Åtgärda Microsoft Store-fel 0x80D02017 i Windows 10

Vissa användare rapporterar att de står inför en felkod 0x80D02017 Microsoft Store(Microsoft Store) när du försöker ladda ner och installera eller uppdatera Windows Store-appar. I det här inlägget kommer vi att identifiera de möjliga orsakerna samt föreslå de lämpligaste lösningarna som du kan försöka hjälpa dig att lösa problemet.

Du kan stöta på felet på grund av en eller flera, men inte begränsat till, följande kända orsaker;

 • Vanligt fel i Windows Store.
 • Dålig Windows-uppdatering.
 • Tredje parts säkerhet och mjukvaruinterferens VPN.
 • IPV6 konflikt med dynamisk IP.
 • Skadad distributionsmapp för programvara

Microsoft Store-fel 0x80D02017.

Om du står inför det här problemet kan du prova våra rekommenderade lösningar nedan i ingen speciell ordning och se om det hjälper till att lösa problemet.

 1. Springa Felsökare för Windows Store-appar.(Windows Store Apps Felsökare)
 2. Återställ Windows Store
 3. Inaktivera IPV6-stöd
 4. Inaktivera VPN – kund eller ombud(Proxy) – server (om tillämpligt).
 5. Inaktivera/avinstallera 3rd tredje parts säkerhetsprogramvara (om tillämpligt).

Låt oss ta en titt på beskrivningen av processen förknippad med var och en av de listade lösningarna.

ett] Springa(Kör) botemedel Problem med Windows Store-appen.(Windows Store Apps Felsökare)

Den här lösningen kräver att du kör den inbyggda Windows Store App-felsökaren och ser om problemet är löst.

2]Återställ Windows Store

återställ microsoft store

Om ditt specifika problem orsakas av någon form av Windows Store-filkorruption bör du kunna åtgärda problemet ganska effektivt genom att köra ett PowerShell-kommando som kan återställa hela Windows Store-paketet). Du kan också återställa Store-appen via Inställningar (återställ Store-appen via Inställningar) .

3]Inaktivera IPV6-stöd

Denna lösning kräver att du inaktiverar IPv6-stöd på din Windows 10-dator och sedan ser om problemet är löst.

fyra] Inaktivera (Inaktivera)VPN – kund eller ombud(Proxy) – server (om tillämpligt).

En VPN-klient eller en proxyserver kan orsaka detta fel på grund av någon störning som slutar med att kommunikationen blockeras mellan din klientdator och Windows 10 och server (Windows 10)Windows uppdatering(Windows uppdatering). I det här fallet kan du prova att avinstallera eller inaktivera din VPN-programvara via appleten Program och funktioner i Windows 10 eller ta bort någon proxyserver från din dator och se om det löser problemet.

5 ]Inaktivera/avinstallera 3rd tredje parts säkerhetsprogramvara (om tillämpligt)

Brandvägg och antivirus är viktiga för säkerheten i ditt system, men ibland kan dessa program störa ditt arbete Windows 10 och få det här felet att visas.

I det här fallet, för att lösa det här problemet, måste du ta bort alla antivirusprogram från tredje part från din dator med ett speciellt borttagningsverktyg (borttagningsverktyg) för att ta bort alla filer som är associerade med ditt antivirusprogram. Anledningen är att det är mycket mer effektivt och invasivt att använda tillverkarens anpassade antivirusavinstallationsprogram, om det finns, närhelst du avinstallerar antivirusprogram, eftersom det finns register och beroenden installerade djupt i operativsystemet än traditionella avinstallatörer. kontrollpaneler(Kontrollpanelen) (appwiz.cpl) kan saknas i de flesta fall.

Om det här felet åtgärdas genom att ta bort antivirusprogrammet, kan du nu installera samma antivirus igen, eller så kan du byta till alternativ programvara, eller ännu bättre, hålla fast vid ditt eget antivirusprogram Windows 10 – Windows Defender (Windows Defender).

Hoppas det här hjälper!

Vissa användare rapporterar att de träffar på Microsoft Store felkod 0x80D02017 när du försöker ladda ner och installera eller uppdatera Windows Store-appar. I det här inlägget kommer vi att identifiera de möjliga orsakerna, samt tillhandahålla de lämpligaste lösningarna du kan försöka hjälpa dig att åtgärda problemet.

Microsoft Store-fel 0x80D02017

Du kan stöta på felet på grund av en eller flera men inte begränsat till följande kända orsaker;

 • Vanligt Windows Store-fel.
 • Dålig Windows-uppdatering.
 • Tredje parts säkerhet och störningar av VPN-programvara.
 • IPV6 är i konflikt med den dynamiska IP-adressen.
 • Korrupt distributionsmapp för programvara

Microsoft Store-fel 0x80D02017

Om du stöter på det här problemet kan du prova våra rekommenderade lösningar nedan i ingen speciell ordning och se om det hjälper till att lösa problemet.

 1. Kör Windows Store Apps Felsökare
 2. Återställ Windows Store
 3. Inaktivera IPV6-stöd
 4. Inaktivera VPN-klienten eller proxyservern (om tillämpligt)
 5. Inaktivera/avinstallera säkerhetsprogramvara från tredje part (om tillämpligt).

Låt oss ta en titt på beskrivningen av den involverade processen för var och en av de listade lösningarna.

1]Kör Windows Store Apps Felsökare

Denna lösning kräver att du kör den inbyggda Windows Store App-felsökaren och se om problemet kommer att lösas.

2]Återställ Windows Store

återställ microsoft store

Om ditt specifika problem orsakas av någon typ av korruption bland Windows Stores filer, bör du kunna lösa problemet ganska effektivt genom att köra ett PowerShell-kommando som kan återställa hela Windows Store-paketet. Du kan också återställa Store-appen via Inställningar.

3]Inaktivera IPV6-stöd

Denna lösning kräver att du inaktiverar IPv6-stöd på din Windows 10-dator och sedan ser om problemet kommer att lösas.

4]Inaktivera VPN-klienten eller proxyservern (om tillämpligt)

En VPN-klient eller en proxyserver kan utlösa detta fel på grund av någon form av störning som slutar med att blockera kommunikation mellan din Windows 10-klientmaskin och Windows Update-servern. I det här fallet kan du prova att avinstallera eller inaktivera din VPN-programvara via appleten Program och funktioner i Windows 10 eller ta bort en proxyserver från din dator och se om det löser problemet.

5]Inaktivera/avinstallera säkerhetsprogramvara från tredje part (om tillämpligt)

Brandvägg och antivirus är viktiga för din systemsäkerhet, men ibland kan dessa program störa Windows 10 och orsaka att det här felet visas.

I det här fallet, för att åtgärda det här problemet tredje måste du ta bort antivirusprogram från alla parter från din dator med det dedikerade borttagningsverktyget för att ta bort alla filer som är associerade med ditt antivirusprogram. Anledningen är att det är mycket mer effektivt och invasivt att använda de anpassade avinstallationsverktygen för AV-programmet från tillverkaren, om det är tillgängligt, när du avinstallerar antivirusprogram, eftersom det finns register och beroenden, installerade djupt i operativsystemet som den traditionella avinstallationsprogrammet för Kontrollpanelen (appwiz.cpl) kan missa i de flesta fall.

Om det här felet löses av att ta bort antivirusprogrammet kan du nu installera samma antivirus igen, eller så kan du byta till en alternativ programvara eller ännu bättre hålla dig till Windows 10 inbyggt AV-program – Windows Defender.

Relaterade Artiklar

Back to top button