Bet från ett 150 miljoner år gammalt däggdjur rekonstruerat i 3D

Har du någonsin undrat hur primitiva däggdjurs tuggrörelse ägde rum? Hur var deras bett? Idag har vi hittat ett svar på denna fråga tack vare några forskare som för första gången har rekonstruerat i 3D bettet av ett primitivt däggdjur som levde för ungefär 150 miljoner år sedan.

För att beskriva detta däggdjursbett ombyggd i 3D är en studie publicerad i tidskriften Vetenskapliga rapporter. Forskningen i fråga bär signaturen av ett team av forskare frånuniversitet av Bonn (Tyskland). Närmare bestämt rekonstruerade de tyska forskarna med tredimensionella bilder tuggrörelsen hos en ett litet däggdjur som levde under dinosauriernas storhetstid, därför ca 150 miljoner år sedan.

Tyska forskare, med hjälp av en viss metod för tredimensionell tomografikunde de rekonstruera flera 3D-bilder av de fossila resterna av några molarer, som var och en var större än en millimeter. Alltså genom att tillgripa sofistikerad 3D-rekonstruktionsprogramvara de kunde analysera dessa mycket högupplösta bilder. De förklarade också hur över- och underkäkens tänder matchade. Så här kunde tyska forskare rekonstruera bettet av detta lilla primitiva däggdjur.

De fann, genom att rekonstruera hans bett, att han tuggade det så att den första molaren i överkäken matchade med den första molaren i underkäken. Dess tänder var vassa som blad och detta understryker att detta djur inte hade några svårigheter att skära eller bryta upp mat under tugga.

Relaterade Artiklar

Back to top button