Återställning: Språkfältet saknas i Windows 10

Ibland, även efter att ha slagits på språkfältet i panelen (Språk)förvaltning(Kontrollpanelen) Windows , du kanske hittar det språklig(Språk) panel saknas. Det kan försvinna helt och bli synligt först när UAC uppmanar dig att byta till ett administratörskonto. En möjlig orsak till detta problem kan vara att bara lägga till ett språk som inmatningsspråk.

Kom ihåg(Kom ihåg det språkligPanelen (Språk) visas bara på aktivitetsfältet eller skrivbordet om du väljer mer än ett språk som inmatningsspråk. Se till att ditt andra språk finns med i listan över inmatningsspråk. Om inte kan du lägga till den genom att klicka på ” Lägg till(Lägg till) » för att lägga till ett annat språk.

Om du hittar det Språk bar(Language Bar) saknas fortfarande, här är vad du kan prova.

Språk bar(Språkfält) saknas från Windows 11/10

Windows 11 öppna Inställningar > Tid och språk”>” Ytterligare(Avancerade) tangentbordsalternativ”. Klick(Klick) ” Språk(Språk) panel” och ett nytt fönster öppnas ” Tjänster (Tjänster)testning(Test) och inmatningsspråk”.(Inmatningsspråk)

Windows 10 öppna Inställningar > Tid och Språk > Språk inställningar”. Klick(Klicka på tangentbord(tangentbord) för att öppna följande inställningar:

Det går inte att växla mellan inmatningsspråk

Nu för Windows 11 eller Windows 10 I kapitlet ” Byt inmatningsmetoder(Byt inmatningsmetoder)” kommer du att se en kryssruta ” Använd skrivbordets språkfält när det är tillgängligt”(Använd skrivbordets språkfält när det är tillgängligt) . Välj det.

Klicka sedan på Alternativ språkfältet”(Alternativ för språkfältet) .

I det öppnade fönstret Texttjänster och inmatningsspråk(Texttjänster och inmatningsspråk) välj fliken Språk(Språkfält) panel.

Ange dina preferenser här.

Välj sedan ” Ytterligare nyckelparametrar(Avancerade nyckelinställningar).

Språkfältet saknas i Windows 10

Här kan du ändra språkfältets snabbtangenter eller tangentsekvens.

Relaterad(Relaterat): Det går inte att växla mellan inmatningsspråk med snabbtangenten).

Windows 7 öppna registerredigerare(Registerredigeraren) och navigera till följande nyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Kontrollera om det finns en strängparameter med namnet CTFMon . Om den finns, se till att sökvägen är inställd för den C:\Windows\system32\ctfmon.exe . Om inte, skapa den strängvärde(Strängvärde) . Starta om din dator.

Klicka nu på ikonen språk(Språkfält) på panelen, som nu finns i aktivitetsfältet, och välj “Visa språkfältet”(Visa språkfältet).

För att dölja språkfältet, välj “Stäng språkfältet”(Stäng språkfältet) .

Du kan också kontrollera beteendet språk(Språk) paneler, Kontrollpanel > Region och språk > flik Språk > Tangentbord och språk (språk)> Ändra tangentbord > Språk panel.

Hoppas ändringarna som gjorts i Windows 10/8 är tydliga.

Ansluten(Relaterat) : Kan inte byta tangentbordsspråk i Windows .

Ibland kan du upptäcka att språkfältet saknas efter att du har aktiverat språkfältet på kontrollpanelen i Windows. Det kan försvinna helt och bli synligt först när UAC uppmanar att byta till administratörskontot. Den möjliga orsaken till detta problem kan vara tillägget av bara ett enda språk som inmatningsspråk.

Kom ihåg att språkfältet kommer att visas antingen på aktivitetsfältet eller skrivbordet, endast när du väljer mer än ett språk som inmatningsspråk. Se till att ditt andra språk finns med i listan över inmatningsspråk. Om inte kan du lägga till det genom att trycka på knappen Lägg till för att lägga till ett annat språk.

Om du upptäcker att din språkfält fortfarande saknas, här är vad du kan prova.

Språkfältet saknas i Windows 11/10

Språkfältet saknas i Windows 11

I Windows 11, öppna Inställningar > Tid och språk > Avancerade tangentbordsinställningar. Klicka på alternativet Språkfält och en ny ruta för testtjänster och inmatningsspråk öppnas.

I Windows 10, öppna Inställningar > Tid och språk > Språkinställningar. Klicka på Tangentbord för att öppna följande inställningar:

Det går inte att växla mellan inmatningsspråk

Nu, för antingen Windows 11 eller Windows 10, under Växla inmatningsmetoderkommer du att se en kryssruta för Använd skrivbordets språkfält när det är tillgängligt. Välj det.

Klicka sedan på Alternativ för språkfältet.

I den Texttjänster och inmatningsspråk rutan som öppnas, välj fliken Språkfält.

Ange dina preferenser här.

Välj sedan Avancerade nyckelinställningar flik.

Språkfältet saknas i Windows 10

Du kan ändra språkfältets snabbtangenter eller tangentsekvens här.

relaterad: Kan inte växla mellan inmatningsspråk med snabbtangenten.

I Windows 7öppna Registereditorn och navigera till följande nyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Kontrollera efter en strängparameter som heter CTFMon. Om den finns, se till att sökvägen är inställd på . Om inte, skapa detta strängvärde. Starta om din dator.

Klicka nu på ikonen för språkfältet som du nu kommer till i aktivitetsfältet och välj .

Om du vill dölja språkfältet väljer du .

Du kan också styra språkfältets beteende via Kontrollpanelen > Region och språk > Fliken Tangentbord och språk > Ändra tangentbord > Fliken Språkfält.

relaterad: Kan inte byta tangentbordsspråk i Windows.

Relaterade Artiklar

Back to top button