Antivirus: äventyras Nortons övertagande av Avast?

Norton

Slutförandet av Nortons övertagande av Avast kan återigen bli försenad. Operationen kostade mellan 8,1 och 8,6 miljarder dollar har bly i vingarna.

Den brittiska konkurrensmyndigheten har uttryckt oro över skapandet av den framtida cybersäkerhetsjätten.

Slutförandet av övertagandet av Avast försenat?

Födelsen av jätten NortonLifeLock-Avast är hotad. Efter att ha fått grönt ljus i USA, Tyskland och Spanien står de två säkerhetsaktörerna inför ett stort hinder i Storbritannien. Den brittiska konkurrensregulatorn (Konkurrens- och marknadsverket) är oroad över effekterna av en sådan sammanslagning på konkurrensen i landet och fruktar att det kommer att skapa ” en sämre situation för konsumenter som letar efter cybersäkerhetsprogram förklarar David Stewart, ordförande för CMA.

Tillsammans utrustar Norton och Avast mer än 500 miljoner användare världen över med säkerhetsprogramvara, både vad gäller antivirus, VPN och skydd mot identitetsstöld. Den brittiska myndigheten ber därför denna nya säkerhetsjätte, som nonchalant siktar på att uppnå 3,5 miljarder dollar i omsättning och kostnadssynergier på 280 miljoner dollar per år, att presentera eftergifter för att komma till rätta med hans oro. Gruppen har fem dagar på sig annars kommer det att utlösa ytterligare utredning som kan resultera i ett veto.

En brist för Norton

NortonLifeLock har för sin del indikerat att man inte har för avsikt att följa tillsynsmyndighetens krav, men man kommer att fortsätta att samarbeta med CMA under processen. ” Detta beslut är överraskande. Vi tror att detta övertagande bara kan vara fördelaktigt för konsumenter runt om i världen, inklusive de som är baserade i Storbritannien. Det kommer att leda till växande innovation och större valfrihet för dem, som går bortom de stora tekniska plattformarna på cybersäkerhetsmarknaden. ”, svarade gruppen i ett pressmeddelande.

Med två uppskjutningar redan och i väntan på full validering, indikerar företaget att man inte hoppas kunna avsluta verksamheten före andra halvåret. Ett misslyckande av sammanslagningen skulle tvinga Norton att se över hela sin strategi och särskilt att ge upp Avasts 435 miljoner kunder och 940 miljoner i omsättning samt dess pool med 1 700 kompetenser, varav hälften inom FoU.

Källa: Norton

Relaterade Artiklar

Back to top button