Banker, så de hackar ditt konto och stjäl dina besparingar

Det finns fortfarande stora faror för användare av main italienska banker. Faktum är att även under dessa veckor i september arbetar hackare för att få tag i italienska kontoinnehavares besparingar.

Banker, bedrägerier av cyberbrottslingar på nätet

De bedrägerier online måste i alla fall undvikas av italienska användare. Återigen fångas de flesta kunder av en rad falska kommunikationer, både via e-post och SMS. I linje med det senaste förflutna döljs bedrägerier online ofta genom sponsringsmeddelanden ackrediteringar på kontona.

De hypotetiska krediterna som skickas på ett betal- eller kreditkort har vanligtvis ett värde på minst 1000 euro. Hackare utnyttjar dessa fällmeddelanden för att bjuda in användare att klicka på en mängd olika länk bifogas dessa meddelanden.

Deras huvudsakliga mål är i själva verket att få tag på de viktigaste konfidentiell information av offren. Härifrån öppnar skurkarna dörrarna till en rad handlingar som involverar identitetsstöld och skapande av falska profiler på webben.

Användare måste därför undvika denna kommunikation på alla sätt, inte minst för att inte äventyra deras sigill rbesparingar. Under de senaste veckorna har det tydligt visat sig hur risken att förlora även en stor del av sitt sparande på löpande konton skulle vara mer än hög vid förlust av konfidentiell information för hembanksverksamhet.

I händelse av avvikelser måste kunderna hos huvudbankerna i Italien rapportera allt till kreditinstitutet och till de behöriga myndigheterna i frågan.

Relaterade Artiklar

Back to top button