Denna app har blockerats på grund av företagspolicy – Microsoft Store

När du laddar ner en applikation från Microsoft Store Du kan få ett felmeddelande: ” Denna app har blockerats på grund av företagets policy”(Denna app har blockerats på grund av företagspolicy) . Om du ser samma felmeddelande, följ den här guiden för att åtgärda det. Den här guiden är för dig som befinner sig utanför domännätverket men som fortfarande ser detta felmeddelande när du laddar ner vissa applikationer från Microsoft Store(Microsoft Store).

Det här felmeddelandet visas när användare omdirigeras från webbläsaren till Microsoft Store för att ladda ner applikationen. Det kan vara vilken applikation eller spel som helst.

Denna app har blockerats på grund av företagets policy.

För att fixa det denna app har blockerats på grund av företagets policy(Denna app har blockerats på grund av företagspolicy) på Windows 10, följ dessa tips:

  1. Återställ Microsoft Store
  2. Kontrollera din region och språkinställningar
  3. Kör felsökaren för Windows Store
  4. Prova att använda ett annat användarkonto
  5. Ta bort din företags e-postadress.

Fortsätt läsa om du vill veta mer om dessa erbjudanden.

1]Återställ Microsoft Store

Detta är förmodligen det första du kan göra när du får ett sådant felmeddelande. Detta beror ibland på ett internt systemfilproblem och kan lösas genom att återställa Microsoft Store och rensa cachen.

Windows 10 återställ inställningar (Windows 10)Microsoft Store är enkelt utan programvara från tredje part som du kan göra det på Windows inställningspanel(Windows-inställningar). Du måste öppna “Windows-inställningar (öppna Windows-inställningar)”, gå till avsnittet “Ansökningar(Appar)”, hitta “Microsoft Store(Microsoft Store)” och klicka “Extra alternativ(Avancerade alternativ) ” . Efter det, använd alternativen ” Att slutföra(Avsluta)” och ” Återställ” respektive. (Återställ) För att veta mer bör du läsa den här artikeln om hur du återställer och rensar Microsoft Store-cache i Windows 10 (återställ och rensar Microsoft Store-cache i Windows 10) .

2]Kontrollera din region och språkinställningar.

Detta är ytterligare en anledning Microsoft Butik kan visa “Denna app har blockerats pga(Denna app har blockerats på grund av företagspolicy) fel vid nedladdning av appen. I det här fallet bör du kontrollera lämpliga inställningar för t0. För att göra detta, öppna panelen Windows-inställningar(Windows-inställningar) genom att samtidigt trycka på knapparna Win+I och gå till avsnittet “Tid och språk(Tid & Språk)”. Här hittar du flikarna ” Område(Region)” och ” Språk”. (Språk ) Gå till varje flik och se till att din dator är inställd på rätt region och språk. Om inte, välj rätt inställning beroende på ditt land. Du kan läsa den här artikeln om Windows 10 tids- och språkinställningar för att lära dig mer om dessa alternativ.

Ansluten(Relaterat) : Microsoft Store blockerad av administratör i Windows 11

3] Springa(Kör) felsökare Windows Store-appar.(Windows Store-appar)

Windows 10 har flera inbyggda felsökare som låter dig fixa vanliga problem som det här. Denna felsökare kallas Windows Store-appar(Windows Store Apps,) och den kan upptäcka och åtgärda det här problemet. Du kan läsa den här artikeln för att lära dig hur du kör Windows 10-felsökaren för att lösa problem.

Läsa(Läs) : Installera-knappen är inte tillgänglig för vissa appar eller spel i Microsoft Store.

fyra] Prova(Försök) med ett annat användarkonto

Det spelar ingen roll om du använder ett lokalt användarkonto eller ett konto Microsoft för att logga in på en dator med Windows 10. Om det finns en intern konflikt i ditt konto finns det en chans att det här problemet uppstår på din dator. Det är därför det rekommenderas att skapa ett nytt användarkonto i Windows 10 och logga in på din dator med det kontot. Nu kommer du inte att se detta felmeddelande.

Ansluten: (Relaterat:) Microsoft Store-appar blockerade i Windows 11/10

5]Ta bort företagets e-postadress

Om du till exempel använder en individuell e-postadress [email protected] istället för @outlook.com eller @hotmail.com , kan du först radera den här e-postadressen från din PC. Denna lösning löste problemet för många användare.

Relaterad läsning: (Relaterad läsning:) Denna app har blockerats av din systemadministratör) .

När du laddar ner en arp från Microsoft Store kan ett felmeddelande visas som säger – Denna app har blockerats på grund av företagspolicy. Om du ser samma felmeddelande, följ den här handledningen för att fixa det. Den här guiden är för dig som befinner sig utanför ett domännätverk men som fortfarande ser det här felmeddelandet när du laddar ner några specifika appar från Microsoft Store.

Denna app har blockerats på grund av företagspolicy

Det här felmeddelandet visas när användare omdirigeras från webbläsaren till Microsoft Store för att ladda ner en app. Det kan vara vilken app eller spel som helst.

Denna app har blockerats på grund av företagspolicy

För att fixa på din Windows 10, följ dessa förslag:

  1. Återställ Microsoft Store
  2. Kontrollera inställningar för region och språk
  3. Kör Windows Store Felsökare
  4. Prova att använda ett annat användarkonto
  5. Ta bort företagets e-postadress.

Fortsätt läsa om du vill veta mer om dessa förslag.

1]Återställ Microsoft Store

Det är förmodligen det första du kan göra när du får ett sådant felmeddelande. Ibland händer det på grund av ett internt systemfilproblem, och det kan lösas genom att återställa Microsoft Store och rensa cachen.

I Windows 10 är det enkelt att återställa Microsoft Store utan program från en part eftersom du kan göra det från panelen Windows Inställningar. Du bör öppna Windows-inställningar, gå till Appar avsnitt, ta reda på det Microsoft Store och klicka på avancerade alternativ. Efter det, använd Avsluta och återställa alternativ. För att veta mer bör du läsa den här artikeln om hur du återställer och rensar Microsoft Store-cache i Windows 10.

2]Kontrollera inställningar för region och språk

Det är en annan anledning till varför Microsoft Store kan visa fel när du laddar ner en app. I så fall bör du kontrollera respektive inställningar för att säkerställas. För det öppnar du Windows-inställningspanelen genom att trycka på Win+I-knappen samtidigt och gå till Tid & Språk sektion. Här kan du hitta område och språk flikar. Gå till varje flik och se till att rätt region och språk är inställda för din dator. Om inte, välj rätt inställning baserat på ditt land. Du kan läsa den här artikeln om tids- och språkinställningar i Windows 10 för att veta mer om dessa alternativ.

relaterad: Microsoft Store blockerad av administratör i Windows 11

3]Kör felsökaren för Windows Store Apps

Windows 10 har några inbyggda felsökare som låter dig fixa vanliga problem som det här. Denna felsökare kallas Windows Store-appar, och den kan upptäcka och felsöka detta problem. Du kan läsa den här artikeln för att veta hur du kör en felsökare i Windows 10 för att lösa problem.

läsa: Installationsknappen är nedtonad för vissa appar eller spel i Microsoft Store.

4]Försök med ett annat användarkonto

Det spelar ingen roll om du använder ett lokalt användarkonto eller Microsoft-konto för att logga in på din Windows 10-dator. Om ditt konto har någon intern konflikt finns det en chans att det här problemet uppstår på din dator. Det är därför det föreslås att skapa ett nytt användarkonto i Windows 10 och logga in på din dator med det kontot. Nu kommer du inte att se detta felmeddelande.

relaterad: Microsoft Store-appar blockerade i Windows 11/10

5]Ta bort företagets e-postadress

Om du använder en anpassad e-postadress som istället för eller , kan du först radera den e-postadressen från din dator. Denna lösning har löst problemet för många användare.

relaterad läsning: Den här appen har blockerats av din systemadministratör.

Relaterade Artiklar

Back to top button