Asteroiden Apophis är ofarlig och kommer inte att träffa jorden, enligt NASA

Mycket ofta blir vi medvetna om den avlägsna möjligheten att vissa himlakroppar faktiskt kan påverka vår planet. I de flesta fall är det dock asteroider med mycket stor diameter och därför klassade som “potentiellt farliga”, men de verkliga möjligheterna till fara är knappa. Särskilt, NASA har nyligen genomfört nya beräkningar som gjort det möjligt att förklara asteroiden Apophis inte farlig och ofarlig.

Asteroiden Apophis är ofarlig, enligt nya NASA-beräkningar

Asteroid 99942, mer känd som Apophis, upptäcktes år 2004 och har sedan dess klassificerats som “potentiellt farlig”. Enligt tidigare studier skulle denna himlakropp ha berört vår planet 2029 och 2068 kunde den till och med ha riskerat att träffa den. Som redan nämnts har dock de nya beräkningar som NASA genomfört äntligen avvärjt denna möjlighet.

Närmare bestämt, under dagen den 5 mars 2021 (när himlakroppen var nära planeten), kunde forskare och vetenskapsmän göra nya mer exakta beräkningar och kunde mer exakt beräkna uppskattningen av omloppsbanan för Apophis runt solen. På detta sätt var det möjligt att utesluta varje möjlig påverkan mot jorden 2068 och även under de följande 100 åren.

Davide Farnocchiaeller den italienska vetenskapsmannen vid Cneos, sa:

Relaterade Artiklar

Back to top button