkommande anslutningar

msdt.exe -id NetworkDiagnosticsInbound

Så här öppnar du nätverksadapterns felsökare:

msdt.exe -id NetworkDiagnosticsNetworkAdapter

Gå hit om felsökaren kastar upp Windows kunde inte automatiskt binda IP-protokollstacken till nätverkskortets meddelande.

4]Aktivera eller inaktivera IPv6 för att lösa problem med Internetanslutning.

5]Återställ Winsock

6]Återställ TCP/IP,

7]Återställ Hosts-fil,

8]Återställ inställningarna för Windows-brandväggen till standardinställningarna.

9]Återställ din webbläsare. Dessa inlägg visar dig hur du återställer Edge, Chrome, Firefox eller Internet Explorer

10]Nätverksåterställningsfunktionen i Windows 10 hjälper dig att installera om nätverkskort och återställa nätverkskomponenter till de ursprungliga inställningarna.

11]Prova NetChecker, NetAdapter Repair eller Complete Internet Repair Tool.

12]Se det här inlägget om du inte kan ansluta till Internet efter att ha uppgraderat till Windows 10.

13]Gå hit om du ser ett meddelande om begränsad nätverksanslutning.

14]Se det här inlägget om du får ett WiFi-felmeddelande som inte har ett giltigt IP-konfigurationsfel.

15]Gå hit om du får En annan dator i det här nätverket har samma IP-adressmeddelande.

16]Det här inlägget kan hjälpa dig om du får meddelandet Ett fel inträffade när Internetanslutningsdelning aktiverades.

17]Kontrollera det här inlägget om du får Fjärranslutningen gjordes inte fel.

18]Det här inlägget visar dig hur du fixar Unidentified Network i Windows.

19]Se det här inlägget om du har problem med Windows-anslutning med Hotspots och Wi-Fi-adaptrar.

20]Det här inlägget hjälper dig att lösa att Windows inte kan få nätverksinställningarna från routerfelet.

21]Se det här inlägget om Ethernet-anslutningen inte fungerar.

22]Det här inlägget visar dig hur du återställer Internet-alternativ till standard i Windows 11.

Relaterade Artiklar

Back to top button