7 enkla bildändringar du kan göra i Photoshop

Photoshop är utan tvekan en av de bästa bildredigerare som finns. Den innehåller några riktigt bra verktyg för att redigera och förbättra dina foton. I stort sett allt du någonsin vill göra med dina bilder kan göras med Photoshop.

Det innehåller grundläggande uppgifter som att ändra storlek på dina foton och några ytterligare uppgifter samt att tillämpa olika effekter som spegeleffekt(spegeleffekt), till dina bilder. Att slutföra dessa uppgifter i appen är ganska enkelt, men du kan definitivt använda hjälpen för att slutföra dina uppgifter snabbare.

Ändra storlek på bild i Photoshop(Ändra storlek på en bild i Photoshop)

Ofta när du laddar upp filer till en webbplats eller vill skicka ett foto som är för stort till någon, måste du ändra storlek på bilden så att den passar.

photoshop hjälper dig att snabbt och enkelt ändra storlek på foton med hjälp av olika storleksenheter och alternativ.

 • Öppna fotot i photoshop på din dator.
 • Klicka på menyn ” Bild(Bild)” högst upp och välj ” Bildstorlek”(Bildstorlek) .

 • Genom att ändra bredden eller höjden (men inte båda) för ett foto bevaras bildförhållandet. Men om du inte vill ha detta kan du avmarkera ” Håll proportioner(Begränsa proportioner)” i panelen Ändra storlek.

Beskär foto i photoshop(Beskär ett foto i Photoshop)

Du vill beskära dina foton om de har extra element som du inte behöver. Med beskärning kan du bara behålla den valda delen av fotot och ta bort allt annat.

photoshop låter dig trimma både manuellt och med förifyllda värden.

 • Medan ditt foto är öppet photoshop klick beskärningsikon(beskärningsikon) i verktygslistan.

 • Klick(Klicka) på ditt foto så kan du välja de delar du vill behålla. När du är klar klickar du på ikonen som är markerad på skärmdump nedan(nedan skärmdump) för att spara dina ändringar.

 • Om du vill beskära ditt foto till en viss storlek kan du ange pixelstorleksvärdena högst upp på skärmen.

 • Du kan också välja ett av standardalternativen för att beskära ett foto, t.ex fyrkantsskärningsalternativ(kvadratbeskärningsalternativ) som hjälper till att beskära fotot till en kvadratisk form, och så vidare.

Vänd en bild i Photoshop(Vänd en bild i Photoshop)

När det gäller att vända in ett foto photoshop , du har två sätt att göra detta. Antingen kan du vända hela bilden, vilket kommer att vända allt du ser på skärmen, eller så kan du vända det valda lagret. Den senare vänder bara innehållet i det lagret, inte hela bilden.

 • Om du bara vill reflektera det valda lagret, välj det lagret, klicka på menyn ” Redigera(Redigera)” högst upp, välj “Omvandla(Transformera)” och välj ” Vänd horisontellt(Vänd horisontellt)” eller ” Vänd vertikal(Vänd vertikalt) » .

Suddig bild i Photoshop(Skärpa en bild i Photoshop)

Oskärpa hjälper till att dölja känslig information i foton, och (suddig)photoshop Det finns flera verktyg för detta. Du kan välja det område du vill göra suddiga och sedan välja ett av de tillgängliga alternativen för att göra det oskarpa.

 • Om du vill göra hela bilden suddig, klicka på menyn ” Filtrera(Filter)” högst upp, välj ” Fläck(Oskärpa)” och välj något av de tillgängliga oskärpa alternativen.

 • Om du ansöker oskärpa effekt,(oskärpa effekt) och du inte gillar det, klicka Ctrl + Z för att avbryta effekten.
 • Använd urvalsverktyg,(markeringsverktyg) för att välja området först. Använd sedan samma meny ” Filter > Oskärpa för att göra bilden suddig.

Hur man zoomar in och ut i Photoshop(Hur man zoomar in och ut i Photoshop)

Högupplösta bilder(Högupplösning) kräver ofta att man zoomar in för att se vissa delar som inte är synliga vid normal visning. photoshop låter dig i stort sett zooma in och ut, och det finns olika sätt att komma åt den här funktionen.

 • Medan ditt foto är öppet i appen, klicka på zoomverktyg(zoomverktyg) i den vänstra listan med verktyg.

 • Klick(Klicka) där du vill förstora fotot, så kommer fotot att förstora sig själv.
 • Ett annat sätt att zooma in eller ut är att använda Visa meny(Visa meny) » . Klick(Klick) meny ” Se(Visa)” högst upp och välj ” Öka(Zooma in) » eller “Minska”(Zooma ut) beroende på vad du vill göra.

rotera bilden i photoshop(Rotera ett foto i Photoshop)

Om ditt foto är med stående format,(porträtt layout) men borde ha varit med landskap eller vice versa(liggande layout eller vice versa), kan du fixa detta genom att rotera det till photoshop . Du har flera riktningar för att rotera ditt foto i appen, och det är ganska enkelt att göra.

Ditt foto anpassar sig sedan till den orientering du väljer i appen.

 • Öppna bilden du vill rotera i photoshop .
 • Klicka på menyn ” Redigera(Redigera)” högst upp och välj “Konvertera”(Omvandla) . Du kommer att se tre rotationsalternativ:

  Vrid 180(Rotera 180) – rotera fotot 180 grader
  Vrid 90(Rotera 90 CW) medurs – rotera bild vid 90(foto 90) grader medurs (medsols)
  Vrid 90(Vrid 90 moturs) moturs – rotera bild vid 90(bild 90) grader moturs

 • Nödvändigtvis(Se till att) spara bilden efter att ha roterat den.

Spegla ett foto i Photoshop(Spegla ett foto i Photoshop)

spegel effekt(spegeleffekt) kan uppnås genom att kombinera flera verktyg till en lösning i applikationen.

 • Högerklicka bakgrund(Bakgrund) lager och välj Duplicera lager(Duplicera lager) .

 • Klicka på menyn ” Bild(Bild)” högst upp och välj ” Canvas storlek”(dukstorlek).

 • Ändra storleksenheten till Intressera(Procent) och skriv in 200 i fält Bredd(bredd) . Klicka sedan på mitten till vänster ikonen och klicka (ikon och träff) OK .

 • Klick(Klicka på flytta verktyget(flytta verktyg) och dra bilden till höger. Nu kommer du att ha två identiska bilder på skärmen.

 • Klicka på menyn ” Redigera(Redigera)” och välj “Omvandla(Transformera)” och sedan ” Vänd horisontellt(Vänd horisontell) ” .

 • Ditt foto bör nu återspeglas.

Photoshop har fantastiska funktioner som hjälper dig att redigera och retuschera dina foton. Använder du det för att förbättra det visuella i dina bilder? Vilket är ditt favoritverktyg i appen? Låt oss veta i kommentarerna nedan!

Photoshop är utan tvekan en av de bästa bildredigerarna som finns tillgängliga. Den innehåller några riktigt bra verktyg som låter dig redigera och förbättra dina foton. I stort sett allt du någonsin vill göra med dina bilder kan göras med Photoshop.

Det innehåller grundläggande uppgifter som att ändra storlek på dina foton och några avancerade uppgifter samt att applicera olika effekter, som spegeleffekten, på dina bilder. Att utföra dessa uppgifter i appen är ganska enkelt men du kan definitivt använda lite hjälp för att få dina uppgifter gjorda snabbare.

Ändra storlek på en bild i Photoshop

Ofta när du laddar upp filer till en webbplats eller vill skicka ett foto till någon och det är lite för stort måste du ändra storleken på bilden så att den passar kraven.

Photoshop hjälper dig att snabbt och enkelt ändra storlek på dina foton med hjälp av flera storleksenheter och alternativ.

 • Öppna ditt foto i photoshop på din dator.
 • Klicka på Bild menyn högst upp och välj Bildstorlek.

 • Under Pixel Dimensions avsnitt kan du ändra Bredd och Höjd värdena på ditt foto. Ställ in den till vad du vill och se till att rätt storleksenhet är vald från rullgardinsmenyn bredvid dina värden.

  Klicka sedan på OK.

 • Genom att ändra antingen bredd eller höjd (men inte båda) på fotot bibehålls bildförhållandet. Men om du inte vill det kan du avmarkera Begränsa proportioner alternativet på panelen för att ändra storlek.

Beskär ett foto i Photoshop

Du kommer att vilja beskära dina foton om de har några extra element i dem som du inte behöver. Beskärning låter dig behålla endast den markerade delen av ditt foto och raderar allt annat.

Photoshop låter dig beskära både manuellt och med förifyllda värden.

 • Medan ditt foto är öppet photoshopklicka på beskärningsikonen i verktygslistan.

 • Klicka på ditt foto så bör du kunna välja de delar som du vill behålla. När du är klar klickar du på ikonen som är markerad i skärmdumpen nedan för att spara ändringarna.

 • Om du vill beskära fotot så att det har en viss storlek kan du ange storleksvärdena i pixlar överst på skärmen.

 • Du kan också välja ett av standardalternativen för att beskära ditt foto, till exempel alternativet för fyrkantig beskärning som hjälper dig att beskära ditt foto i en kvadratisk form, och så vidare.

Vänd en bild i Photoshop

När det gäller att vända ett foto i Photoshop har du två sätt att göra det. Antingen kan du vända hela bilden som kommer att vända allt du ser på skärmen eller så kan du vända ett valt lager. Det senare kommer bara att vända innehållet i det lagret och inte hela bilden.

 • Om du bara vill vända ett markerat lager, välj det lagret, klicka på Redigera menyn högst upp, välj Omvandlaoch välj antingen Vänd horisontell eller vänd vertikalt.

Oskärpa en bild i Photoshop

Oskärpa hjälper dig att dölja känslig information i dina bilder och det finns flera verktyg för att göra det i Photoshop. Du kan välja det område som du vill göra oskarp och sedan välja ett av de tillgängliga alternativen för att göra det oskarpa.

 • Om du vill göra ett helt foto suddiga, klicka på filtrera menyn högst upp, välj Fläckoch välj något av de tillgängliga oskärpa alternativen.

 • Om du applicerar en oskärpa effekt och du inte gillar den, tryck Ctrl + Z för att upphäva effekten.
 • För att göra ett markerat område i ditt foto oskarpt, använd markeringsverktyget för att välja området först. Använd sedan samma Filter > Oskärpa menyn för att sudda ut ditt foto.

Hur man zoomar in och ut i Photoshop

Högupplösta bilder kräver ofta att du zoomar in på vissa delar som inte syns tydligt i normalt visningsläge. Photoshop låter dig zooma in och ut i stor utsträckning, och det finns olika sätt att komma åt funktionen.

 • Medan ditt foto är öppet i appen klickar du på zoomverktyget i verktygslistan till vänster.

 • Klicka där du vill zooma in på ditt foto så förstoras bilden av sig själv.
 • Ett annat sätt att zooma in eller ut är att använda menyn Visa. Klicka på se menyn högst upp och välj antingen zooma in eller zooma ut beroende på vad du vill göra.

Rotera ett foto i Photoshop

Om ditt foto är i stående layout men det var tänkt att det skulle vara i liggande layout eller vice versa kan du fixa det genom att rotera det i Photoshop. Du har flera riktningar för att rotera ditt foto i appen och det är ganska enkelt att göra.

Ditt foto kommer sedan att anpassa den orientering som du väljer i appen.

 • Se till att spara din bild efter att du har roterat den.

Spegla ett foto i Photoshop

Spegeleffekten kan uppnås genom att kombinera flera verktyg till en lösning i appen.

 • Högerklicka på bakgrund lager och välj Duplicera lager.

 • Klicka på Bild menyn högst upp och välj Canvas storlek.

 • Ändra storleksenheten till Procent och gå in 200 i Bredd låda. Klicka sedan på den vänstra mittikonen och tryck OK.

 • Klicka på flyttverktyget och dra bilden över till höger sida. Du kommer nu att ha två exakt samma bilder på skärmen.

 • Klicka på Redigera menyn och välj Omvandla följd av Vänd horisontell.

 • Ditt foto bör nu speglas.

Photoshop har enorma möjligheter att hjälpa dig att redigera och retuschera dina foton. Använder du det för att förbättra det visuella i dina bilder? Vilket är ditt favoritverktyg i appen? Låt oss veta i kommentarerna nedan!