Elektricitet räcker inte: fordonssektorn efterfrågar mer uppmärksamhet åt e-bränslen

Annorlunda föreningar som representerar fordonsförsörjningskedjan och bränsleindustrin har skickat ett brev till medlemmarna i Interministeriell kommitté för ekologisk omställning. Ett stycke ur brevet citerar:

Vidare lyfter föreningarna fram det komplexiteten i energiomställningen av flottan i omlopp, både på italiensk och europeisk nivå, den kan inte förlita sig enbart på teknik som ännu inte är mogen.

Risker för anställning

Vidare, i bokstaven i skada, yrkesmässig och billigt, kopplat till det eventuella förbudet mot förbränningsmotorer internt 2035. Om så är fallet, spekulerade en nyligen genomförd studie av Clepa det Italien riskerar att förlora omkring 73 000 jobb fram till 2040, varav 67 000 redan mellan 2025 och 2030.

Föreningarna pekar också fingret på metoder som valts av Europeiska kommissionen för bedömning av den faktiska skadan på grund av vägtransporter. Undertecknarna föreslår att använda Livscykelanalys (LCA) eller den Wellto-Wheeleller mekanismer som t.ex “Kreditsystem” som tar hänsyn till de ytterligare miljövinsterna av “Förnybara och koldioxidsnåla bränslen”.

Relaterade Artiklar

Back to top button