Dela bärbar datorskärm på mitten i Windows 10

Dela laptopskärm på mitten i Windows 10: (Dela skärmen på din bärbara dator på mitten i Windows 10: ) Den viktigaste egenskapen hos Windows är multitasking, vi kan öppna flera fönster för att utföra ditt arbete. Men ibland är det mycket problematiskt att växla mellan två fönster medan du arbetar. I princip när vi kommer åt ett annat fönster.

Dela bärbar datorskärm på mitten i Windows 10

För att lösa detta problem har Windows tillhandahållit en speciell funktion som heter ” SNAP ASSIST “. Det här alternativet är tillgängligt i Windows 10 . Den här artikeln handlar om hur du aktiverar Snap-Assist-alternativ för ditt system och hur dela upp (Halv)laptop skärm(Laptop Screen) halverad Windows 10 med Snap Assist.

Dela bärbar datorskärm på mitten i Windows 10(Dela din bärbara dators skärm på mitten i Windows 10)

Snap Assist är en funktion som hjälper till att dela skärmen. Detta gör att du kan öppna flera fönster på samma skärm. Nu, bara genom att välja ett fönster, kan du växla till olika skärmar.

Aktivera Snap Assist (med bilder)(Aktivera Snap Assist (med bilder))

1. Gå först till Start->Inställning i fönster.

Gå till

2.Klicka systemikon(Systemikon) i inställningsfönstret.

klicka på systemikonen

3. Välj alternativet ” göra flera saker samtidigt(Multitasking)” i menyn till vänster.

Välj alternativet

4. Nu i avsnittet Knäppa se till att alla objekt är aktiverade. Om de inte är aktiverade, klicka på reglaget för att aktivera var och en.

Se nu till att alla objekt är aktiverade i avsnittet Snap.

Nu börjar Snap-Assist att fungera i fönstret. Detta kommer att hjälpa till att dela skärmen och öppna flera fönster samtidigt.

Hur man fäster två fönster mot varandra i Windows 10(Steg för att fästa två fönster sida vid sida i Windows 10)

Steg 1:(Steg 1:) Välj fönstret du vill fästa och dra det från kanten.

Välj fönstret du vill förankra och dra det från kanten.

Steg 2:(Steg 2:) När du väl drar i fönstret visas en genomskinlig linje på olika ställen. Stanna vid den punkt där du vill placera den. Fönstret kommer att finnas kvar vid denna tidpunkt, och om andra program är öppna, kommer de att visas på andra sidan.

När du drar i fönstret visas en genomskinlig linje på olika ställen.

Steg 3:(Steg 3:) Om en annan dyker upp applikation eller fönster. (applikation eller fönster) Du kan välja bland applikationer för att fylla i det återstående utrymmet efter att det första fönstret är förankrat. Det är alltså möjligt att öppna flera fönster.

Steg 4:(Steg 4: ) För att justera storleken ankarfönster(knäppt fönster) , kan du använda nyckel” (nyckel “)Windows + vänsterpil/högerpil » . Detta gör att ditt förankrade fönster flyttas till ett annat skärmutrymme.

Du kan ändra storlek på fönstret genom att dra avgränsaren. Men det finns en gräns för hur mycket fönstret kan dämpas. Följaktligen(Därför är det bäst att inte göra fönstret så tunt att det blir värdelöst.

Gör inte fönstret så tunt att det blir värdelöst när det knäpps

Steg för att binda maximalt användbara fönster till en skärm(Steg för att fästa maximalt användbart fönster på en skärm)

Steg 1:(Steg.1: ) Välj först fönstret du vill fästa, dra det till yttersta vänstra hörnet(längst till vänster) på skärmen. Du kan också använda ” Fönster + vänster/högerpil” för att dra fönstret till skärmen.

Steg 2:(Steg.2: ) När du har dragit ett fönster, försök att dela upp skärmen i fyra lika delar. Flytta ett annat fönster till botten yttersta vänstra hörnet(längst till vänster). Därmed har du fixat två fönster i halva skärmen.

Fäst två fönster sida vid sida i Windows 10

Steg 3(Steg.3) : Följ nu bara samma steg som för de två sista fönstren. Dra de andra två fönstren till den högra halvan av fönstret.

Steg för att binda maximalt användbara fönster till en skärm

Du har alltså fäst fyra olika fönster på en skärm. Det är nu väldigt enkelt att växla mellan fyra olika skärmar.

Utvalda:(Rekommenderad:)

  • Åtgärda felet “Bluetooth Peripheral Device Driver”.(Fixa Bluetooth kringutrustningsdrivrutin) inte hittades”(hittade fel)
  • Åtgärda fel i Widevine-innehållsdekrypteringsmodulen(Åtgärda fel i Widevine Content Decryption Module)
  • [РЕШЕНО] Windows 10 File Explorer kraschar(Filutforskaren kraschar)
  • Fixa ett Wi-Fi-nätverk(Fix WiFi-nätverk) visas inte i Windows 10

Jag hoppas att stegen ovan hjälpte dig delad laptopskärm på mitten i Windows 10(Dela skärmen på din bärbara dator på mitten i Windows 10) men om du fortfarande har några frågor angående detta manualer eller Snap Assist-alternativ,(handledning eller Snap Assist-alternativ) fråga dem gärna i kommentarsfältet.

Dela din bärbara dators skärm i hälften i Windows 10: Den viktigaste egenskapen hos windows är multitasking, vi kan öppna flera fönster för att utföra ditt arbete. Men ibland är det väldigt besvärligt att växla mellan två fönster medan man jobbar. Mest när vi refererar till det andra fönstret.

Dela din bärbara dators skärm på mitten i Windows 10

För att övervinna detta problem har Windows gett en speciell anläggning som heter “SNAP ASSIST“. Det här alternativet är tillgängligt i Windows 10. Den här artikeln handlar om hur du gör dina snap-assist-alternativ aktiverade för ditt system och hur du delar din bärbara dators skärm på mitten i Windows 10 med hjälp av snap-assist.

Dela din bärbara dators skärm på mitten i Windows 10

Snap Assist är funktionen som hjälper till att dela din skärm. Det låter dig öppna flera fönster på en enda skärm. Nu, bara genom att välja ett fönster, kan du växla till olika skärmar.

Aktivera Snap Assist (med bilder)

1. Gå först till Start->Inställning i fönstren.

Navigera till Start och sedan Inställning i Windows

2. Klicka på systemikonen i inställningsfönstret.

klicka på systemikonen

3.VäljGöra flera saker samtidigt” från menyn till vänster.

Välj alternativet Multitasking från menyn till vänster

4.Nu under Snap, se till att alla objekt är aktiverade. Om de inte är aktiverade klickar du på reglaget för att aktivera var och en av dem.

Nu under Snap, se till att alla objekt är aktiverade

Nu kommer snap-assist att börja fungera i fönstret. Detta kommer att hjälpa till att dela skärmen och flera fönster kan öppnas samtidigt.

Steg för att fästa två fönster sida vid sida i Windows 10

Steg 1: Välj fönstret som du vill fästa och dra det från kanten.

Välj fönstret som du vill fästa och dra det från kanten

Steg 2: När du väl drar i fönstret visas en genomskinlig linje på olika platser. Stanna vid den punkt där du vill placera den. Fönstret kommer att stanna kvar vid den punkten och om andra program är öppna kommer de att visas på andra sidan.

När du väl drar i fönstret visas en genomskinlig linje på olika platser

Steg 3: Om ett annat program eller fönster visas. Du kan välja bland programmen för att fylla det återstående utrymmet efter att det första fönstret har knäppts. På så sätt kan flera fönster öppnas.

Steg 4: För att justera storleken på det knäppta fönstret kan du använda tangenten “Windows + vänsterpil/högerpil. Det kommer att få ditt knäppta fönster att flytta till ett annat utrymme på skärmen.

Du kan ändra storlek på ditt fönster genom att dra avdelaren. Men det finns en gräns för hur mycket ett fönster kan dämpas. Därför är det bättre att undvika att göra fönstret så tunt att det blir värdelöst.

Undvik att göra fönstret så tunt att det blir värdelöst när det knäpper

Steg för att fästa maximalt användbart fönster på en skärm

Steg 1: Välj först det fönster du vill fästa, dra det till det vänstra hörnet av skärmen. Du kan också använda”Fönster + vänster/högerpil” för att dra fönstret på skärmen.

Steg 2: En gång drar du ett fönster, försök att dela upp skärmen i fyra lika delar. Flytta det andra fönstret ner i hörnet längst till vänster. På så sätt har du fixat de två fönstren i halva delen av skärmen.

Fäst två fönster sida vid sida i Windows 10

Steg 3: Följ bara samma steg som du har gjort för de två senaste fönstren. Dra de andra två fönstren på halva högra sidan av fönstret.

Steg för att fästa maximalt användbart fönster på en skärm

Sådant att du har fixat de fyra olika fönstren till en skärm. Nu är det väldigt enkelt att växla mellan fyra olika skärmar.

Rekommenderad:

Jag hoppas att stegen ovan kunde hjälpa dig Dela din bärbara dators skärm på mitten i Windows 10 men om du fortfarande har några frågor angående denna handledning eller Snap Assist-alternativet, ställ dem gärna i kommentarsavsnittet.