Åtgärda Google Drive Du har inget auktoriseringsfel

Om du ser det Åtkomst till innehåll har nekats, du har inte behörighet att se den här sidan(Åtkomst till innehåll nekades, du har inte behörighet att visa den här sidan) med en HTTP-felkod 403Google Drive(Google Drive), har vi flera lösningar som hjälper dig att enkelt lösa det här problemet.

Det finns två möjliga orsaker till problemet. Webbläsarens cookies, cache och webbplatsdata kan ha upphört att gälla, eller filen du försöker visa eller ladda ner kan vara skadad. Vissa användare tycker att det är svårt att ladda upp sina egna filer från sitt konto Google Drive. (Google Drive) De kan inte komma åt eller ladda ner filen på grund av detta fel. Låt oss se hur vi kan fixa felet och visa/ladda upp filer normalt på Google Drive(Google Drive).

Vad du ska göra om du inte har behörighet att se den här sidan Google Drive(Google Drive) ?

Du är inte auktoriserad – fel Google Drive(–Google Drive)

Felkod http 403 med meddelandet “Du har inte behörighet att visa sidan” kan fixas på följande sätt.

  1. Rensa cookies och webbplatsdata
  2. Öppna i inkognitoläge
  3. Inaktivera misstänkta tillägg
  4. Aktivera eller inaktivera VPN

Låt oss dyka in i detaljerna för varje metod och åtgärda problemet.

1]Rensa cookies och webbplatsdata

Cookies och webbplatsdata Google Data kan vara utgången eller skadad. Genom att rensa cookies och webbplatsdata kan webbplatsen ladda ner ny data till din webbläsare. Detta kan lösa 403-felet och låta dig enkelt komma åt eller ladda ner filen.

2]Öppna i inkognitoläge

Försök att öppna eller ladda ner filen från Google Drive(Google Drive) i inkognitoläge. I inkognitoläge laddas allt på nytt utan några tidigare sparade data och tillägg. Många användare har upptäckt att 403-felet är fixat i inkognitoläge.

3]Inaktivera misstänkta tillägg

Tillägg som du har installerat i din webbläsare kan orsaka felet http 403. Inaktivera misstänkta tillägg eller försök komma åt en fil på disken Google inaktivera tillägg en efter en.

4]Aktivera eller inaktivera VPN

Om du använder VPN För att komma åt filen, prova det efter att du har kopplat från VPN . Eller använd VPN att komma åt eller ladda upp en fil till Google Drive(Google Drive) om du inte använder det. Det kommer att ge en ändring av plats och IP, vilket kan fixa felet.

Det här är metoderna du kan använda för att åtgärda felet http 403 med hjälp Du har inte behörighet att se sidans meddelande. Felet borde ha åtgärdats vid det här laget. Om inte, starta om datorn och prova en annan webbläsare. Om problemet kvarstår, kontakta Google Support(Google Support).

Hur man öppnar Google Drive(Google Drive) utan tillstånd?

Du behöver ett användarnamn och lösenord för att öppna Google Drive(Google Drive). Om du vill komma åt eller öppna en fil utan tillstånd till Google Drive(Google Drive), det är inte möjligt. Du bör kontakta ägaren av filen och be dem att dela filen med dig. Om de har delat en fil med dig kan du komma åt eller öppna den.

Relaterad läsning(Relaterad läsning): Google Drive-nedladdningar fungerar inte i Microsoft Edge.)

Om du ser Åtkomst till innehåll nekades. Du har inte behörighet att visa den här sidan med HTTP-felkoden 403 på Google Drive har vi några lösningar som kan hjälpa dig att lösa problemet enkelt.

Det finns två möjliga orsaker till problemet. Cookies, cacheminne och webbplatsdata kan ha gått ut i webbläsaren, eller så är filen du försöker visa eller ladda ner är skadad. Vissa användare har svårt att ladda ner sina egna filer från sitt Google Drive-konto. De kan inte komma åt eller ladda ner filen på grund av detta fel. Låt oss se hur vi kan åtgärda felet och visa/ladda ner filerna normalt på Google Drive.

403 Du har inte behörighet att visa den här sidan

Hur åtgärdar du att du inte har behörighet att visa den här Google Drive-sidan?

Du har inte behörighet – Google Drive-fel

HTTP-felkoden 403 med Du har inte behörighet att visa sidan kan åtgärdas med följande metoder.

  1. Rensa cookies och webbplatsdata
  2. Öppna i inkognitoläge
  3. Inaktivera misstänkta tillägg
  4. Aktivera eller inaktivera VPN

Låt oss gå in på detaljerna för varje metod och åtgärda problemet.

1]Rensa cookies och webbplatsdata

Cookies och webbplatsdata från Google Data kan ha förfallit eller gått sönder. Rensa cookies och webbplatsdata ger webbplatsen en chans att ladda ny data i din webbläsare. Det kan lösa felet 403 och låta dig komma åt eller ladda ner filen enkelt.

2]Öppna i inkognitoläge

Testa att öppna eller ladda ner filen från Google Drive i inkognitoläge. I inkognitoläge laddas allt på nytt utan några försparade data och tillägg. Många användare hittade felet 403 fixat i inkognitoläge.

3]Inaktivera misstänkta tillägg

Tilläggen du har installerat i webbläsaren kan ha orsakat HTTP-felet 403. Inaktivera tilläggen du känner dig misstänksam mot eller försök komma åt filen på Google Drive och inaktivera tilläggen en efter en.

4]Aktivera eller inaktivera VPN

Om du använder ett VPN för att komma åt filen, prova det efter att du har inaktiverat VPN. Eller använd ett VPN för att komma åt eller ladda ner filen på Google Drive, om du inte använder någon. Det kommer att ge en ändring av plats och IP som kan fixa felet.

Det här är metoderna du kan använda för att fixa HTTP-felet 403 med Du har inte behörighet att visa sidmeddelandet. Felet borde ha åtgärdats vid det här laget. Om inte, starta om datorn och prova en annan webbläsare. Kontakta Googles support om problemet kvarstår.

Hur öppnar jag Google Drive utan tillstånd?

Du måste ha ett användarnamn och lösenord för att öppna Google Drive. Om du vill komma åt eller öppna en fil utan tillstånd på Google Drive är det inte möjligt. Du bör kontakta ägaren av filen och be dem att dela filen med dig. Om de delade filen med dig kan du komma åt eller öppna den.

Relaterad läsning: Google Drive-nedladdningar fungerar inte i Microsoft Edge.

Relaterade Artiklar

Back to top button