Anläggningar för förnybar energi: du kan behöva lämna tillbaka pengar till staten

Chefen har infört incitament under de senaste två åren som har gjort det möjligt för olika företagare i vårt land att njuta av en verklig exploatering av förnybara energisystemsärskilt de solceller och vind.

Om du har vissa krav kan du också se den extra energi som erhålls och inte förbrukas. På senare tid har dock negativa nyheter spridits, enligt vilka de som producerat mer ren energi än de har förbrukat han måste återföra inkomsten till staten. Låt oss ta reda på mer detaljer om det.

Anläggningar för förnybar energi: ska pengar återföras till staten?

Den här nyheten har cirkulerat i några dagar, ursprungligen spridd av Paolo Rodaro, en jordbruksentreprenör som fick en förra månaden PEC var är Energitjänstchef uppmanade honom att följa riktlinjerna stöddekret tereftersom anläggningen var en del av det projektet.

Faktum är att staten i stöddekretet fastställde att vissa växter måste göra sina inkomster som kommer från ren och förnybar energi. Regeln gäller för den som under senare år har sålt energi till en kostnad som uppgår till det aktuella marknadspriset; cirka 10 gånger mer än genomsnittet för de senaste 10 åren.

Entreprenören Rodaro måste återvända 100 tusen euro till staten, en riktigt komplicerad siffra att hitta inom den tidsfrist som staten fastställt, alltså oktober:

Relaterade Artiklar

Back to top button