Bullerföroreningar: vissa växter är särskilt känsliga för det

För buller, enligt lag nr. 447/1995 menar vi Precis som denna lag säger kan bullerföroreningar också orsaka skador på ekosystemen. För några dagar sedan gjordes en studie där de långsiktiga effekterna som just denna form av förorening kan ha på vissa växtarter beskrevs.

Studien i fråga bär signaturen av ett team av forskare från California Polytechnic State University som har publicerat sitt arbete i den berömda vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society B. för att nå denna slutsats genomförde de amerikanska forskarna en studie på territoriet Ny Mexiko under vilken de observerade att på vissa platser med mer bullerdet finns en avsevärd minskning av 75 % av tillväxten av tallplantor. Detta verkar vara ett fenomen som varade över tid, mer än tio år senareäven på platser som har blivit mindre bullriga.

Det betyder att buller har negativa effekter på växter inte bara på kort sikt utan också i längden. Det är en verkligt anmärkningsvärd form av störning av naturen som negativt påverkar växtlivets mångfald. Faktum är att även om bullret skulle förändras eller minska med tiden, skulle växterna och ekosystemet alla lida även efter många år. Detta innebär att inte ens avlägsnandet av buller kan garantera, på en kort tiden restaurering av ekologisk funktion äventyras av ljud.

Relaterade Artiklar

Back to top button