8 sätt att åtgärda Android GPS-problem

Du befann dig ofta i vildmarken, och din GPS slutar fungera? Många Android-användare stöter ofta på denna fix. Men det finns sätt att lösa detta problem. Den här artikeln beskriver flera sätt fixa GPS-problem på Android-telefon och förbättra noggrannheten.(fixa GPS-problem på din Android-telefon och få bättre noggrannhet.)

Vad är GPS?(Vad är GPS?)

Vi har alla bett om hjälp minst en gång i livet. Google kartor . Den här appen fungerar via GPS, en akronym för Global Positioning System . GPS är i själva verket en kommunikationskanal mellan din smartphone och satelliter för att visa hela världen. Det anses vara ett pålitligt verktyg för att hitta rätt riktning på en okänd plats.

Men ibland blir det frustrerande att inte hitta den exakta riktningen du letar efter på grund av fel i GPS . Låt oss ta reda på alla metoder som du kan lösa problem med GPS på din telefon (GPS)Android .

8 sätt att åtgärda Android GPS-problem

Metod 1: Växla GPS-ikonen från Snabbinställningar(Metod 1: Växla GPS-ikonen från Snabbinställningar)

Den enklaste lösningen för att felsöka problem med GPS – hitta GPS-knappen i snabbinställningsmenyn och slå på och av den. Detta är det enklaste sättet att uppdatera data GPS och få rätt signal. När du har stängt av plats, vänta några sekunder innan du slår på den igen.

Aktivera GPS från Quick Access

Metod 2: byta flyglägesknapp(Flygplanslägesknapp)

En annan vanlig bland Android-användare(Android) fix för att slå på och av flygläge(Flygplansläge) . Så din signal GPS kommer att uppdateras och kan börja fungera korrekt. Följ samma steg som ovan och kontrollera om problemet är löst.

Slå på flygplansläge och vänta tills nätverken stängs av.

Metod 3: Inaktivera energisparläge(Metod 3: Stäng av energisparläge)

Det är allmänt känt att din telefon fungerar annorlunda när den är i energisparläge. Detta begränsar programmet från att köras i bakgrunden och stör ibland normal drift. GPS. Om du har problem i GPS och upptäckt att din telefon är i energisparläge, följ dessa steg för att stänga av den:

1. Gå till inställningsmeny(inställningsmeny) och hitta avsnittet “batteri”(sektionen ‘batteri’) .

Gå till inställningsmenyn och hitta avsnittet

2. Du kommer att tas till inställningarna för energisparläge.(Du kommer till inställningarna för energisparläge.)

3. Tryck på knappen Energisparläge” för att stänga av den(Knapp för energisparläge för att stänga av den) .

Energisparläge hjälper till att ladda ur batteriet långsammare och förbrukar mindre batterikraft.

Metod 4: Starta om telefonen(Metod 4: Omstart av telefonen)

Om du befinner dig i en situation där din GPS fungerar inte korrekt, du kan starta om din telefon (starta om din telefon)för att fixa Android GPS-problem(för att fixa Android GPS-problem) . Omstart uppdateras alla inställningar och kan förbättra din signal GPS . Detta är en praktisk lösning för de tillfällen då du stöter på problem med din smartphone.

Starta om telefonen för att åtgärda problemet

Metod 5: Aktivera noggrannhetsläge(Metod 5: Slå på noggrannhetsläge)

Bra sätt att förbättra prestandan GPS – justera parametrar och förbättra noggrannheten. du kan använda GPS i högprecisionsläge för effektivare drift.

1. Hitta GPS-knapp(GPS-knapp) på snabbinställningspanelen.

2. Tryck och håll ned ikonen så kommer du till Fönstret för GPS-inställningar(GPS-inställningsfönster) .

Tryck och håll ikonen så kommer du till fönstret för GPS-inställningar.

3. Avsnitt platsläge(platsläge avsnitt) hittar du en möjlighet förbättra dess noggrannhet(förbättrar dess noggrannhet).

I avsnittet om lägesläge hittar du ett alternativ för att förbättra dess noggrannhet.

fyra. Klicka på den för bättre kvalitet(Klicka på detta för att möjliggöra bättre kvalitet på platsdetektering) och exakt platsdetektering.

Läs också: (Läs även:) Fixa att Google Maps inte pratar i Android

Metod 6: Radera alla cachedata(Metod 6: Radera alla cachedata)

Ibland kan all röran i din telefon hindra den från att fungera optimalt. Enorma mängd cache i appen Google kartor kan också skapa problem med GPS-drift(GPS) på din telefon Android . Det rekommenderas att rensa cachedata med jämna mellanrum.

1. Gå till Telefon inställningar(telefoninställningar) och öppna avsnitt Applikationer(Appsektionen) .

Gå till inställningsmenyn och öppna avsnittet

2. Avsnitt Applikationshantering(hantera appar avsnitt) hittar du google maps ikon(Google Map-ikon) .

I avsnittet för programhantering hittar du Google Maps-ikonen.

3. Genom att klicka på ikonen hittar du möjligheten att rensa cacheminnet förvaringssektion(lagringsavdelning).

När du öppnar Google Maps, gå till lagringssektionen.

4. Rengöring av dessa cachedata(cachedata) optimerar prestandan för din applikation och fixa problem med Android GPS(fixa Android GPS-problem) .

leta efter alternativen

Metod 7: Uppdatera Google Maps(Metod 7: Uppdatera Google Maps)

Ett annat enkelt sätt att lösa problem med GPS – uppdatera app Kort(Kartor)”. En föråldrad applikation kan ofta påverka noggrannheten i din GPS vid bestämning av plats. Att uppdatera applikationen från Play Market kommer att lösa problemet.

Metod 8: GPS Status och Toolbox App(Metod 8: GPS-status och Toolbox-appen)

Om du ändrar telefonens inställningar och inställningar Kart(Kartor) fungerar inte, du kan alltid be en tredjepartsapp om hjälp. Ansökan GPS-status och Verktygslåda(Toolbox App) är ett praktiskt verktyg för att kontrollera och förbättra prestandan för din GPS . Den installerar också uppdateringar för att förbättra prestandan. Den här appen rensar också dina data GPS att uppdatera GPS .

Installera GPS-statusappen och verktygslådan

GPS-problem kan lösas med någon av ovanstående metoder.

Rekommenderad: (Rekommenderas:) Åtgärda inget SIM-kort upptäckt fel på Android (Åtgärda inget SIM-kort upptäckt fel på Android)

Jag hoppas att metoderna som anges ovan var användbara för dig, och det kan du redan fixa problem med android gps(Åtgärda Android GPS-problem). Om du har några frågor, fråga gärna i kommentarsfältet.

Har du ofta hamnat mitt i ingenstans och din GPS slutar fungera? Många Android-användare hittar ofta sig själva i denna fix. Men det finns sätt att lösa detta problem. Den här artikeln beskriver flera sätt som du kan

Vad är GPS?

Alla har vi någon gång i våra liv sökt hjälp hos Google kartor. Den här appen fungerar via GPS, en förkortning för Global Positioning System. GPS är i grunden en kommunikationskanal mellan din smartphone och satelliter för att kartlägga hela världen. Det anses vara ett pålitligt sätt att hitta rätt vägbeskrivningar på en okänd plats.

8 sätt att åtgärda Android GPS-problem

Men ibland blir det frustrerande att inte hitta de exakta vägbeskrivningarna du letar efter på grund av fel i GPS. Låt oss ta reda på alla metoder med vilka du kan fixa GPS-problem på din Android-telefon.

8 sätt att åtgärda Android GPS-problem

Metod 1: Växla GPS-ikonen från Snabbinställningar

Den enklaste lösningen för att åtgärda GPS-problem är att hitta GPS-knappen på snabbinställningsmenyn och stänga av och på den. Detta är det enklaste sättet att uppdatera GPS:en och få rätt signal. När du har stängt av platsen väntar du några sekunder innan du slår på den igen.

Aktivera GPS från snabb åtkomst

Metod 2: Växla på flygplanslägesknappen

En annan vanlig fix bland Android-användare för att slå på och av Flygplansläge. På så sätt kommer din GPS-signal att uppdateras och kan börja fungera korrekt. Följ samma steg som ovan och kontrollera om problemet är åtgärdat.

Slå på flygplansläge och vänta på att nätverken bryts

Metod 3: Stäng av energisparläge

Det är ett allmänt känt faktum att din telefon fungerar annorlunda i energisparläge. Det begränsar appen att arbeta i bakgrunden och på så sätt hindrar GPS:ens normala funktion ibland. Om du stöter på problem med GPS:en och hittar din telefon i energisparläge, följ dessa steg för att stänga av den:

1. Gå till inställningsmeny och lokalisera avsnittet “batteri”..

Gå till inställningsmenyn och leta upp avsnittet

2.

3. Klicka på Energisparläge-knapp för att stänga av den.

Energisparläge hjälper dig att tömma batteriet i en långsammare takt och mindre batteri förbrukas

Metod 4: Starta om telefonen

Om du hamnar i en situation där din GPS inte fungerar korrekt kan du starta om telefonen för att fixa Android GPS-problem. En omstart uppdaterar alla inställningar och kan få en bättre signal för din GPS också. Detta är en praktisk lösning när du har problem med din smartphone.

Starta om telefonen för att åtgärda problemet

Metod 5: Slå på noggrannhetsläge

Ett bra sätt att förbättra GPS:s funktion är att justera inställningarna och möjliggöra bättre noggrannhet. Du kan välja att använda din GPS i högprecisionsläge för mer effektiv funktion.

1. Hitta GPS-knapp i verktygsfältet för snabbinställningar.

2. Tryck länge på ikonen så kommer du till Fönstret för GPS-inställningar.

Tryck länge på ikonen så kommer du till fönstret för GPS-inställningar

3. Under platslägessektionenhittar du alternativet för förbättra dess noggrannhet.

Under platslägessektionen hittar du alternativet för att förbättra dess noggrannhet

4. och mer precision.

Läs också: Fixa att Google Maps inte pratar i Android

Metod 6: Radera alla cachedata

Ibland kan allt rörigt i din telefon hindra dess optimala prestanda. Enorma mängder cache i Google Maps-applikationen kan också skapa problem med GPS-funktionen på din Android-telefon. Det rekommenderas att du rensar dina cachedata med jämna mellanrum.

1. Gå till telefon inställningar och öppna Apps avsnitt.

Gå till inställningsmenyn och öppna avsnittet Appar

2. I avsnittet hantera apparhittar du google kartikon.

I avsnittet hantera appar hittar du Google Maps-ikonen

3. När du klickar på ikonen hittar du alternativet Rensa cache inuti förvaringssektion.

När du öppnar Google Maps, gå till lagringssektionen

4. Rensa detta cachedata kommer att optimera din app prestanda och fixa Android GPS-problem.

hitta alternativen för att rensa cache samt för att rensa data

Metod 7: Uppdatera Google Maps

Ett annat enkelt sätt att lösa dina GPS-problem är att uppdatera Maps-appen. En föråldrad app kan ofta påverka din GPS:s noggrannhet när det gäller att upptäcka platsen. Att uppdatera en app från Play Store kommer att lösa problemet.

Metod 8: GPS Status och Toolbox App

Om det inte fungerar att justera telefonens inställningar och kartinställningar kan du alltid söka hjälp från en tredjepartsapp. GPS Status och Toolbox-appen är ett praktiskt verktyg för att kontrollera och förbättra din GPS:s prestanda. Den installerar också uppdateringar för att förbättra funktionen. Den här appen rensar även din GPS-data för att uppdatera GPS:en.

Installera GPS Status och Toolbox App

Problemen med GPS:s funktion kan lösas med någon av metoderna ovan.

Rekommenderad: Åtgärda inget SIM-kort upptäckt fel på Android

Jag hoppas att metoderna ovan var till hjälp och att du kommer att kunna göra det Fixa Android GPS-problem vid det här laget. Om du har några frågor, ställ dem gärna i kommentarsfältet.