En defibrillator skickad med drönare, nästa tillgång för räddningspersonal?

everdrone defibrillator © Everdrone

Forskare från Karolinska institutet i Sverige har publicerat resultatet av ett pilotprojekt om utplacering av hjärtstartare med drönare, vid utryckning till räddningstjänsten. Om experimentet ännu inte har räddat liv har det visat mycket uppmuntrande resultat.

Trots nuvarande tekniska och regulatoriska begränsningar kunde mer än 60 % av drönarna ingripa innan ambulanspersonalen anlände.

Läs också:
EHang ger en demonstration i naturlig storlek av EH216F, en drönare designad för att bekämpa bränder

En lovande upplevelse

Vi vet sedan länge att hjärtmassage och användning av automatisk extern defibrillator (AED) ökar chanserna att överleva vid hjärtinfarkt. Även om offentliga platser i allt större utsträckning gör AED tillgängliga, är deras omedelbara närvaro fortfarande långt ifrån garanterad. Offrets överlevnad beror därför mycket ofta på räddningstjänsternas lyhördhet.

Inför denna observation genomförde forskare från Svenska Karolinska Institutet, SOS Alarm samt drönaroperatören Everdrone AB en testkampanj under verkliga förhållanden i städerna Göteborg och Kungälv i Västsverige under sommaren. av 2020.


När ett samtal för en hjärtinfarkt krävde utplacering av en ambulans, skulle en drönare med en defibrillator flyga till olycksplatsen. Totalt genomfördes 12 flygningar under en period av fyra månader, med en faktisk ankomstfrekvens på platsen på 92 %. I 64 % av fallen kom den flygande defibrillatorn till och med till platsen före räddarna i ambulansen. För tillfället kunde dock ingen av dessa hjärtstartare användas innan ambulanspersonalen anlände.

För doktoranden Sofia Schierbeck, medförfattare till studien, gjorde erfarenheten det ändå möjligt att visa ” att det är möjligt att använda drönare för att transportera defibrillatorer säkert, exakt, för riktiga nödsituationer “. För framtida operativ användning kommer det dock att vara nödvändigt för räddningstjänstens tillsynsmyndigheter, på telefon, att kunna vägleda de personer som är närvarande på platsen för att använda den sålunda transporterade hjärtstartaren så snabbt som möjligt (och korrekt) .

Läs också:
Los Angeles brandmän avslöjar en robot som kan skicka 10 ton vatten per minut

Ett framtida verktyg för räddningstjänsten?

Denna studie är en del av en lång rad erfarenheter och operativa användningar av drönare av räddningstjänst. Vid lavin, räddning till sjöss eller bränder sätts drönare regelbundet in för att lokalisera offer eller transportera nödutrustning. Den svenska studien handlar å sin sida om regelbundet utskick av drönare i tätbefolkade områden, vilket innebär begränsningar av överflygning och minskat handlingsutrymme. Förutom navigeringsproblem är drönare också begränsade till dagtid, vid bra väder. Det är också detta som förklarar varför endast 12 flygningar genomfördes, av de 53 misstänkta hjärtinfarkter som registrerats av SOS Alarm.

I takt med att teknik och regelverk utvecklas borde det dock vara möjligt att se drönare ingripa i stöd (och inte som ersättning, nyansen är viktig) för räddningstjänsten. Deras reaktivitet och deras flexibilitet i användningen kommer då att göra det möjligt att utöka räddningsmännens verksamhetsområde, både i städer och på landsbygden.

I morgon, drönare för att rädda miljön?

Tänk om drönare var viktiga verktyg för att lära känna naturen bättre? Tänk om de blev värdefulla allierade i att bekämpa föroreningar och stävja effekterna av klimatförändringarna?
Läs mer

Källa: news.ki.se

Relaterade Artiklar

Back to top button