Åtgärda fel 0x80080207 när du installerar appen från Windows Store

Fixa fel 0x80080207 när du installerar en app från Windows Store: (Åtgärda fel 0x80080207 vid installation av app från Windows Store: ) användare rapporterar ett nytt problem som gör att de stöter på felkoden 0x80080207 när de försöker installera en app från Windows Store: Windows Store(Windows Store). Det verkar som att du kan installera några andra appar, men vissa appar ger bara ovanstående felkod och kommer inte att installeras. Detta är ett ganska konstigt problem, men huvudproblemet verkar ligga i mappen Mjukvarudistribution som kan ha skadats på något sätt, och därför Windows kan inte installera appar från butiken fönster. Så, utan att slösa tid, låt oss se hur det verkligen är. att korrigera(Fix) fel 0x80080207 under installationen applikationer(App) av Windows Store.(Windows Store) med hjälp av stegen nedan.

fast(Fix) fel 0x80080207 vid installation applikationer(App) av Windows Store.(Windows Store)

Se till att skapa en återställningspunkt om något går fel.

Metod 1: Återställ Windows Store Cache(Metod 1: Återställ Windows Store Cache)

1. Tryck på knappen Windows-tangent + R skriv sedan ” wsset.exe ” och tryck på Enter.

wsreset för att återställa Windows Store-appens cache

2. Kör kommandot ovan som kommer att tömma cachen Windows Store.(Windows Store)

3. När du är klar, starta om datorn för att spara ändringarna. Se om du kan fixa fel 0x80080207 när du installerar en app från Windows Store,(Åtgärda fel 0x80080207 när du installerar appen från Windows Store) om inte, fortsätt sedan.

Metod 2: Kör System File Checker och DISM(Metod 2: Kör systemfilskontroll och DISM)

1. Klicka Windows-tangent + X tryck sedan på “Kommandorad” (“Administratör”).(Kommandotolk (Admin).)

kommandorad med administratörsrättigheter

2. Skriv nu följande i cmd och tryck på Enter:

Sfc /scannow
sfc /scannow /offbootdir=c:\ /offwindir=c:\windows (If above fails then try this one)

sfc scan now kommandoraden

3. Vänta tills processen ovan har slutförts och starta om datorn när den är klar.

4. Öppna cmd igen och skriv följande kommando och tryck på Retur efter varje:

a) Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
b) Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
c) Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

DISM återställ hälsosystemet

5. Kör kommandot DISM och vänta tills det är klart.

6. Om kommandot ovan inte fungerar, prova följande:

Dism /Image:C:\offline /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:c:\test\mount\windows
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:c:\test\mount\windows /LimitAccess

Notera. (notera:) Byta ut(Ersätt) C:RepairSourceWindows till platsen för reparationskällan ( Windows installationsskiva(Windows-installation) eller återställningsskiva(Återställningsskiva) ).

7. Starta om datorn för att spara ändringarna och se om du kan fixa fel 0x80080207 när du installerar en app från Windows Store.(Åtgärda fel 0x80080207 när du installerar appen från Windows Store.)

Metod 3: Byt namn på SoftwareDistribution-mappen(Metod 3: Byt namn på SoftwareDistribution Folder)

1. Klicka Windows-tangent + X välj sedan “Kommandotolk (admin)”.(Kommandotolk (admin).)

kommandorad med administratörsrättigheter

2. Ange nu följande kommandon för att stoppa tjänster (Tjänster)windows uppdateringar(Windows Update) och klicka sedan på Stiga på efter varje:

nätstopp wuauserv (nätstopp wuauserver)

ren stopp cryptSvc (net stop cryptSvc)

tydliga stoppbitar (nätstopp bitar)

nätstopp msiserver(nätstopp mserver)

Stoppa Windows Update Services wuaauserv cryptSvc bits msiserver

3. Ange sedan följande kommando för att byta namn SoftwareDistribution mapp(SoftwareDistribution Folder) och klicka sedan Stiga på :

ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old

ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old

Byt namn på SoftwareDistribution-mappen

4. Skriv till sist följande kommando för att köra tjänster (Tjänster)Windows uppdatering och tryck på Stiga på efter varje:

nätstart wuauserver

nätstart cryptSvc

netto startbitar (netto startbitar)

net starta msserver(nätstart mserver)

Starta Windows Update Services wuaauserv cryptSvc bits msserver

5. Starta om datorn för att spara ändringarna och kontrollera om du kan fixa fel 0x80080207 när du installerar en app från Windows Store.(Åtgärda fel 0x80080207 när du installerar appen från Windows Store.)

Rekommenderat för dig:(Rekommenderat för dig:)

Det är allt, du är framgångsrik fixat fel 0x80080207 vid installation av ett program från Windows Store(Åtgärda fel 0x80080207 när du installerar appen från Windows Store) , men om du fortfarande har några frågor angående detta inlägg, ställ dem gärna i kommentarsfältet.

Fixa fel 0x80080207 när du installerar appen från Windows Store: Användare rapporterar ett nytt problem där de möter felkoden 0x80080207 när de försöker installera en app från Windows Store. Det verkar som att du kan installera några andra appar men vissa appar kommer bara att ge ovanstående felkod och kommer inte att installeras. Det här är ett ganska konstigt problem men huvudproblemet verkar vara SoftwareDistribution-mappen som kan ha blivit skadad på något sätt och det är därför Windows inte kan installera appar från Windows Store. Så utan att slösa någon tid låt oss se hur du faktiskt fixar fel 0x80080207 när du installerar appen från Windows Store med hjälp av stegen nedan.

Åtgärda fel 0x80080207 när du installerar appen från Windows Store

Åtgärda fel 0x80080207 när du installerar appen från Windows Store

Se till att skapa en återställningspunkt ifall något går fel.

Metod 1: Återställ Windows Store Cache

1. Tryck på Windows-tangent + R och skriv sedan”wsset.exe” och tryck enter.

wsreset för att återställa Windows Store-appens cache

2. Låt kommandot ovan köra vilket återställer din Windows Store-cache.

3. När detta är klart starta om din dator för att spara ändringarna. Se om du kan om inte, fortsätt sedan.

Metod 2: Kör System File Checker och DISM

1.Tryck på Windows-tangenten + X och klicka sedan på Kommandotolk (Admin).

kommandotolk med administratörsrättigheter

2.Skriv nu följande i cmd och tryck enter:

Sfc /scannow
sfc /scannow /offbootdir=c:\ /offwindir=c:\windows (If above fails then try this one)

SFC scan nu kommandotolken

3. Vänta tills ovanstående process är klar och starta om din dator när du är klar.

4. Öppna cmd igen och skriv följande kommando och tryck enter efter varje:

a) Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
b) Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
c) Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

DISM återställ hälsosystemet

5. Låt DISM-kommandot köras och vänta tills det är klart.

6. Om kommandot ovan inte fungerar, försök med följande:

Dism /Image:C:\offline /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:c:\test\mount\windows
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:c:\test\mount\windows /LimitAccess

Notera: Ersätt C:\RepairSource\Windows med platsen för din reparationskälla (Windows installations- eller återställningsskiva).

7. Starta om din dator för att spara ändringarna och se om du kan

Metod 3: Byt namn på SoftwareDistribution-mappen

1.Tryck på Windows-tangenten + X och välj sedan Kommandotolk (Admin).

kommandotolk med administratörsrättigheter

2. Skriv nu följande kommandon för att stoppa Windows Update Services och tryck sedan på Retur efter varje kommando:

nätstopp wuauserver

nätstopp cryptSvc

nätstoppbitar

nätstopp msiserver

Stoppa Windows Update Services wuauserv cryptSvc bits msiserver

3. Skriv sedan följande kommando för att byta namn på SoftwareDistribution Folder och tryck sedan på Enter:

ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old

ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old

Byt namn på SoftwareDistribution Mapp

4.Skriv slutligen följande kommando för att starta Windows Update Services och tryck på Retur efter varje kommando:

nätstart wuauserver

nätstart cryptSvc

netto startbitar

nätstart msiserver

Starta Windows Update Services wuauserv cryptSvc bits msiserver

5. Starta om din dator för att spara ändringarna och kontrollera om du kan

Rekommenderat för dig:

Det är det du har lyckats med Åtgärda fel 0x80080207 när du installerar appen från Windows Store men om du fortfarande har några frågor angående det här inlägget får du gärna ställa dem i kommentarens avsnitt.

Relaterade Artiklar

Back to top button