Fillåst fel på Microsoft Teams

(Filen är låst)Felmeddelande “Filen är låst” in Microsoft Teams inte särskilt specifik, så det är svårt att bedöma vad problemet eller lösningen kan vara. Men om du inte har något emot att prova några alternativ, hitta dem här i inlägget nedan.

(Microsoft Teams)Fel Microsoft Teams – fil låst

Microsoft Teams användare(Microsoft Teams) kan stöta på Vi är ledsna, vi har stött på ett problem: filen är låst(Tyvärr, vi stötte på ett problem, filen är låst) . Om du upplever det här problemet, försök med följande lösningar för att lösa felet:

  1. Lämna laget och gå med i det
  2. Rensa Microsoft Office Cache
  3. Försök att öppna filen Microsoft Teams från SharePoint

1]Lämna laget och gå med i det

Du kan lämna ett lag när som helst genom att helt enkelt navigera till lagnamnet, klicka på “Fler alternativ” (visas som tre horisontella prickar och välja alternativet “Lämna laget”).(lämna laget)

Senare kan du följa samma procedur igen för att gå med i laget.

Betala(Vänligen) notera: Även om du kan lämna ett team på egen hand, kan bara en administratör ta bort dig från en organisation eller ett team som omfattar hela organisationen.

2]Rensa Microsoft Office Cache

Cache kontor innehåller filer som kontor använder för att spara dina ändringar i molnet. Ibland när du använder kontor med andra applikationer i molnet kanske applikationer inte svarar eller synkroniseras ordentligt innan du stänger kontor . Denna process kan oavsiktligt skada cachen kontor. Så det är bättre att rensa cachen Microsoft Office.

Springa ” Dirigent(Filutforskaren)” och gå till följande adress:

C:Användare\\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0

Denna väg är till för Office 2016 . Det kan skilja sig beroende på din version. kontor.

Öppna mappen där OfficeFileCache och radera alla filer som börjar med FSD och FSF .

När du är klar, försök att komma åt igen. Lag via admin (lag)kontor och kontrollera om problemet är löst.

3] Prova(Försök) öppna filen Microsoft Teams från SharePoint.

SharePoint är en innehållstjänst som stöder att arbeta med (SharePoint)filer(Filer) (flikar) som standard i Lag . Så för att åtgärda det här felet kan du försöka redigera den relevanta filen från SharePoint .

För att göra detta öppnar du biblioteket med filen du vill komma in i SharePoint .

Klicka sedan på ellipsen (€¦) i verktygsfältet och klicka sedan “Extrahera”(Kolla upp’) .

När du är klar, försök att öppna samma fil i Microsoft Teams .

Ditt problem bör förhoppningsvis vara löst nu.(Ditt problem borde förhoppningsvis ha lösts vid det här laget.)

Filen är låst felmeddelande i Microsoft Teams är inte särskilt specifik, så det är svårt att bedöma vad problemet eller lösningen kan vara. Men om du inte har något emot att prova några alternativ, hitta dem här i inlägget nedan.

Filen är låst fel på Microsoft Teams

Microsoft Teams-fel – filen är låst

Microsoft Teams-användare kan stöta på ett problem. Om du stöter på det här problemet, prova dessa lösningar för att lösa felet:

  1. Lämna teamet och gå med i det igen
  2. Rensa Microsoft Office-cache
  3. Prova att öppna Microsoft Teams-filen från SharePoint

1]Lämna laget och gå med i det igen

Du kan lämna ett lag när som helst genom att helt enkelt gå till lagnamnet, klicka på Fler alternativ (synliga som 3 horisontella punkter och välja alternativet ”.

Senare kan du återigen följa samma procedur för att gå med i laget igen.

Observera att även om du kan lämna ett team på egen hand, kan bara en administratör ta bort dig från en organisation eller ett organisationsomfattande team.

2]Rensa Microsoft Office-cache

Office-cachen innehåller filerna som Office använder för att se till att dina ändringar sparas i molnet. Ibland när du använder Office med andra appar i molnet kanske apparna inte svarar och misslyckas med att synkronisera ordentligt innan du stänger Office. Denna process kan omedvetet orsaka skada eller korrumpera din Office-cache. Som sådan är det ett bättre val att rensa Microsoft Office-cache.

Starta ” och navigera till följande adress:

C:Användare\\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0

Den här sökvägen är för Office 2016. Den kan variera beroende på din Office-version.

Där, öppna OfficeFileCache mapp och radera alla filer som börjar med FSD och FSF.

När du är klar, försök att komma åt Teams igen via Office-administratören och kontrollera om problemet är löst.

3]Försök att öppna Microsoft Teams-filen från SharePoint

SharePoint är innehållstjänsten som driver standardupplevelsen Files (flik) i Teams. Så för att åtgärda det här felet kan du försöka redigera den berörda filen från SharePoint.

För detta öppnar du biblioteket med filen du vill checka ut i SharePoint.

Klicka sedan på ellipsen (…) i verktygsfältet och klicka sedan på ‘.

När du är klar, försök att öppna samma fil i Microsoft Teams.

Relaterade Artiklar

Back to top button