Asteroid: är redo att möta jorden, stora risker och rädsla

Den nya asteroid han har återvänt till många tv-reportage, radiointerventioner och publikationer som har beskrivit ett verkligt hotande hot. Experter från NASA och ESA har uttryckt oro inför ett fenomen som kan attackera oss 2024. Men han kommer inte att finna oss hjälplösa att möta det okända eftersom ett nytt uppdrag har lanserats med den specifika avsikten att avleda meteoriten. Här är vad som har planerats för de närmaste åren.

Asteroid Coming: Nu är det dags att vidta åtgärder

Euro-American Aerospace Agency är i kontakt med syftet att avgränsa den morfologiska profilen för asteroiden och dess rutt för att förutsäga dess sönderfall i tid innan den går in i jordens atmosfär. För att uppnå detta mål inrättades ett uppdrag som räknar med en investering på 129,4 miljoner euro. Det föreskriver involvering av många befogenheter, bland annatItalien, kommer vi att anförtros den känsliga uppgiften att skapa en speciell sändare. Vid sidan av vårt land även t.ex

Franco Ongaro – ESA:s direktör för teknik, teknik och kvalitet och chef för ESA:s Center for Science and Technology (Estec) – sa:

Relaterade Artiklar

Back to top button