Du kan säkert ta bort programvarans distributionsmapp

Om du tar bort mappen Software Distribution kommer den inte att radera några uppdateringar som redan har installerats på din dator. Den här mappen används av Windows Update för att lagra temporära filer, och du kan säkert ta bort den om du vill frigöra lite utrymme på din hårddisk.

När Microsoft uppdaterar Windows används distributionsmappen för programvara för att tillfälligt lagra filer. När Windows Update inte fungerar korrekt är det bäst att ta bort innehållet i mappen. Om du tar bort mappinnehållet kommer Windows 10 att ladda ner och återskapa nödvändiga filer och komponenter så att du kan fortsätta. När du installerar uppdateringar från Windows Update sparas dina systemfiler som äldre versioner av programmet. Detta gör att du lättare kan ta bort uppdateringarna från din dator senare. När Windows Update-filer är skadade kan du ta bort dem. Mappen C:/Windows/Software Distribution/Download kan raderas utan användning av följande.

Du måste ta bort SoftwareDistribution-mappen för att nästa Windows-uppdateringar ska ta längre tid för första gången, medan Windows laddar ner allt du tog bort och arkiverar det igen. Att använda Windows Diskrensning kan hjälpa dig att frigöra utrymme på din hårddisk.

Den gamla mjukvarudistributionen kan raderas helt. Den gamla mappen fanns där.

Är det okej att ta bort C :\ Windows Softwaredistribution?

Kredit: Weebly

Det är ett ja eller nej. Mappen Windows Update Software Distribution är den primära komponenten i Windows Update, som lagrar temporära filer som behövs för att installera nya uppdateringar. Eftersom Windows 10 alltid kommer att bygga om och återskapa alla filer och komponenter som har tagits bort om innehållet i nämnda mapp tas bort, kan du säkert rensa mappen.

Hur tar jag bort en programvarudistribution? Eftersom det finns mycket utrymme på en 14 GB-enhet rekommenderar jag att du använder verktyget Diskrensning som är inbyggt i Windows. Det är bäst att installera alla uppdateringar som för närvarande är tillgängliga för Windows innan du installerar några nya, eftersom det frigör utrymme. Finns det något verktyg för diskrensning som fungerar på Windows? Rengjorde du verkligen dina systemfiler med alternativet “rena systemfiler”? Skillnaden i mitt system är betydande; för närvarande har jag 600 MB ledigt utrymme och 4,7 GB ledigt utrymme. Min disk går ner liksom min Windows Update-historikmapp.

Med dessa två metoder kan du minska storleken på Windows Update, SoftwareDistribution-mappen och WinSxS-mappen. Det finns ingen kritisk komponent i Softwaredistribution-mappen som behöver replikeras av Windows under uppstarten av WUaaS-tjänsten, så det är acceptabelt att ta bort den och Windows replikerar vad den kräver. 40 GB gamla Windows-säkerhetskopior upptäcktes av systemfiler. Jag har nu ytterligare 50 GB ledigt utrymme på min hårddisk. Du bör förvänta dig att Microsoft fixar dem inom sex månader och erbjuder dig en munk och en huvudtatuering. Det är möjligt att det är bäst att behålla det tills vidare med tanke på deras senaste uppdateringar.

Är det ok att ta bort programvarudistribution?

Kredit: Windows Club

Det är ingen skada att ta bort innehållet i SoftwareDistribution-mappen, men om du tar bort själva mappen måste du återskapa den manuellt efteråt.

Mappen Software Distribution används av Windows Update för att förladda nedladdade uppdateringar och snabbkorrigeringar innan de installeras. Om Windows Update inte fungerar korrekt för dig kan du prova att använda Windows Diskrensning i ett annat läge. Om du tar bort filerna från mappen SoftwareDistribution kan det redan vara möjligt att lösa ofullständiga eller skadade Windows Update-filer. Innan du kan rensa SoftwareDistribution-mappen måste du först stänga av både Windows Update Service (wuauserv) och Background Intelligent Transfer Service (bitar). Om du behöver pausa eller avprioritera Windows Update kan du göra det genom att välja Fördröj kvalitet och funktioner.

Det går inte att ta bort programvarudistributionsmappen

Om du inte kan ta bort din programvarudistributionsmapp beror det troligen på att du inte har rätt behörigheter. För att fixa detta måste du ändra äganderätten till mappen till ditt eget konto. För att göra detta, öppna kommandotolken och skriv: “takeown /f C:\Windows\SoftwareDistribution”. Tryck på Enter och skriv sedan: “icacls C:\Windows\SoftwareDistribution /grant:r ditt användarnamn”:. Tryck på Enter och skriv sedan: “exit”. Detta bör ge dig nödvändiga behörigheter för att ta bort mappen.

Varje uppdatering innehåller säkerhetsuppdateringar och buggfixar, vilket är anledningen till att Windows använder programvarudistributionsmappen för att ladda ner och hantera dem. Den här filen lagras tillfälligt i Windows-katalogen och fungerar som platsen för filer som behöver uppdateras. Windows Update-filerna som laddades ner när du tog bort hela mappen kommer att installeras om när du öppnar den igen. När du behöver leta efter Windows-uppdateringar igen skapar du programvarudistributionsmappen och laddar ner nästa uppsättning Windows-uppdateringsfiler från Microsoft-servern. Det kan dock bli skadat ibland. På samma sätt bör distributionens datakatalog i sådana fall tas bort eller byta namn.

Ta bort programvarudistributionsmapp Windows

I Windows används distributionsmappen för programvara för att lagra temporära filer som används av Microsoft under Windows Update-processen. Med tiden kan dessa filer ta upp en betydande mängd utrymme på din hårddisk. Om du har ont om diskutrymme, eller om du inte tror att du någonsin kommer att behöva använda Windows Update-processen igen, kan du ta bort programvarans distributionsmapp för att frigöra utrymme.

Den här mappen lagrar tillfälligt viktiga uppdateringsfiler som behövs av Windows för att utföra en uppdatering. För att ta bort mappen måste du först bevilja administratörsbehörighet och sedan stänga av Windows Update och Background Intelligent Transfer Services. Om du kör kommandotolken som administratör och matar in kommandon i den kan du åstadkomma detta. Om du följer stegen nedan bör dina uppdateringar fungera korrekt på din dator. Om du inte har kunnat komma åt den eller om din dator inte svarar på begäran kan du försöka igen genom att starta om datorn. När proceduren är klar kommer Windows att börja ladda ner de nödvändiga filerna.

Hur du håller din enhet uppdaterad och säker

Innehållet i en mapp som innehåller SoftwareDistribution kan tas bort och filerna som är associerade med den kan raderas. Detsamma kan sägas om att rensa mappen som lagrar din enhets senaste säkerhetskorrigeringar och uppdateringar.

Relaterade Artiklar

Back to top button