Android, fara för smartphones med denna nya trojanfil

Kunder med smartphones Android de måste alltid vara uppmärksamma på de möjliga riskerna som nätverket erbjuder. En fallgrop att undvika är utan tvekan den vi berättade om under vintermånaderna. Sedan i våras har dock en ny infekterad fil rasat.

Android, den nya filen som utsätter användare för risker

Namnet på denna Android-infekterade fil är TeaBot. TeaBot till skillnad från andra virus representerar den en trojan, det vill säga en fil som installeras på enheten efter en nedladdning utförd via Google Play Butik eller – oftare – genom obehöriga och inofficiella virtuella Android-butiker.

När en infekterad app har laddats ner installerar den sig själv på Android-smarttelefonen, med obehagliga konsekvenser för allmänheten. Den första negativa händelsen är den av betaltjänster. Detta lyckas faktiskt automatiskt aktivera betaltjänster på TIM, Vodafone och WindTre tariffprofiler. Redan under de föregående veckorna har på detta sätt många kunder tappat tiotals euro.

En ännu större risk är då det för det egna sparandet. i själva verket har den också förmågan att stjäla hembanksuppgifter från potentiella offer. Från sådan stöld av konfidentiella uppgifter kunde man också bevittna en stöld av pengar på egen hand Bankkonto.

TeaBot till sin natur har det mer än negativa konsekvenser för hälsan hos själva Android-smarttelefonen. Det är genom detta som ytterligare kan installeras virus på enheten. pausar också driften av Google Play-projekt, öppna dörren för att installera ytterligare infekterade filer på Android.

Relaterade Artiklar

Back to top button