Europeiska unionen redo att lansera sina sociala medier

Twitter och YouTube, liksom många andra plattformar, har länge varit grundpelarna på Internet, där hundratals miljoner användare spenderar sin tid varje dag. I synnerhet har de två ovan nämnda plattformarna något annat gemensamt: integritetsfrågor och andra tvister som identifierats under det senaste decenniet. L’europeiska unionen planerar att bidra genom att skapa nya sociala medier.

Europeiska datatillsynsmannen lanserar två tjänster: EU Voice och EU Video. Båda tjänsterna är baserade på ActivityPubs standard för sociala medier med öppen källkod. Så det är inte precis som om EU:s världsledare kodar ett nytt socialt nätverk direkt. Istället går de med i Mastodon och PeerTube. Trots det senaste tillkännagivandet från datatillsynsmannen har detta initiativ pågått sedan åtminstone i februari.

Europeiska unionen: dess bidrag till världen av sociala medier med nya plattformar

EU har kolliderat med amerikanska teknikföretag under de senaste tio åren. Övergången till federerade sociala medieplattformar minskar dess digitala beroende av amerikanska företag för att ha en skarpare onlinenärvaro. Dessutom skulle det vara mer i linje med EU:s värderingar för användardataskydd.

Det är omöjligt att säga om detta faktiskt kommer att påverka den sociala mediescenen i Europa, men med tanke på storleken på Twitter och YouTube å ena sidan och Mastodont och PeerTube å andra sidan är det inte så troligt. Dessutom, eftersom EU-institutionerna som deltar i detta pilotprogram fortsätter att ha konton på YouTube och Twitter, uppmuntrar de inte precis någon att byta plattform.

Relaterade Artiklar

Back to top button