Diesel: Brescia riskerar förorening, är först i hela Europa

Diesel: Brescia riskerar förorening, är först i hela Europa

Staden av Brescia ber om nåd från föroreningar som Diesel och inte bara. Bland de mest drabbade av fina partiklar finner vi också (VA). Det är PM2,5 som har en ‘«» säger Ispra i miljödataårsboken. Det verkar faktiskt som att dessa står för 15 procent av naturliga dödsfall.

Diesel: åtgärder för miljöföroreningar

De 19 januari, , den första tidningen att rapportera antal förtida dödsfall orsakade av luftföroreningar i omkring tusen europeiska städer. Forskarna säger:

Studierna skulle rapportera mycket tydliga data: Brescia är bland de första, men också Madrid han skämtar inte. I den är problemet främst relaterat till kvävedioxidvilket orsakar 7 % av förtida dödsfall.

I november förra året dömdes Italien av EU-domstolen för att ha misslyckats med att förbättra luftkvaliteten. Så i januari 2021, under ett möte mellan presidenterna Stefano Bonaccini, Attilio Fontana, Alberto Cirio och Luca Zaia (där även miljöbedömarna deltog), dessa. Men regionen Lombardiet motiverade sig genom att förklara:. Allt i

Relaterade Artiklar

Back to top button