Amerika och Europa glider allt längre isär: det är därför

Det är inte av politiska eller ekonomiska skäl, men Europa och Amerika glider allt längre ifrån varandra. Det är ett rent geologiskt tillstånd. Faktum är att de europeiska och amerikanska kontinenterna flyttar isär med en hastighet av cirka 4 centimeter per år. Låt oss ta reda på varför.

Studien som beskriver detta avstånd mellan Amerika och Europa publicerades den Natur av ett team av forskare frånuniversitet från Southampton i samarbete med seismologteamet Matthew Agius. I sitt arbete påpekade forskarna att denna drift mellan de två kontinenterna sker med en hastighet av ca. 4 centimeter per år. Orsaken till denna förändring kan vara relaterad till en massa av materia som trycker från jordskorpan vidAtlanten.

Faktum är att det finns en mellan Amerika, Europa och Afrika undervattens bergskedja ringa upp Mitten av Atlantryggen som skiljer den eurasiska plattan från den amerikanska. Det är just i överensstämmelse med denna formation som från djupet av Landa material läcker ut och fyller det lediga utrymmet som lämnas av separeringsplattorna. Även om detta fenomen har varit känt under en tid, har forskarna ännu inte upptäckt varför Atlanten inte är omgiven av plack tät det handfatet. Nu har dock seismologer identifierat spår av stigande djupa vatten i materialet som ligger under jordskorpan med start från 600 kilometer djup nedanför den mittatlantiska åsen. Detta material skulle pressa plattorna och orsaka avstånd mellan Amerika och Europa.

Det är verkligen en upptäckt Intressant tack vare vilka forskare har kunnat bättre förstå hur jordens inre är kopplat till kontinentalplattor.

Relaterade Artiklar

Back to top button