Blåscancer: läkemedel minskar risken för död med 30 %

När vi pratar om blåscancer syftar vi främst på urotelcancer som står för 90 % av fallen av blåscancer. Det är en neoplasm som kan spridas till att involvera njurbäckenet, urinledaren och urinröret. Hittills representeras den terapeutiska behandlingen som används för denna onkologiska patologi av kemoterapi som tyvärr också påverkar och dödar icke-neoplastiska celler. Det är en tumör som ofta har dålig prognos och de som lider av den har inte särskilt hög medellivslängd.

Idag visar det sig dock att denna form av cancer vid blåsa har på sin väg stött på ett nytt ämne som kan att reducera risken för dödsfall från denna tumör av, till och med 30 %. Det är en nytt läkemedel vilket kan visa sig vara väldigt användbart för öka överlevnaden för patienter som lider av urotelial cancer. Potentialen för detta nya läkemedel beskrivs i en studie publicerad på sidorna i den auktoritativa tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM). Forskningen i fråga bär signaturen av ett team av forskare från Queen Mary University of London.

Blåscancer vs ADC-läkemedel: här är resultaten av studien

Specifikt tog de brittiska forskarna för sitt arbete hänsyn till den nya klassen av läkemedel som kallas “Drog-antikroppskonjugat” (ADC). Dessa läkemedel verkar genom att binda till tumörceller och verka endast på dessa utan att påverka friska celler. Forskarna tittade på 608 patienter kommer från 19 länder. På några av dessa patienter testade forskarna läkemedlet ADC enfortumab vedotin. Patienterna led av urotelialt karcinom lokalt avancerad eller metastaserande. Av de utförda analyserna framkom att försökspersoner som behandlats med ADC-läkemedlet visade risk för dödsfall sämre 30 % jämfört med de som hade behandlats med enbart kemoterapi.

Det är verkligen en upptäckt otrolig och som visar hur detta nya läkemedel kan göra en konkret fördel vad gäller överlevnad för dem som lider av denna typ av cancer i urinblåsan.

Relaterade Artiklar

Back to top button