Åtgärda något som gick fel när e-postappen synkroniserades i Windows 10

Åtgärda något som gick fel när e-postappen synkroniserades i Windows 10: (Åtgärda något som gick fel vid synkronisering av e-postapp i Windows 10: ) om du stöter på ett problem som postansökan(Mail-appen) synkroniseras inte in Windows 10 Med felkod 0x80070032(felkod 0x80070032) då har du kommit till rätt ställe då vi idag ska diskutera hur man löser detta problem. Komplett felmeddelande(felmeddelande) :

Något gick fel (Något gick fel)

Vi kan inte synkronisera för tillfället. Men du kan hitta mer information om denna felkod på www.windowsphone.com. (Vi kan inte synkronisera för tillfället. Men du kanske kan hitta mer information om denna felkod på www.windowsphone.com.)

Felkod: 0x80070032(Felkod: 0x80070032)

ELLER

Något gick fel (Något gick fel)

Vi är ledsna, men vi kunde inte göra det. (Vi är ledsna, men vi kunde inte göra det.)

Felkod: 0x8000ffff(Felkod: 0x8000ffff)

Åtgärda något som gick fel när e-postappen synkroniserades i Windows 10

Om du nu stöter på något av ovanstående felmeddelanden kommer du inte att kunna komma åt Windows Mail-appen(Windows Mail-appen) tills felet är åtgärdat. Alltså utan att förlora tid, låt oss(tid) låt oss se hur det verkligen är fixa något gick fel(Åtgärda något som gick fel) på synkronisering postansökan(Mail App) till Windows 10 med hjälp av felsökningsstegen nedan.

Fixa något som gick fel(Åtgärda något som gick fel) på synkronisering postansökan(Mail App) in Windows 10

(Se till) Var noga med att skapa punkt återhämtning(återställningspunkt) till fall om något(fall något) går fel.

Metod 1: Byt från lokalt till Microsoft-konto(Metod 1: Byt från lokalt till Microsoft-konto)

1. Klicka Windows-tangent+ jag att öppna “Inställningar”(Inställningar) och tryck sedan på “Kontoen”.(Kontoen.)

I Windows-inställningarna väljer du

2. Nu under höger ruta i fönstret klicka(klick på höger fönsterruta) Logga in med ett lokalt konto istället.” (Logga in med ett lokalt konto istället.)“

Logga i stället in med ett lokalt konto

3. Därefter måste du ange ett lösenord för din nuvarande Microsoft konto,(Microsoft-konto) och klicka sedan på ” Ytterligare”.(Nästa.)

Ange lösenordet för ditt nuvarande Microsoft-konto och klicka på Nästa.

4.Enter användarnamn och lösenord(Användarnamn och lösenord) för den nya lokalen konto och klicka på Nästa(konto och klicka på Nästa) » för att fortsätta.

Byt till ett lokalt konto

5. Efter att ha klickat på knappen “Nästa” i det följande fönsterklick(klicka på fönstret) Avsluta och avsluta(Logga ut och avsluta)”.

6. Tryck nu på knappen igen Windows-tangent+ jag att öppna inställningar(Inställningar)”, tryck sedan på ” konton”.(Kontoen.)

7. Klicka den här gången på ” Logga in med ett Microsoft-konto istället(Logga in med ett Microsoft-konto istället).

Klicka på Logga in med ett Microsoft-konto.

8. Ange sedan lösenordet för ditt lokala konto och skriv in det i nästa fönster användarnamn och lösenord(användarnamn och lösenord) för din Microsoft konto,(Microsoft-konto) för att logga in igen.

9. Kontrollera igen postansökan(e-postapp) om du kan synkronisera eller inte.

Metod 2: Åtgärda inställningarna för Mail-appen(Metod 2: Åtgärda inställningarna för e-postappen)

1. Öppna Mail-appen och tryck på kugghjulsikon (inställningar)(kugghjulsikonen (inställningar)) i det nedre vänstra hörnet.

klicka på kugghjulsikonen för inställningar

2. Klicka nu på ” Kontrollera(Hantera konton) konton” och välj dina email konto.(Mailkonto.)

klicka på Hantera konton i Outlook

3. På nästa skärm klickar du på ” Ändra inställningar för postlådesynkronisering(Ändra inställningar för postlådesynkronisering).

klicka på ändra inställningar för postlådesynkronisering

4. Sedan i inställningsfönstret Synkronisera Outlook i rullgardinsmenyn ” (Outlook-synkronisering)Ladda ner(Ladda ner) e-postmeddelanden från ” Välj ” (Välj “)När som helst(när som helst)” och klicka på “Klar”, sedan ” Spara”.(Spara.)

5. Logga ut från din email konto(e-postkonto) och stäng Mail-appen(e-postapp) .

6. Starta om datorn, logga in igen och försök synkronisera meddelanden utan problem.

Se om du kan fixa något gick fel när e-postappen synkroniserades(Åtgärda något som gick fel när e-postappen synkroniserades) , om inte, gå till nästa metod.

Metod 3: Installera om din e-postapp(Metod 3: Installera om Mail-appen)

1. Ange powershell i Windows-sökning(Windows-sökning), högerklicka sedan på den och välj ” Kör som administratör”.(Kör som administratör.)

powershell högerklick kör som administratör

2. Ange nu följande kommando i PowerShell och tryck Stiga på :

Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like “*windowscommunicationsapps*”} | remove-appxprovisionedpackage –online

Ta bort apparna Mail, Kalender och Personer

3. Detta kommer att avinstallera postansökan(Mail App) från din PC, så öppna nu Windows Store(Windows Store) och installera om igen postansökan(Mail-app) .

4. Starta om datorn för att spara ändringarna.

Rekommenderat för dig:(Rekommenderat för dig:)

  • Åtgärda Windows Store-fel 0x803F7000(Åtgärda Windows Store-fel 0x803F7000) i Windows 10
  • Kan inte öppna PDF – filer i Internet Explorer
  • åtta sätt (Sätt)fixa ljudproblem(Åtgärda inga ljudproblem) på Windows tio(Windows 10)
  • Fix Kan inte öppnas standardmappar för e-post(Standard e-postmappar) . Det gick inte att öppna informationsbutik(Informationsbutik kan)

Det är allt, du är framgångsrik åtgärdat något gick fel när e-postappen synkroniserades i Windows 10(Åtgärda något som gick fel under synkronisering av e-postapp i Windows 10) men om du fortfarande har några frågor angående det här inlägget får du gärna fråga dem i kommentarsfältet.

Åtgärda något som gick fel när e-postappen synkroniserades i Windows 10: Om du står inför problemet där Mail App inte synkroniseras i Windows 10 med en felkod 0x80070032 så är du på rätt plats eftersom vi idag ska diskutera hur man löser detta problem. Det fullständiga felmeddelandet är:ELLERÅtgärda något som gick fel när e-postappen synkroniserades i Windows 10

Om du nu står inför något av ovanstående felmeddelanden kommer du inte att kunna komma åt Windows Mail-appen förrän och om inte felet är löst. Så utan att slösa någon tid, låt oss se hur man faktiskt åtgärdar något som gick fel under synkronisering av e-postapp i Windows 10 med hjälp av nedan angivna felsökningssteg.

Åtgärda något som gick fel när e-postappen synkroniserades i Windows 10

Se till att skapa en återställningspunkt ifall något går fel.

Metod 1: Byt från lokalt till Microsoft-konto

1.Tryck på Windows-tangent + I för att öppna Inställningar och klicka sedan konton.

Från Windows-inställningar väljer du Konto

2. Klicka nu på ” under den högra fönsterrutanLogga in med ett lokalt konto istället.

Logga in med ett lokalt konto istället

3. Därefter måste du ange lösenordet för ditt nuvarande Microsoft-konto och klicka sedan Nästa.

Ange lösenordet för ditt nuvarande Microsoft-konto och klicka sedan på Nästa

4. Ange användarnamn och lösenord för ditt nya lokala konto och klicka på Nästa för att fortsätta.

Byt till ett lokalt konto

5. Efter att ha klickat på nästa, i nästa fönster klicka på “logga ut och avsluta“knapp.

6. Tryck nu igen på Windows-tangent + I för att öppna Inställningar och klicka sedan konton.

7. Klicka på den här gångenLogga in med ett Microsoft-konto istället“.

Klicka på Logga in med ett Microsoft-konto istället

8. Ange sedan lösenordet för ditt lokala konto och i nästa fönster skriver du användarnamnet och lösenordet för ditt Microsoft-konto för att logga in igen.

9. Kontrollera e-postappen igen, om du kan synkronisera eller inte.

Metod 2: Åtgärda inställningarna för Mail-appen

1. Öppna Mail-appen och tryck på kugghjulsikon (inställningar) i det nedre vänstra hörnet.

klicka på kugghjulsikoninställningar

2. Klicka nu Hantera konton och välj din e-postkonto.

klicka på hantera konton i outlook

3. På nästa skärm, klicka på Ändra inställningar för postlådesynkronisering alternativ.

klicka på ändra inställningar för postlådesynkronisering

4. Nästa, i fönstret för synkroniseringsinställningar för Outlook, under rullgardinsmenyn Ladda ner e-postmeddelanden från välj “när som helst” och klicka sedan på Klar spara.

5. Logga ut från ditt e-postkonto och stäng Mail-appen.

6. Starta om din dator och logga in igen och försök synkronisera meddelanden utan problem.

Se om du kan , om inte fortsätt sedan till nästa metod.

Metod 3: Installera om Mail-appen

1. Typ powershell i Windows-sökning högerklicka sedan på den och välj Kör som administratör.

powershell högerklick kör som administratör

2. Skriv nu följande kommando i PowerShell och tryck på Enter:

Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like “*windowscommunicationsapps*”} | remove-appxprovisionedpackage –online

Ta bort e-post-, kalender- och människorappar

3. Detta skulle avinstallera Mail App från din PC, så öppna nu Windows Store och återinstallera Mail App igen.

4. Starta om datorn för att spara ändringarna.

Rekommenderat för dig:

Det är det du har lyckats med Åtgärda något som gick fel när e-postappen synkroniserades i Windows 10 men om du fortfarande har några frågor angående det här inlägget får du gärna ställa dem i kommentarens avsnitt.