CERN: 2021 ifrågasätts fysikens lagar på grund av …

Forskare från (CERN) i Genève har nyligen gjort en verkligt anmärkningsvärd upptäckt. Det talas till och med om att ifrågasätta den nuvarande referenslära i fysik, standardmodellen. Det verkar som om ett av de fyra experimenten med världens största partikelaccelerator (Large Hadron Collider, LHCB) märkte sönderfall av en viss kvark (‘skönhetskvark’), som inte producerar elektroner och myoner på samma sätt som förväntat.

CERN: den märkliga upptäckten har lett till en rad tvivel

En studie som delades på arXivs webbplats och presenterades för dai fysiker från Imperial College i London uppger att, om detta skulle vara sanningen, skulle det kunna indikeraförekomsten av partiklar eller krafter hittills okänd.

tillägger en av de namngivna forskarna Daniel Mose. . För tillfället återstår allt att se, eftersom resultatet fortfarande är osäkert, eftersom det finns en chans på en på tusen att det beror på slumpen. Det vill säga, för att veta sanningen måste vi vänta på den tredje LHC-acceleratordatainsamlingskampanjen. Enligt Matteo Palutan, internationell biträdande chef för LHCb-samarbetet och forskare vid Frascati National Laboratories vid National Institute of Nuclear Physics (INFN), detta

Relaterade Artiklar

Back to top button