Bästa frågorna och omröstningarna att ställa på Instagram Stories – Frågemallar

Idag ska vi prata om de bästa frågorna och omröstningarna att ställa på Instagram. Instagram är ett amerikanskt socialt nätverk, tillgängligt för Android-, IOS- och Windows-enheter.

Denna app har funnits i över 10 år. Under åren har den genomgått flera förändringar och förbättringar, vilket har förändrat dess image, lägga till berättelser och lägga till frågefunktion . Problemen uppstod mellan 2015 och 2016 för alla enheter.

Med all den tid som ansökan har, var det nödvändigt med förändringar i dess mål, detta Ansökan vara initialt designad för att dela foton . Även om dess huvudfunktion fortsätter att utföras, har den nu olika metoder för att utföra denna funktion, till exempel Instagram-berättelser.

De Frågor Instagram är en stor förändring för ansökan, tack vare att dessa frågor nu är en integrerad del av de mål som föreslås under interaktion med allmänheten hos en person eller ett företag .

Med den här frågefunktionen har användarna av detta sociala nätverk fler verktyg för att ha kul, och i fallet med företag eller någon som vill positionera sig i det sociala nätverket är det ett viktigt verktyg för att dyka upp som ett konto .

Efter att ha slutfört denna lilla kontextualisering kommer vi att se vad som är syftet med frågor på Instagram? och vad är en bra fråga på Instagram? förklara var och en av dessa punkter, med syftet att det i slutet av artikeln finns en bättre kunskap om dessa punkter.

Vad är syftet med frågor på Instagram?

Instagram-frågor är en unik funktion i Instagram Stories, där de, i en låda, låter berättelsetittare skriva något med teckenbegränsning . Detta är det mest grundläggande när det gäller vad en Instagram-berättelse är, men nu ska vi prata om syftena med instagram berättelser . För att hantera det bredare kommer vi att dela upp det i 2 synpunkter.

Dessa två synpunkter kommer att vara marknadsföringens och personalens. Det är för att två synpunkter har olika synsätt som vi behöver veta. Vi kommer att förklara båda synpunkterna nedan.

Syftet med frågor på Instagram för personligt bruk

Om du är någon som vill experimentera med dessa alternativ, mål Instagram-berättelser är för att få kontakt med dina följare oavsett om vänner, familj, bekanta osv.

Om du vill ta emot ny musik, sedan slutet av 2018 finns möjligheten att infoga musik i en Instagram-fråga tillgänglig, du kan också göra en rolig utmaning som att rita personen som frågar, du kan svara på vad hon skickar dig medan du väntar etc.

Här är några av de frågor du kan ställa på Instagram, med tanke på att du har det med en mer personlig synvinkel, i ha kul med detta användbara verktyg .

Syftet med Instagram-frågor för marknadsföringsstrategi

I den första punkten såg vi ett tillvägagångssätt för personlig användning, men nu måste vi se en mer riktad syn på marknadsföring. Även om målet förblir detsamma att ansluta mer personligt till prenumeranter, när vi vill använda det som en del av vår affärs plan vi måste vidta olika åtgärder. Du söker personlig interaktion, men med syftet att sälja eller marknadsföra en tjänst .

Detta uppnår vi med en bra frågelåda, som vi kommer att prata om senare, eftersom vi genom bra användning av frågelådan kommer att få större framgång med den interaktion vi söker.

Vi kan ställa frågor om våra produkter, be om feedback på en åtgärd eller produkt svara på de vanligaste frågorna om vårt konto osv. Här är några idéer på frågor att ställa om vi letar efter bra marknadsföring.

Vad finns i en bra frågelåda på Instagram?

Som en allmän regel bör bra frågerutor vara begripliga för läsaren, bör vara tillgängliga för att öppnas och bör besvaras med en bra stämning för följaren.

I fallet med en Marknadsföringsstrategi det måste ha värdefullt innehåll som humaniserar varumärket, känna till anhängarna för att skapa lojalitet med företaget, skapa en sund interaktion med vårt konto .

Relaterade Artiklar

Back to top button