Applikationsfel: Applikationen kunde inte initiera 0xc0000005 korrekt

När du använder någon programvara kan du få ett felmeddelande. Det gick inte att initiera programmet korrekt. (Applikationen kunde inte initieras korrekt.) Vi har märkt en bugg med applikationer som t.ex Krom , VLC , Ord eller med nästan alla andra körbara filer, inklusive OS-filer. Felet lyder:

Programmet kunde inte initieras korrekt (0xc0000005). Klicka på OK för att stänga programmet.

Det här felet kan uppstå på grund av flera faktorer, inklusive en skadad programvaruinstallation eller korrupta systemfiler som stöder programvarukörning, till och med skadlig programvara. I den här artikeln kommer vi att åtgärda det här problemet.

Applikationen kunde inte initieras korrekt 0xc0000005

Metoder som har visat sig fungera i de flesta fall för att åtgärda felet “Kunde inte initiera applikation 0xc0000005 korrekt”(Applikationen kunde inte initieras korrekt 0xc0000005) :

 1. Kör SFC och DSIM
 2. Installera om programvaran.
 3. Kör en skanning av skadlig programvara.
 4. Reparera-installera Windows 10.

1]Kör systemfilsgranskaren

Kör CMD som administratör, (Kör CMD som administratör) och kör sedan kommandot för systemfilskontroll.

sfc /scannow

Starta om ditt system efter att skanningen är klar. Du kan också använda vårt kostnadsfria FixWin-program för att köra verktyget systemfilsgranskare(System File Checker) med ett klick.

Du måste också köra DISM-verktyget om SFC löser inte problemet.

2]Installera om programvaran

Du kan prova att avinstallera och sedan installera om programvaran som ger ovanstående fel. Det är dock värt att notera att detta kan leda till förlust av all din applikationsdata för just denna programvara.

3]Kör en skanning av skadlig programvara

Ibland kan skadlig programvara skada supportfilen och även leda till programfel(Programfel) . Därför rekommenderas det att utföra en djupgående genomsökning av din dator med ett antivirusprogram.

I många fall orsakades det här problemet av skadlig programvara. Och så fort det var fixat började programmet fungera ordentligt.

4]Reparera installationen av Windows 11/10

Om de andra tre metoderna inte fungerade är den enda utvägen du har att reparera-installera Windows 11/10. Den kommer att upptäcka och reparera eventuella skador i installationen Windows 10 och se till att systemfilerna är i det tillstånd de borde vara.

Här är några fungerande korrigeringar som bör hjälpa dig att lösa applikationsfelet – applikationen kunde inte initialiseras korrekt 0xc0000005.(Detta är några fungerande korrigeringar som bör hjälpa dig att felsöka applikationsfelet – applikationen kunde inte initieras korrekt 0xc0000005.)

Andra liknande fel Applikationen kunde inte starta korrekt :(Applikationen kunde inte startas korrekt)(Andra liknande Applikationen kunde inte starta korrekt fel:)

 • Applikationen kunde inte startas korrekt ( 0xc0000142 )
 • Det gick inte att initiera programmet korrekt ( 0xc0000135 )
 • Applikationen kunde inte startas korrekt ( 0xc0000022 )
 • Applikationen kunde inte startas korrekt ( 0xc0000018 )
 • Applikationen kunde inte startas korrekt ( 0xc0000017 )
 • Applikationen kunde inte startas korrekt ( 0xc00007b ).

När du använder någon programvara kan du få ett felmeddelande. Vi har märkt felet med applikationer som Chrome, VLC, Word eller nästan alla andra körbara filer – inklusive OS-filer. Felet lyder:

Programmet kunde inte initieras korrekt (0xc0000005). Klicka på OK för att stänga programmet.

Det här felet kan uppstå på grund av flera faktorer, inklusive skadad installation av programvaran eller skadade systemfiler som stöder körningen av programvaran, till och med en skadlig programvara. I den här artikeln kommer vi att felsöka det här problemet.

Google Chrome-programfel 0xc0000005

Det gick inte att initiera programmet korrekt 0xc0000005

De metoder som har visat sig fungera för det mesta för att åtgärda fel är:

 1. Kör SFC och DSIM
 2. Installera om programvaran.
 3. Kör en skanning av skadlig programvara.
 4. Reparera Installera Windows 10.

1]Kör systemfilsgranskaren

Kör CMD som administratör och kör sedan kommandot System File Checker.

sfc /scannow

Starta om ditt system efter att skanningen är klar. Du kan också använda vårt gratisprogram FixWin för att köra verktyget System File Checker med ett klick.

Du bör också köra DISM-verktyget om SFC inte löser problemet.

2]Installera om programvaran

Du kan försöka avinstallera och sedan installera om programvaran som ger dig felet som nämns ovan. Det är dock värt att notera att om du gör detta kan du förlora all din applikationsdata för just den programvaran.

3]Kör en skanning av skadlig programvara

Ibland kan skadlig programvara skada en stödjande fil och även resultera i applikationsfel. Så det rekommenderas att du utför en djupgående, fullständig genomsökning av din dator med ditt antivirusprogram.

I många fall var det skadlig programvara som orsakade detta problem. Och så fort det var fixat började programvaran fungera regelbundet.

4]Reparera installera Windows 11/10

Om de andra tre metoderna inte fungerade är den enda utvägen du har att reparera-installera Windows 11/10. Det kommer att upptäcka och fixa eventuella korruptioner i Windows 10-installationen och kommer att se till att systemfilerna är i ett tillstånd som de är tänkta att vara.

Andra liknande Applikationen kunde inte starta korrekt fel:

 • Applikationen kunde inte startas korrekt (0xc0000142)
 • Applikationen kunde inte initieras korrekt (0xc0000135)
 • Applikationen kunde inte startas korrekt (0xc0000022)
 • Applikationen kunde inte startas korrekt (0xc0000018)
 • Applikationen kunde inte startas korrekt (0xc0000017)
 • Applikationen kunde inte startas korrekt (0xc00007b).