Artificiell intelligens: den nya livräddaren för dem som har drabbats av en hjärtattack

L’Artificiell intelligens kan förbättra den medicinska och terapeutiska vården för patienter som har drabbats av en hjärtinfarkt. Detta förklarar en studie gjord av University Cardiology vid Molinette-sjukhuset i Turin. Kort sagt kan man med säkerhet säga att en ny har kommit livräddning.

Artificiell intelligens kan förbättra terapierna under de första två åren efter en hjärtinfarkt

Läkare vet att den mest kritiska perioden för en patient som har drabbats av en hjärtinfarkt är bl.a två år senare. Riskerna är många, men de två huvudsakliga är de blödning och möjligheten till upprepa hjärtinfarkt. Idag verkar dock allt vara underlättat tack vare upptäckten av artificiell intelligens som en ny livräddande enhet som kan revolutionera behandling efter hjärtinfarkt.

För att klargöra denna aspekt är Fabrizio D’Ascenzo, koordinator för studien om artificiell intelligens. “Patienter med akut hjärtinfarkt löper mycket hög risk under de första två åren av både ett återfall av hjärtinfarkt och större blödningar relaterade till läkemedel som upprätthåller tunnare blod, såsom cardioaspirin. Beslutet om den bästa behandlingen måste balansera dessa två risker, vilket kardiologen gör baserat på sin egen erfarenhet och kliniska intuition, med hjälp av riskpoäng. Dessa poäng är dock oprecisa och därför till liten hjälp även för en erfaren kardiolog. Vi försökte därför förbättra situationen genom att använda kliniska data om 23 000 patienterav vilka många samlades in i Piemonte, vilket gav den kritiska massan av information för vår forskning ”.

Det är just Gaetano Maria De Ferrari som styrde denna forskning för att bekräfta detta. “Studien, tack vare vilken vi nu bättre kan behandla våra patienter, är ett mycket starkt bevis på möjlighet av artificiell intelligens i medicin“.

Fjärrmedicin: den nya gränsen för patientvård

Rektorn för polikliniken i Turin uppskattade mycket detta samarbete som visade vägen att gå. “Artificiell intelligens är ett nyckeltema för de kommande åren, där vårt universitet kan skryta med erkända färdigheter och mycket relevanta resultat“.

Artificiell intelligens och teknik hjälper läkare och patienter ur alla synvinklar. Faktum är att i en sådan speciell period är det tack vare fjärrmedicin att kroniskt sjuka har kunnat behålla kontakten med sin läkare. Också tack vare telemedicinvar det möjligt att genomföra riktiga läkarundersökningar.

Relaterade Artiklar

Back to top button