Fixa drivrutinen WUDFRd kunde inte laddas

Det gick inte att ladda drivrutinen WUDFRd: Det gick inte att ladda drivrutinen (Åtgärda drivrutinen WUDFRd kunde inte laddas: )WoodfRd på grund av drivrutinkompatibilitet, vilket vanligtvis uppstår vid uppgradering till Windows 10 . Detta beror på att när du uppgraderar till Windows 10 dina drivrutiner skrivs över av drivrutiner Microsoft , vilket orsakar en konflikt och därmed ett fel. Ibland uppstår även detta fel pga Windows Driver Foundation – User Mode Driver Framework Service(Windows Driver Foundation – User-mode Driver Framework) körs inte och är inaktiverad. Enkel(Helt enkelt) starta tjänsten och ställ in dess starttyp till ” Automatiskt(Automatisk)” verkar lösa problemet.

Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Event ID: 219
Task Category: (212)
Level: Warning
User: SYSTEM
Description:
The driver \Driver\WudfRd failed to load for the device WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_HUAWEI&PROD_SD_STORAGE&REV_2.31#8&5853DF2&0#.

Detta fel är vanligtvis drivrutinsrelaterat. USB och har oftast händelse-ID 219(Event ID 219) . Denna händelse inträffar när en plug and play-enhetsdrivrutin (till exempel drivrutiner USB ) på ditt system kraschar på grund av en felaktig drivrutin eller själva enheten. Det finns olika korrigeringar relaterade till detta fel som vi ska diskutera idag. Så, utan att slösa tid, låt oss se hur fixa WUDFRd-drivrutinen(Fix Driver WUDFRd) kunde inte ladda felmeddelandet med hjälp av felsökningsstegen nedan.

Fix WUDFRd-drivrutinen kunde inte laddas

Se till att skapa en återställningspunkt om något går fel.

Metod 1: Se till att Windows är uppdaterat(Metod 1: Se till att Windows är uppdaterat)

1. Tryck på knappen Windows-tangent+ jag, välj sedan ” Uppdatering och säkerhet.(Uppdatering och säkerhet.)

Uppdatering och säkerhet

2. Klicka sedan på ” Sök efter uppdateringar(Sök efter uppdateringar)” och se till att alla väntande uppdateringar är installerade.

klicka på sök efter uppdateringar i Windows Update

3. När du har installerat uppdateringarna startar du om din dator till fixa WUDFRd drivrutinsladdningsfel. (Åtgärda drivrutinen WUDFRd kunde inte läsas in.)

Metod 2: Starta Windows Driver Foundation – User Mode Driver Framework Service.(Metod 2: Starta Windows Driver Foundation – Driver Framework Service i användarläge)

1. Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan tjänster.msc och tryck på Enter.

fönstertjänster

2. Hitta en tjänst Windows Driver Foundation – Driver Framework i användarläge högerklicka sedan på den och välj ” Egenskaper”.(Egenskaper.)

Högerklicka på Windows Driver Foundation - User Mode Driver Framework Service och välj Egenskaper.

3. Ställ in starttyp till ” Automatiskt(Automatisk)” och se till att tjänsten körs, om inte, klicka på Start.(klicka på Start.)

Ställ in starttypen på Automatisk och se till att tjänsten körs.

4. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

5. Starta om datorn för att spara ändringarna.

Detta bör hjälpa dig att fixa “Driver WUDFRd (F)misslyckades att ladda” (ix Drivrutin WUDFRd kunde inte laddas fel) men om inte, gå vidare till nästa metod.

Metod 3: Inaktivera hårddiskviloläge(Metod 3: Inaktivera hårddiskviloläge)

1. Högerklicka mat ikon(Strömikon) i aktivitetsfältet och välj ” Strömförsörjning.(Strömalternativ.)

Energialternativ

2. Klicka på ” Ändra planinställningar”(Ändra planinställningar) bredvid den valda måltidsplanen.

USB-selektiva avstängningsinställningar

3. Klicka nu på ” Ändra avancerade ströminställningar”.(Ändra avancerade energiinställningar.)

Ändra avancerade energiinställningar

4. Expandera hårddisk och expandera sedan Koppla ur hårddisken efteråt.(Stäng av hårddisken efter.)

5. Redigera nu inställningen “På batteri och ansluten”.

Expandera

6. Ange Aldrig(Skriv aldrig) och tryck Stiga på för båda ovanstående inställningar.

7. Starta om datorn för att spara ändringarna.

Metod 4: Installera om USB-kontroller(Metod 4: Installera om USB-kontroller)

1. Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan devmgmt.msc och tryck Stiga på att öppna Enhetshanteraren(Enhetshanteraren).

enhetshanteraren devmgmt.msc

2. Expandera USB-kontroller(USB-kontroller), högerklicka sedan på var och en och välj ” Radera”.(Avinstallera.)

Expandera USB-kontroller, högerklicka sedan på var och en och välj Avinstallera.

3.Om bekräftelse begärs, välj Ja.(Ja.)

Om den ber om bekräftelse, välj Ja

4. När du har tagit bort alla kontroller startar du om datorn för att spara ändringarna.

5. Detta kommer automatiskt att installera drivrutinerna och åtgärda problemet.

Rekommenderat för dig:(Rekommenderat för dig:)

Det är allt, du är framgångsrik fixade felet “Det gick inte att ladda WUDFRd-drivrutinen”,(Fix Driver WUDFRd missly to load error) men om du fortfarande har några frågor angående den här guiden får du gärna fråga dem i kommentarsektionen.

Fix Driver WUDFRd kunde inte laddas: WudfRd-drivrutinen kunde inte laddas beror på inkompatibla drivrutiner som vanligtvis uppstår när du uppgraderar till Windows 10. Detta beror på att när du uppdaterar till Windows 10 så skrivs dina drivrutiner över av Microsoft-drivrutiner som orsakar en konflikt och därav felet. Ibland orsakas detta fel också på grund av Windows Driver Foundation – Driver Framework-tjänsten i användarläge startas inte och är inaktiverad. Att helt enkelt starta tjänsten och ställa in dess starttyp till Automatisk verkar lösa problemet.

Fix Drivrutin WUDFRd kunde inte laddas Drivrutinen \Driver\WudfRd kunde inte laddas för enheten WpdBusEnumRoot

Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Event ID: 219
Task Category: (212)
Level: Warning
User: SYSTEM
Description:
The driver \Driver\WudfRd failed to load for the device WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_HUAWEI&PROD_SD_STORAGE&REV_2.31#8&5853DF2&0#.

Det här felet är vanligtvis för USB-drivrutiner och har i allmänhet ett händelse-ID 219. Denna händelse inträffar när en plug and play-drivrutin (Till exempel USB-drivrutiner) på ditt system misslyckas på grund av en enhetsdrivrutin eller enhetsfel. Det finns olika korrigeringar relaterade till detta fel som vi ska diskutera idag. Så utan att slösa någon tid, låt oss se hur man åtgärdar drivrutinen WUDFRd misslyckades med att ladda felmeddelandet med de nedan angivna felsökningsstegen.

Fix Driver WUDFRd kunde inte laddas

Se till att skapa en återställningspunkt ifall något går fel.

Metod 1: Se till att Windows är uppdaterat

1.Tryck på Windows-tangenten + I och välj sedan Uppdatering och säkerhet.

Uppdatering och säkerhet

2. Klicka nästa Sök efter uppdateringar och se till att installera eventuella väntande uppdateringar.

klicka på sök efter uppdateringar under Windows Update

3. Efter att uppdateringarna är installerade starta om din dator till

Metod 2: Starta Windows Driver Foundation – User-mode Driver Framework Service

1.Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan tjänster.msc och tryck på Enter.

tjänster fönster

2. Hitta Windows Driver Foundation – User-mode Driver Framework-tjänst, högerklicka sedan på den och välj egenskaper.

Högerklicka på Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework service och välj Egenskaper

3. Ställ in dess starttyp till Automatisk och se till att tjänsten körs, om inte då klicka på Start.

Ställ in starttypen på Automatisk och se till att tjänsten körs

4. Klicka på Verkställ följt av OK.

5. Starta om datorn för att spara ändringarna.

Detta borde hjälpa dig, men om inte, fortsätt sedan till nästa metod.

Metod 3: Inaktivera hårddiskviloläge

1.Högerklicka på strömikonen i systemfältet och välj Energialternativ.

Energialternativ

2.Klicka Ändra planinställningar bredvid ditt valda energischema.

USB Selective Suspend Settings

3. Klicka nu Ändra avancerade energiinställningar.

Ändra avancerade energiinställningar

4. Expandera hårddisken och expandera sedan Stäng av hårddisken efteråt.

5. Redigera nu inställningen för På batteri och ansluten.

Expandera Stäng av hårddisken efter och ställ in värdet på Aldrig

6.Typ aldrig och tryck på Enter för båda inställningarna ovan.

7. Starta om din dator för att spara ändringarna.

Metod 4: Installera om USB-kontroller

1.Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan devmgmt.msc och tryck på Enter för att öppna Enhetshanteraren.

devmgmt.msc enhetshanteraren

2.Utöka USB-kontroller högerklicka sedan på var och en av dem och välj Avinstallera.

Expandera USB-kontroller och högerklicka sedan på var och en av dem och välj Avinstallera

3.Välj om du ber om bekräftelse Ja.

Om du ber om bekräftelse väljer du Ja

4. Efter att alla kontroller har avinstallerats, starta om datorn för att spara ändringarna.

5. Detta skulle automatiskt installera drivrutinerna och åtgärda problemet.

Rekommenderat för dig:

Det är det du har lyckats med Fix Driver WUDFRd misslyckades med att ladda fel men om du fortfarande har några frågor angående den här guiden, ställ dem gärna i kommentarsavsnittet.

Relaterade Artiklar

Back to top button