AMD Cleanup Utility hjälper dig att helt ta bort AMD-drivrutinsfiler

AMD grafik(AMD Graphics) är populärt i både bärbara och stationära datorer nuförtiden. De flesta problem som människor möter är relaterade till drivrutiner och att ta bort eller återställa drivrutiner kräver viss teknisk kunskap. AMD Cleanup Utility ger ett enkelt och effektivt sätt avinstallera och ta bort tidigare installerade AMD-drivrutiner(avinstallera och ta bort tidigare installerade AMD-drivrutiner) och andra filer och registerposter som är associerade med dem.

AMD Cleanup Utility avinstallera drivrutiner helt AMD

Även om verktyget ger ett effektivt sätt att ta bort gamla drivrutinsfiler, rekommenderas det fortfarande att använda de inbyggda funktionerna Windows för att avinstallera drivrutinerna och bara gå till det här verktyget om det finns några problem med den normala processen.

AMD Cleanup Utility arbeta med Windows 11 Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7 och tar helt bort skärm- och ljuddrivrutiner AMD inklusive mjukvarukomponenter.

Det rekommenderas att du skapar en systemåterställningspunkt innan du använder det här verktyget.

Verktyget stöder nästan all hårdvara AMD Inklusive:

  • AMD skrivbordsgrafik
  • AMD professionell grafik
  • AMD APU-grafik
  • AMD integrerad grafik

För att komma igång, ladda ner verktyget från dess hemsida och öppna den körbara filen. Ett varningsmeddelande visas för att bekräfta dina steg för att avinstallera alla drivrutiner och programvara AMD.

Klick(Klicka) “OK” för att fortsätta, varefter verktyget börjar arbeta och kommer att minimeras till systemfältet. Du kan kontrollera framstegen genom att gå till ikonen i aktivitetsfältet. Programmet kommer att visa ett meddelande om framgångsrikt slutförande av hela processen. Du kan också se rapporten i slutet av avinstallationsprocessen för att se vilka komponenter som lyckades avinstalleras.

Under avinstallationsprocessen kan skärmen flimra eller ibland bli tom när bildskärmsdrivrutiner avinstalleras och inställningarna ändras, så du behöver inte oroa dig för det. Om du tror att något inte gick som förväntat kan du alltid återgå till systemåterställningspunkten du skapade.

AMD Cleanup Utility tidigare kallad AMD Clean Uninstall Utility är ett bra verktyg om du har AMD hårdvara(AMD Hardware) och du vill installera drivrutinerna från början eller helt enkelt ta bort drivrutinerna från din dator. Verktyget skapades professionellt och fungerar med nästan allt utan problem. AMD hårdvara(AMD hårdvara).

Besök webbplats amd.com(amd.com)(amd.com) för att ladda ner AMD Cleanup Utility.

Om du behöver uppdatera dina AMD-drivrutiner är AMD Driver Autodetect verktyget du kanske vill ta en titt på.(Om du behöver uppdatera AMD-drivrutiner är AMD Driver Autodetect ett verktyg som du kanske vill ta en titt på.)

AMD-grafik har varit populärt i dessa dagar i såväl bärbara som stationära datorer. De flesta problem som människor runt omkring står inför är drivrutinerna, och att avinstallera eller reparera drivrutiner kräver viss teknisk kunskap. AMD Cleanup Utility ger ett enkelt och effektivt sätt att avinstallera och ta bort tidigare installerade AMD-drivrutiner och andra filer och registerposter som är associerade med den.

AMD Cleanup Utility tar bort AMD-drivrutiner helt

AMD Cleanup Utility

Även om verktyget är ett effektivt sätt att ta bort de gamla drivrutinsfilerna, rekommenderas det fortfarande att du använder den inbyggda funktionen i Windows för att ta bort drivrutiner och bara flyttar till det här verktyget om du har problem med den konventionella processen.

AMD Cleanup Utility fungerar med Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7 och tar helt bort AMD-skärmen och ljuddrivrutinerna inklusive programvarukomponenterna.

Innan du använder det här verktyget rekommenderas det att skapa en systemåterställningspunkt.

Verktyget stöder nästan all AMD-hårdvara, inklusive:

  • AMD skrivbordsgrafik
  • AMD professionell grafik
  • AMD APU-grafik
  • AMD integrerad grafik

För att komma igång, ladda ner verktyget från dess hemsida och öppna den körbara filen. Ett varningsmeddelande kommer att visas som bekräftar dina relaterade åtgärder för att avinstallera alla AMD-drivrutiner och programvara.

Klicka på “OK” för att fortsätta och sedan börjar verktyget fungera och det kommer att minimeras till systemfältet. Du kan kontrollera förloppet genom att gå till ikonen i systemfältet. Programmet kommer att visa ett framgångsrikt meddelande när hela processen är klar. Du kan också visa en rapport i slutet av avinstallationsprocessen för att se vilka komponenter som har avinstallerats.

Under avinstallationsprocessen kan skärmen flimra eller bli tom ibland när skärmdrivrutinerna tas bort och inställningarna ändras så du behöver inte oroa dig för det. Om du tycker att saker och ting inte har gått som förväntat kan du alltid gå tillbaka till den skapade systemåterställningspunkten.

AMD Cleanup Utility, tidigare kallat är ett utmärkt verktyg om du har AMD-hårdvara och du vill installera drivrutinerna från början eller helt enkelt ta bort drivrutinerna från din dator helt. Verktyget är professionellt utformat och fungerar sömlöst med nästan all AMD-hårdvara.

Besök amd.com för att ladda ner AMD Cleanup Utility.

Relaterade Artiklar

Back to top button