Android: separationen mellan arbete och privatliv kommer från 2022

Google Enterprise © Google

Google kommer 2022 att lansera en funktion för att separera ditt privatliv och ditt arbete på Android.

Google vill dig väl. Från 2022 bör en funktion för att skilja arbete från privatliv distribueras för alla Android-användare.

Stäng av aviseringar från en profil med en knapp

Genom att aktivera sekretessläge kommer alla aviseringar från jobbrelaterade appar att inaktiveras. På samma sätt kommer att byta till den privata profilen inaktivera platsåtkomst till alla jobbappar. Som man kan gissa fungerar arbetslivsläget omvänt, efter samma process. Observera också att det här verktyget redan finns, men att det bara kan installeras på vissa smartphones som en del av Android Enterprise-programmet.

Denna funktion förväntas av alla som använder samma smartphone för sitt personliga och professionella liv, en ganska vanlig praxis bland hantverkare och frilansare. Detta tyder på att Google kommer att tillåta dessa individer att dra nytta av en bättre kvalitet i det dagliga livet genom att optimera deras balans mellan privatliv och yrkesliv.

Källa: Engadget

Relaterade Artiklar

Back to top button