Att lägga ut förolämpningar på nätet är nu straffbart med ett års fängelse i Japan

Osaka © Pexels Satoshi Hirayama

Japan skärper sina lagar om innehåll på nätet, publicering av förolämpningar kan nu skicka dem som lanserar dem direkt till fängelse.

Japanska myndigheter har beslutat att på allvar skärpa reglerna gällande onlineförolämpningar i landet. Det måste sägas att The Rising Suns land är fortfarande skakat efter självmordet 2020 av den professionella brottaren och stjärnan på reality-tv Hana Kimura, när hon bara var 22 år gammal, efter en syndflod av hat på de sociala nätverken. Två män bakom förolämpningarna dömdes till enkla böter på 65 euro vardera.

Straffet höjdes för onlineförolämpningar i Japan

Sedan torsdagen den 7 juli i Japan har publicering av förolämpningar på nätet blivit straffbart med ett fängelsestraff på upp till ett år, allt tack vare en ny lag som antagits, vars ikraftträdande tar ett verkligt steg framåt.

Förutom fängelse föreskriver nu den reviderade lokala strafflagen att japanska medborgare som gör sig skyldiga till onlineförolämpningar riskerar böter på upp till 300 000 yen, eller nästan 2 200 euro. Fram till nu kunde det sammanlagda straffet inte överstiga 10 000 yen (drygt 70 dollar) och 30 dagar i fängelse. Slutligen har lagstiftaren ökat preskriptionstiden från ett år till tre år för förolämpningar som lanseras på webben.

Med andra ord har straffen mer än reviderats uppåt. De japanska myndigheterna tog detta beslut för att en gång för alla kämpa mot nättrakasserier och nätvåld, vilket kan vara förödande.

Lagen kommer att ses över om tre år för att bedöma dess potentiella inverkan på yttrandefriheten

Det finns fortfarande ett okänt kring denna nya lag om förolämpning, som gäller definitionen av förolämpning. Texten specificerar att en förolämpning består i att attackera en person, utan att frammana ett specifikt faktum om honom, vilket därför skiljer sig från förtal.

Att bara kalla en japansk ledare för dåre kan då betraktas som en förolämpning.

Den nya lagen ska ses över om tre år, för en sorts lägesrapport som ska hjälpa till att avgöra om texten har en inverkan på yttrandefriheten i landet – en punkt som togs upp av motståndare till lagen under diskussionerna.

Källa: Gränsen

Relaterade Artiklar

Back to top button