Android, skadlig programvara som stjäl kredit från TIM, Vodafone, WindTre-användare

På enheter Android fortsätter att vara särskilt hotande Joker skadlig kod. Den infekterade filen cirkulerar fortfarande från smartphone till smartphone och konsekvenserna är särskilt kritiska för användarna.

Android, vad användare riskerar när de stöter på den Joker-infekterade filen

är nu verklighet sedan september förra året. Dess ursprung är det som gör den här infekterade filen särskilt lömsk, även i jämförelse med andra virus som alltid bör undvikas. Joker kommer direkt från sidorna av Google Play Butik. Den infekterade filen gömmer sig direkt i applikationerna och lyckas även övervinna säkerhetsfiltret som garanteras av tjänsten

när den väl kommer i kontakt med Android-smarttelefoner kan det få en minst sagt obehaglig konsekvens. Den infekterade filen lyckas aktivera en serie av betaltjänster på offrens tariffprofiler, med förluster för användarnas återstående kredit som ibland överstiger tiotals euro.

Bara för att rama in problemet i vårt land bör det understrykas hur vissa kunder till TIM, Vodafone och WindTre de senaste veckorna har upptäckt alla olägenheter efter mötet med skadlig programvara. Många prenumeranter har till exempel hittat sig själva utan återstående kredit inom några dagar. Problemet orsakades av den infekterade filen i omlopp på Android-enheter.

För att undvika varje form av fara måste användarna vara särskilt uppmärksamma på sin säkerhet. där rekommendation är att bara ladda ner säkra appar och filer på Android.

Relaterade Artiklar

Back to top button