Blockera appar och spel från att komma åt internet med Windows Defender-brandväggen.

Majoritet applikationer och spel(appar och spel) som du installerar i Windows , har som standard obegränsad tillgång till internet. Du kan dock styra deras åtkomst i Internet(internetåtkomst) via Windows brandvägg(Windows brandvägg). Med den kan du blockera åtkomst till Internet för vissa applikationer och spel(appar och spel) , för alla typer av nätverksanslutningar eller för specifika typer av nätverksanslutningar. Så här använder du den inbyggda brandväggen Windows för att blockera åtkomst applikationer och spel(appar och spel) till Internet i bara tre steg:

NOTERA.(OBS:) Denna guide gäller för Windows 10 , Windows 7 och Windows 8.1. Den inbyggda brandväggen kallas Defender brandvägg(Windows Defender-brandvägg) Windows på Windows 10 och Windows brandvägg(Windows-brandvägg) i äldre versioner Windows . Det fungerar dock likadant i alla versioner. Om du inte känner till versionen Windows som du har installerat, läs: Vilken version Windows har jag den installerad?

Steg 1(Steg 1) . Bestäm filen som ska låsas in Windows Defender brandvägg.(Windows Defender-brandvägg)

För att kunna kontrollera hur en applikation eller ett spel kommer åt Internet måste du hitta den körbara filen som initierar eller ansluter till Internet. De körbara filerna för de flesta applikationer finns i undermappar C: Programfiler och “C:Program Files (x86)” .

De flesta program på Windows är installerade i <em>Program Files</em>-mapparna.” src=”https://lh3.googleusercontent.com/-M9eEEnfFbQM/Yjcbs8SoCHI/AAAAAAAAlnQ/_RrLKj3NRogRn4Do3d6oQj4yZuh1lWKnACEwYBhgLKuoDABHVOhz5DZ-hz5cO1PBItFuqMt-Vmf8q6HMW3ErIDpIKqiIjAdYSAk3FM5AHzJHByJ7ls2gNEmwAwFU0Ofl7XtDrldpz8Od3Xgk0E1vJj4Vjlb1vj9nKSLQ3vEyxx8CWS_pOrSgwx-a_C6rBAJXLmyBISO27kOBOVup524UvkN6du6YslurFWA0meGuI6sSMlM8REHDlcVzWZTKdf3agRkJ_O4LULbX1kdOJnkXJAEf0WDef8yqF09q5K4ltEDf35w9NWKYrfoc04zjDgLzbORLLq7BinuKlY5z2_dx11uMMcsSCJpg79IOuVfy7HqpZNHwtw-Va1KN9Z8dIISY5TsfDcorwAZtCGvvmsSd-VwceZrJDYuOOZmeJBK4TG7cF42ZjeugI7rq3Y76ZavRUVtMNjWJrhJ00z90G1JFKrEmL4RW9zBZpSo5l8mIGEpwxjqPsRMrt1R9i6ii8F_GVFwEOsU_6J6LE8SL8Jfd_oZtVwv5Tx6mqKpXstTllxBWWZdVkT0QMSpOTfTyALG4uBghJWAlDIGBuZYMmHOdWDrjlbCdOJGjS7nLJumJiVzeMGZNca53dSx2ID3UI8kB3a_Sb0TqkADaww2cVzPB484fwe7MVoGbqjzeV0EV5cznHnTsy3uPhCtQn5zCTz9yRBg/s0/AjBKb-dkeq0z8qUwdoJJp8zZTO0.png”/></p>
<p>Däremot kan spel installeras på andra ställen, till exempel på andra <strong>avsnitt eller mapp</strong>(partition eller mapp) .  Till exempel installerar vi våra spel på “D:”-enheten, i ” <strong>D</strong> : <strong>spel” . </strong>(D:Games”)Vi installerade nyligen ett känt spel <strong>Metro Exodus</strong> och i den här guiden blockerar vi hennes tillgång till <strong>Internet</strong>(internetåtkomst) så att du kan se hur hela processen fungerar.  Den körbara filen som används för spelet kallas <strong>MetroExodus.exe. </strong>Du kan använda en annan körbar fil för den du är intresserad av <strong>applikationer eller spel.</strong>(app eller spel)</p>
<p style=

Anteckna platsen och namnet på filen du vill blockera. För att göra livet enklare kan du lämna fönstret dirigent(Filutforskaren) precis där du hittade den här filen.

Steg 2(Steg 2) . Öppna Windows Defender brandvägg(Windows Defender-brandvägg)

Windows Defender brandvägg(Windows Defender-brandväggen) styr åtkomsten till din PC(Windows PC) till och från Windows med hjälp av inkommande och utgående regler(inkommande och utgående regler) . Verktyget som låter användare hantera dessa regler kallas Windows Defender-brandvägg med avancerad säkerhet(Windows Defender-brandvägg med avancerad säkerhet) . Stiga på wf.msc i fält Sök(sökrutan) och klicka eller tryck på resultatet med samma namn.

Öppna Windows Defender-brandväggen med avancerad säkerhet

Se den här guiden för fler sätt att öppna den här appen Windows Defender brandvägg(Windows Defender-brandvägg) i ökad säkerhet(Avancerad säkerhet): vad är det? Hur öppnar man den? Vad kan du göra åt det?.

Steg 3(Steg 3) . Skapa en regel för att blockera internetåtkomst för den du är intresserad av applikationer eller spel.(app eller spel)

fönster Windows Defender-brandvägg med avancerad säkerhet(Windows Defender-brandvägg med avancerad säkerhet) klicka eller tryck Utgående regler(Utgående regler) på navigeringsfält(navigationspanelen) till vänster. Sedan klicka eller tryck på ” (klicka eller tryck) Ny regel”(Ny regel) i ” Åtgärder » till höger.(Åtgärder)

Skapa en ny utgående regel för Windows Defender-brandväggen.

Guiden för utgående regler”(New Outbound Rule Wizard) guidar dig genom stegen som krävs för att skapa regler för utgående trafik(utgående regel) . för det första(Först), välj regeltyp(Regeltyp) . Eftersom vi vill blockera en specifik app eller spel(app eller spel), välj ” Program”(program) . Klicka eller tryck på ” Ytterligare(Nästa) ” .

Välj

Du måste ange platsen och namnet på den körbara filen du vill blockera.

Klick ” Recension(Bläddra) “och i fönstret” Öppna(Öppna)” navigera till platsen för den körbara filen du vill blockera, välj den och klicka på ” Öppna(Öppna) ” . Klicka eller tryck sedan på ” Ytterligare(Nästa) ” .

Välj den körbara filen du vill blockera

Nu måste du välja den åtgärd som brandväggen ska vidta. Välj ” Blockera anslutning”(Blockera anslutningen) och klicka på ” Ytterligare(Nästa) ” .

Välj Blockera anslutningen för den utgående regeln.

Du får möjlighet att blockera en app eller ett spel för vissa onlineplatser. Möjliga alternativ: Domän(domän), Privat(Privat) och offentlig(Offentlig) . Privat plats(Privat) är ditt hemnätverk. offentlig plats(Offentligt) kanske WiFi-anslutning(WiFi-anslutning) i restaurangen. För att säkerställa att internetåtkomst alltid är blockerad, välj alla nätverksplatser och klicka på ” Ytterligare(Nästa) ” .

Nätverksplats för regel för utgående brandvägg

Nu måste du ge ett namn till regeln du skapar. Ange ett namn som är lätt att komma ihåg vad regeln gör och klicka Redo(Avsluta) .

Avsluta skapa en utgående brandväggsregel

Den nya regeln visas i listan över utgående regler med en stoppskylt till vänster om dess namn.

Utgående regel som blockerar internetåtkomst

Skapad av oss utgående regel(utgående regel) blockerar åtkomst appar eller spel(app eller spel) till andra platser på Internet. Regeln aktiveras omedelbart och blockerar åtkomst till Internet i det ögonblick du startar den valda applikation eller spel.(app eller spel)

NOTERA.(OBS:) Om din app eller spel(app eller spel) det finns flera körbara filer och du är inte säker på vilken som har tillgång till internet, vi rekommenderar att du blockerar dem alla.

Vilken app eller vilket spel försöker du blockera?

App- eller spelblockering kan hjälpa dig att skydda din integritet, bli av med oönskade annonser eller skydda dina barn från onlinespel. Windows ger tillförlitlig inbyggd brandvägg(inbyggd brandvägg) som hjälper till att kontrollera sådana situationer. Vilken app eller vilket spel försöker du blockera? Låt oss veta i en kommentar nedan.

De flesta appar och spel du installerar i Windows har som standard obegränsad tillgång till internet. Du kan dock kontrollera deras internetåtkomst via . Med den kan du blockera åtkomst till internet för specifika appar och spel, på alla typer av nätverksanslutningar eller på specifika typer av nätverksanslutningar. Så här använder du den inbyggda brandväggen i Windows för att blockera appar och spel från att komma åt internet, i bara tre steg:

NOTERA: Den här guiden täcker Windows 10, Windows 7 och Windows 8.1. Den inbyggda brandväggen heter i Windows 10 och i de äldre versionerna av Windows. Det fungerar dock likadant i alla versioner. Om du inte vet vilken version av Windows du har, läs: Vilken version av Windows har jag installerat?.

Steg 1. Identifiera filen som du behöver blockera i Windows Defender-brandväggen

För att kunna styra en app eller ett spel från att komma åt internet måste du hitta den körbara filen som initierar eller tar emot internetåtkomst. För de flesta appar finns platsen för de körbara filerna i en undermapp i och .

De flesta appar i Windows är installerade i <em>Program Files</em>-mapparna” src=”https://lh3.googleusercontent.com/-M9eEEnfFbQM/Yjcbs8SoCHI/AAAAAAAAlnQ/_RrLKj3NRogRn4Do3d6oQj4yZuh1lWKnACEwYBhgLKuoDABHVOhz5DZ-hz5cO1PBItFuqMt-Vmf8q6HMW3ErIDpIKqiIjAdYSAk3FM5AHzJHByJ7ls2gNEmwAwFU0Ofl7XtDrldpz8Od3Xgk0E1vJj4Vjlb1vj9nKSLQ3vEyxx8CWS_pOrSgwx-a_C6rBAJXLmyBISO27kOBOVup524UvkN6du6YslurFWA0meGuI6sSMlM8REHDlcVzWZTKdf3agRkJ_O4LULbX1kdOJnkXJAEf0WDef8yqF09q5K4ltEDf35w9NWKYrfoc04zjDgLzbORLLq7BinuKlY5z2_dx11uMMcsSCJpg79IOuVfy7HqpZNHwtw-Va1KN9Z8dIISY5TsfDcorwAZtCGvvmsSd-VwceZrJDYuOOZmeJBK4TG7cF42ZjeugI7rq3Y76ZavRUVtMNjWJrhJ00z90G1JFKrEmL4RW9zBZpSo5l8mIGEpwxjqPsRMrt1R9i6ii8F_GVFwEOsU_6J6LE8SL8Jfd_oZtVwv5Tx6mqKpXstTllxBWWZdVkT0QMSpOTfTyALG4uBghJWAlDIGBuZYMmHOdWDrjlbCdOJGjS7nLJumJiVzeMGZNca53dSx2ID3UI8kB3a_Sb0TqkADaww2cVzPB484fwe7MVoGbqjzeV0EV5cznHnTsy3uPhCtQn5zCTz9yRBg/s0/AjBKb-dkeq0z8qUwdoJJp8zZTO0.png”/></p>
<p>Däremot kan spel installeras på andra platser, som på en annan partition eller mapp.  Till exempel installerar vi våra spel på “disken, i mappen “.  Vi installerade nyligen det berömda spelet Metro Exodus, och i den här handledningen blockerar vi dess internetåtkomst så att du kan se hur hela processen fungerar.  Den körbara filen som används för att spela spelet är Du kan använda en annan körbar fil för en app eller ett spel som intresserar dig.</p>
<p style=Den körbara filen för Metro Exodus-spelet i Windows

Kom ihåg platsen och namnet på filen som du vill blockera. För att göra livet enklare kan du behålla fönstret direkt på den plats där du hittar filen.

Steg 2. Öppna Windows Defender-brandväggen

styr åtkomsten till och ut från din Windows-dator med inkommande och utgående regler. Verktyget som låter användare hantera dessa regler kallas . Skriv i sökrutan och klicka eller tryck på resultatet med samma namn.

Öppna Windows Defender-brandväggen med avancerad säkerhet

För fler metoder för hur man öppnar den här appen, läs den här guiden Windows Defender-brandvägg med avancerad säkerhet: Vad är det? Hur öppnar man den? Vad kan du göra med det?.

Steg 3. Skapa en regel för att blockera internetåtkomst för appen eller spelet som intresserar dig

Klicka eller tryck på i navigeringspanelen till vänster i fönstret. Klicka eller tryck sedan på panelen till höger.

Skapa en ny utgående regel för Windows Defender-brandväggen

Den ” guidar dig genom stegen som behövs för att skapa den utgående regeln. Välj först . Eftersom vi vill blockera en specifik app eller ett specifikt spel väljer du . Klicka eller tryck på .

Välj Program för regeltypen för utgående brandvägg

Du måste ange platsen och namnet på den körbara filen som du vill blockera.

Tryck på och, i fönstret, gå till platsen för den körbara filen som du vill blockera, välj den och tryck på . Klicka eller tryck sedan på .

Välj den körbara filen som du vill blockera

Nu måste du välja vilken åtgärd du vill att brandväggen ska vidta. Välj” och tryck på .

Välj Blockera anslutningen för den utgående regeln

Du får möjlighet att blockera appen eller spelet för specifika nätverksplatser. Alternativen är , , och . En plats är ditt hemnätverk. En plats kan vara en WiFi-anslutning i en restaurang. För att säkerställa att internetåtkomst är blockerad hela tiden, välj alla nätverksplatser och tryck på .

Nätverksplatserna för regeln för utgående brandvägg

Nu måste du ge regeln som du skapar ett namn. Skriv ett namn som gör det enkelt att komma ihåg vad regeln gör och tryck på .

Avsluta skapandet av en regel för utgående brandvägg

Den nya regeln visas i listan över utgående regler, med en stoppskylt till vänster om dess namn.

Utgående regel som blockerar åtkomst till internet

Den utgående regeln vi har skapat blockerar appen eller spelet från att nå ut till andra platser på internet. Regeln aktiveras omedelbart och den blockerar tillgången till internet i samma ögonblick som du kör appen eller spelet som du har valt.

NOTERA: Om din app eller ditt spel har flera körbara filer och du inte är säker på vilken som har åtkomst till internet rekommenderar vi att du blockerar dem alla.

Vilken app eller vilket spel försöker du blockera?

Att blockera en app eller ett spel kan hjälpa dig att skydda din integritet, bli av med oönskad reklam eller skydda dina barn från att spela onlinespel. Windows har en solid inbyggd brandvägg som hjälper till att kontrollera dessa situationer. Vilken app eller vilket spel försöker du blockera? Låt oss veta i en kommentar nedan.