Bedrägerier: onlinebedrägerifall ökar, och den nuvarande situationen är oroande

Situationen är verklig :. Att säga att det är det Gabriele Urzìprovinssekreterare Fabi Palermo och hälso- och säkerhetschef för förbundet, enligt vilken

Bedrägerier: en ständigt växande faktor

Enligt uppgifter från postpolisen, år 2020 in Sicilien rapporterade fall av illegal användning av kreditkort och nätfiske har nått i 1,410, med 9 personer rapporterade. Sammantaget har fallen varit bra 1 698, med 418 personer under utredning. Speciellt vid “datorbrott”, dvs identitetsstöld, cyberattacker och installation av skadlig programvara, registrerade Agenterna 794 fall med 28 personer rapporterade. För andra typer av bedrägerier finns det 374 fall med 102 anmälda personer. Efter “sim-bytet”, eller den bedrägliga ersättningen av sims, med 530 fall.

Men enligt Gabriele Urzì finns det flera sätt att undvika bedrägerier online:

Relaterade Artiklar

Back to top button